Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919 a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Státní volby
1919
1921
(v %)
 %
50
40
30
20
10
0
46,68%
36,75%
7,52%
4,6%
4,43%
PSD
V opaném pípad.
Celkem 120 míst

Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919 se konalo dne 4. kvtna 1919 a byl první státní volby v Dolním Rakousku po skonení první svtové války, se ve Vídni stále souástí Dolního Rakouska v té dob. Ve volbách dosáhla Sociáln demokratická dlnická strana Nmeckého Rakouska (SDAPDÖ) 46,7% a dosáhla absolutní vtiny se 62 ze 120 kesel. Druhé místo obsadila Kesanská sociální strana (CSP), která získala 47 kesel s 36,8% podílem hlas. Krom toho se nmecká národní strana pesunula do zemského parlamentu se 7,5%. Strana sociáln demokratických a demokratických echoslovák (PSD) se také dostala do státního parlamentu s podílem hlas 4,6% a temi kesly a národní demokraté s 1,3% a jedním keslem. Ostatní strany se nepodailo vstoupit do státního parlamentu.

Dolnorakouský zemský parlament za poslední spolené období byl ustaven 20. kvtna 1919 a tého dne zvolil za novou zemskou vládu Dolního Rakouska vládu Severu .

Výsledek voleb

Konený výsledek státních voleb v roce 1919
Výsledky 1919
mít pravdu % Mand.
Platný 1247274
Politická strana
Sociálndemokratická dlnická strana nmeckého Rakouska (SDAPDÖ) 582,202 46,68% 62
Kesanská sociální strana (CSP) 458,425 36,75% 47
Nmetí státní písluníci (DN) 93 809 7,52% 7.
Strana socialistických a demokratických echoslovák (PSD) 57 629 4,62% 3
Národní demokraté 16 183 1,30% 1
Sjednocené demokratické strany 19248 1,54% 0
idovská národní strana 13 830 1,11% 0
Ochranné sdruení nmeckých úastník války 5,237 0,42% 0
Nmecko-rakouská lidová strana 711 0,06% 0
celkový 1247274 100,00% 120

literatura

  • Ústední statistická komise (ed.): Statistiky státních voleb v roce 1919. Víde 1920 (píspvky ke statistice Rakouské republiky, 3. vydání)

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. ^ Statistiky státních voleb v roce 1919, s. 18-27

Opiniones de nuestros usuarios

Martin Jarošová

Tento záznam na Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919 mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Darina Volfová

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919.

Ondrej Beranová

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919.

Nikolas Beneš

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919 napsáno, dává hodně důvěry.

Ester Kraus

Toto je dobrý článek o Státní volby v Dolním Rakousku v roce 1919. Poskytuje potřebné informace bez excesů.