Umístní lopatyInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Umístní lopaty. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Umístní lopaty, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Umístní lopaty a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Umístní lopaty. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Umístní lopaty! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Umístní lopaty, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bucketsort (z anglitiny bucket bucket ) je proces tídní, který tídí vstupní seznam v lineárním ase pro urité distribuce hodnot . Algoritmus je rozdlen do tí fází:

 1. Distribuce prvk do segment (rozdlení)
 2. Kadý segment je tídn pomocí dalího procesu tídní, napíklad slouení .
 3. Obsah seazených segment je zetzen .

Tento proces funguje na míst .

algoritmus

Zadáním tídní kbelíku je seznam s prvky a funkce kadého prvku seznamu v pooteveném intervalu monotónn zpsobem, který znázoruje pro tídní standard . Pokud je poadí azení zaloeno na srovnání binárních dat, lze pouít bity s nejvyí významností . Bhem tídní pouívá algoritmus kbelíky uspoádané do pole . Prvky jsou distribuovány prostednictvím tohoto pole umístním kadého prvku do -tého kbelíku. Poté je kadý kbelík tídn jeden po druhém. V závrené fázi jsou seznamy segment zetzeny v poadí, v jakém jsou uspoádány v poli, co má za následek seazený výstup.

Jako pseudokód:

 bucket_sort(l, f, k)
  buckets = array(k)
  foreach (e in l)
   buckets[ floor(f(e) * k) ].add(e)
  r = []
  foreach (b in buckets)
   x = mergesort(b)
   r.append(x)
  return r

Algoritmus se tídí stabilním zpsobem, pokud je algoritmus azení pouitý k tídní segment, zde mergesort , stabilní.

sloitost

Distribuce hodnot funkcí uruje dobu bhu Bucketsortu. Modul runtime je v (v notaci O ), kde oznauje poet prvk v -tém kbelíku. V pípad rovnomrného rozdlení je celková doba chodu , protoe souet pes kbelíky je lineární a jejich souty lze povaovat za konstantní (s pesným rovnomrným rozdlením = 1). Efektivní doba bhu je dána nejen pro rovnomrné rozdlení, ale také pro vechna rozdlení, podle nich je soutový len asymptoticky lineární. Je to také povaováno za prmrnou dobu trvání pípadu .

U jiných distribucí hodnot me runtime algoritmu tídní segmentu dominovat bh algoritmu azení, který se pouívá k tídní segmentu. K takovému nejhorímu scénái dochází, napíklad pokud jsou vechny prvky piazeny k jednomu kbelíku. Pi pouití mergesortu k seazení segment je pak celkový bhový as .

Toto tídní druhé úrovn lze samozejm znovu implementovat jako tídní podle segment, poté s dílími segmenty na jeden segment. Tento postup je popsán v lánku Radixsort a je formou MSD Radixsort.

Poadavek na pam je v .

Viz také

Individuální dkazy

 1. viz #Mehlhorn .
  Ale také vyerpávající výpoet

  Poet oddíl
  Poet
  srovnání
  2 2 0,5000 0,25000
  3 3 0,9630 0,32099
  4. místo 5 1,4167 0,35417
  5 7. 1,8675 0,37349
  6. 11 2,3169 0,38616
  7. 15 2,7657 0,39510
  8. 22 3,2140 0,40175
  9 30 3,6620 0,40689
  10 42 4,1098 0,41098
  11 56 4,5575 0,41432
  12 77 5,0051 0,41709
  13 101 5,4526 0,41943
  14 135 5,9000 0,42143
  15 176 6,3474 0,42316
  16 231 6,7947 0,42467
  17 297 7,2420 0,42600
  18. den 385 7,6893 0,42718
  19 490 8,1366 0,42824
  20 627 8,5838 0,42919
  21 792 9.0310 0,4 3005
  22 1002 9,4782 0,43083
  23 1255 9,9254 0,43154
  24 1575 10,373 0,43219
  25 1958 10 820 0,43279
  26 2436 11,267 0,43334
  27 3010 11,714 0,43386
  28 3718 12161 0,43433
  29 4565 12,608 0,43477
  30 5604 13,056 0,43518
  31 6842 13,503 0,43557
  32 8349 13 950 0,43593
  33 10143 14,397 0,43627

  pes vechny permutace ukazuje, e k úplnému tídní je zapotebí a prmrný poet prvk, ne je srovnání.

literatura

Opiniones de nuestros usuarios

Ema Mrázková

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Umístní lopaty.

Valerie Marková

Tento článek o Umístní lopaty mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.