Rezervovat VídeInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Rezervovat Víde. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Rezervovat Víde, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Rezervovat Víde a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Rezervovat Víde. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Rezervovat Víde! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Rezervovat Víde, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BUCH WIEN je tydenní mezinárodní kniní veletrh ve Vídni , který se koná kadoron v listopadu na základ Messe Wien v pavilonu D. V rámci Buch Wien se uskutení celkem piblin 400 akcí. Zaátkem BUCH WIEN je od roku 2014 veer ped veletrhem Long Night of Books.

Veobecné

Souástí programu jsou tení, autogramiády, diskuse a nové publikace vech ánr - beletrie a kriminální romány, kuchaské a non-fiction knihy, svtová literatura. Program pro dti a mláde zahrnuje workshopy, tení a diskuse na rzných ohniscích, jako jsou komiksy, klasická média a sociální média a produkce novin. Veletrh poádá Literatur- und Contentmarketing Ges.mbH, který vlastní Hlavní sdruení rakouského kniního obchodu (HVB).

Se zavedením kniního veletrhu v roce 2008 se uskutení nov vytvoený týden tenáského festivalu , který je podporován mstem Víde a spolkovým ministerstvem kolství . V rámci tohoto týdne tenáských festival se po celé Vídni konají tení, diskuse s autory, autogramiády a diskusní akce.

Historie a statistiky

Kniní veletrh existuje ve své souasné podob od roku 2008 a nahradil kniní týden , který se od roku 1948 konal ve vídeské radnici volným vstupem . BUCH WIEN trvá tyi dny a lze jej navtívit s platnou vstupenkou.

První veletrh otevel spolkový prezident Heinz Fischer , ml kolem 21 600 návtvník, a tedy jen zhruba tetina návtvník ve srovnání s pedchozí akcí na radnici. Bylo zde 271 vystavovatel ze 14 zemí, kteí pedstavili piblin 500 vydavatel a 6 pódií. Spolu s týdnem tenáského festivalu bylo mobilizováno 31 100 zájemc o literaturu. Na druhém veletrhu v roce 2009 se zúastnilo 228 vystavovatel z jedenácti zemí s 25 042 návtvníky. Spolu s týdnem tenáského festivalu to bylo 34 500 návtvník.

U 10. výroí v roce 2017 byl zaznamenán nový rekord publika s 48 500 návtvníky. Konalo se celkem 451 akcí s 381 autory a 350 vystavovateli z 20 zemí, k dispozici bylo 8 000 metr tvereních výstavní plochy.

V roce 2018 byla výstavní plocha zvýena na 11 000 m². Navtívilo 51 000 návtvník, poet vystavovatel 370 a bylo uspoádáno pes 400 akcí.

Dvanáctý kniní veletrh 2019 ml 55 000 návtvník, co opt vytvoilo nový rekord. Tato oblast byla rozíena o 1 000 m² na 12 000 m². Celkem 385 vystavovatel z 25 zemí pedstavilo své vydavatele a instituce. 575 autor a pispvatel se zúastnilo více ne 500 akcí bhem pti dn na veletrhu a na 35 místech ve Vídni.

V roce 2020 byla událost zruena z dvodu pandemie COVID-19 .

Dlouhá noc knih

První Dlouhá noc knih se konala v roce 2014 a od té doby se otevel kniní veletrh. Výstavní sí otevírá své brány ve stedu veer a zve tenáe milující publikum na adu vzruujících a zábavných akcí, vetn koncertu, etných tení a autogramiád a kvízu pro veejnost. Úvodní slovo je vrcholem a slouí jako zaátek kniního veletrhu.

Zahajovací eník od roku 2008

webové odkazy

Commons : Buch Wien  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. ^ Spolenost ABC: Literatura a obsahový marketing GesmbH ; Citováno 12. listopadu 2017
  2. Der Standard : první vídeský kniní veletrh - pokus ; Citováno 12. listopadu 2017
  3. ^ Msto Víde: BUCH WIEN 17 - mezinárodní kniní veletrh ; Citováno 12. listopadu 2017
  4. ^ ORF-Online: Book Vienna 2008 zaala ; Citováno 12. listopadu 2017
  5. ^ ORF-Online: kniní veletrh ve Vídni podle frankfurtského modelu ; Citováno 12. listopadu 2017
  6. a b APA: závrená zpráva: Buch Wien 2008: Silný impuls pro knihu ; OTS0041, 23. listopadu 2008, 17:48
  7. a b Der Standard: nárst návtvník ve srovnání s rokem 2008 ; Citováno 12. listopadu 2017
  8. ^ ORF-Online: Buch Wien koní s dalím rekordním potem návtvník ; zpístupnno 16. listopadu 2017
  9. Buch Wien: rekordní poet návtvník na Buch Wien 19 ; zpístupnno 14. listopadu 2019
  10. ^ CoV: Vídeský kniní veletrh zruen. In: ORF.at . 25. záí 2020, zpístupnno 25. záí 2020 .

Opiniones de nuestros usuarios

Karla Kohout

Pěkný článek z Rezervovat Víde.

Viera Kratochvil

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Rezervovat Víde napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Kevin Mareš

Informace o proměnné Rezervovat Víde jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.