Válce BSC ZwickauInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Válce BSC Zwickau. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Válce BSC Zwickau, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Válce BSC Zwickau a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Válce BSC Zwickau. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Válce BSC Zwickau! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Válce BSC Zwickau, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BSC Válce Zwickau jsou nmecký invalidní vozík basketbalový klub z Zwickau , jeho první tým hraje v invalidním vozíku basketbal Bundesligy . Se dvma nmeckými mistrovskými tituly, dvma vítzstvími v DRS Cupu a André Vergauwen Cupem a dalími pikovými národními a mezinárodními umístními, je klub jedním z nejúspnjích basketbalových klub v Nmecku.

píbh

Zaloení a postup do Bundesligy

Zwickau basketbal pro vozíkáe byl zaloen v roce 1977. V roce 1998 byl první tým povýen na Bundesligu pro basketbal na vozíku a od té doby je jeho lenem bez peruení.

Bundesliga a mezinárodní sout

V Bundeslize se kvalifikovali do play-off o nmecké mistrovství kadou sezónu od roku 1998 do roku 2015. V roce 2002 se klub, tehdy jet pod názvem AS Zwickau, stal poprvé nmeckým mistrem. V roce 2003 vyhrál DRS Cup a v roce 2004 byl André Vergauwen Cup prvním mezinárodním titulem pro klub, který nyní hraje jako RSC-Rollis Zwickau. V roce 2006 Zwickau opt vyhrál André Vergauwen Cup a v roce 2008 DRS Cup. V roce 2009 klub podruhé vyhrál nmecký ampionát a dostal se do finále IWBF Champions Cup .

Konkurz a start-upy

V íjnu 2014 podala spolenost RSC-Rollis Zwickau návrh na bankrot poté, co dárci ustoupili. V listopadu 2014 byl zaloen BSC Rollers Zwickau a do tohoto nástupnického klubu byla pevedena hrací práva vech tým RSC Rollers Zwickau.

úspchy

  • Nmecký ampion 2002 a 2009
  • Vítzové DRS Cup 2004 a 2008
  • Vítz André Vergauwen Cupu v letech 2004 a 2006
  • Finalista IWBF Champions Cup 2009

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. - ( Memento v originálu od 2. záí 2016 do internetového archivu ) Info: archiv odkaz se automaticky vloí a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. Domovská stránka RBBL, poslední pístup 2. záí 2016. @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.rbbl.de
  2. [1] RSC-Rollis soubory pro platební neschopnost, Freie Presse - vydání ze dne 7. íjna 2014, poslední pístup 2. záí 2016.
  3. [2] Zwickauova insolvence zastiuje basketbal na invalidním vozíku Bundesliga, ROLLINGPLANET - zpráva ze dne 14. íjna 2014, poslední pístup dne 2. záí 2016.
  4. [3] RSC Rollis se stal BSC Rollers, Television Zwickau - vysílán 6. listopadu 2014, poslední pístup 2. záí 2016.

Opiniones de nuestros usuarios

Erik Richterová

Stránka se mi líbí a článek o Válce BSC Zwickau je ten, který jsem hledal.

Viktor Müllerová

Potřeboval jsem najít něco jiného o Válce BSC Zwickau, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Válce BSC Zwickau se mi líbil.

Darina Dostál

V tomto příspěvku o Válce BSC Zwickau jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.