QuoraInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Quora. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Quora, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Quora a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Quora. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Quora! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Quora, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Ikona zemkoule Infobox
Quora
Logo webové stránky
Organizace znalostí
jazyky Anglitina , panltina , francouztina , italtina , nmina
Sedadlo Palo Alto , Kalifornie
operátor Quora, Inc.
redakce Adam D'Angelo
Charlie Cheever
Registrace volitelný
On-line erven 2009
https://de.quora.com/

Quora je americká spolenost, jejím cílem je poskytnout odpovdi na konkrétní otázky na internetu. Spolenost Quora byla zaloena v roce 2009. Vymylené slovo vychází z kvora (hlasování, hlasování).

píbh

Quora byla zaloena v ervnu 2009 jako sluba digitální asistenní adresá Adam D'Angelo (díve z Facebooku ), Charlie Cheever a dalí. Beta verze byla online v prosinci 2009 a sluba je veejn dostupná a bezplatná od 21. ervna 2010. V Aby bylo moné pouívat Quora, budete muset pihlásit prostednictvím e-mailu , útem Google nebo Facebook úet.

V beznu 2010 získala spolenost Quora finanní prostedky od spolenosti Benchmark Capital . íká se, e v roce 2010 bude startup ocenn na 86 milion dolar. V roce 2017 spolenost Quora získala dalích 85 milion dolar od investor v rámci finanního kola D.

Zakladatel Wikipedie Jimmy Wales je jedním z poradc spolenosti .

Quora je ve panltin od srpna 2016, francouzská a italská verze byla pidána na jae 2017 a vydání v nmeckém jazyce v ervenci 2017.

funknost

Zakladatelé se hned od zaátku pokusili vybudovat elitní skupinu uivatel náborem známých osobností z technologického svta jako odborník, kteí by odpovídali na otázky. Zakladatel AOL Steve Case v osmi krocích vysvtlil, jak bublina dot-com praskla. Google produktový manaer Nate Smith odpovdl na otázku, jak se budou snímky s uritými barvami hledali pi hledání obrázk Google. Spoluzakladatel Facebooku Dustin Moskovitz vysvtlil pozadí facebookového filmu The Social Network .

Cílem Quora je poskytnout uivatelm odpovdi na jakékoli otázky, které mohou mít. Quora chce vybudovat znalostní databázi, která by mla uinit vyhledávání na Wikipedii nebo Google nadbyteným. Podobn jako známé sít Twitter a Wikipedia vám Quora umouje pesouvat se z otázky na otázku pomocí odkaz a sledovat tak své zájmy. Existují také funkce podobné tm z mikroblogovacích slueb a dalích sociálních sítí ; uivatelé tak mohou sledovat ostatní nebo se pihlásit k odbru témat.

V Quora mají lánky obvykle formu listicle , tj. to znamená, e tou jako seznamy. Píklad: Návtvník stránek se ptá, pro lidé pedstírají, e jsou nkým jiným. Odpovdi scenáristy zaínají:

 • Pokud podnikáte ve filmu, dláte to proto, e jste herec.
 • Pokud podnikáte v oblasti trestné innosti, dláte to, abyste se vyhnuli dopadení.
 • Pokud jste v politice, dláte to, abyste svtu ukázali dobrou tvá ...

Na Quora se vak asto objevují otázky, na které by vyhledávání Google mohlo odpovdt rychleji, napíklad Kde je Víde Nebo Kolik obyvatel má Rakousko. Ty jsou uivateli opakovan odmítány.

Individuální dkazy

 1. a b Roziování Quora mimo anglitinu do panltiny . In: The Quora Blog . 2. srpna 2016.
 2. a b Quora: Znalostní platforma zaíná v nmin . In: t3n . 11. ervence 2017.
 3. Quora, vysoce uznávaný soubor otázek a odpovdí, sputný 21. ervna 2010 pro veejnost.
 4. Benchmark Capital investoval do startupu v odhadované hodnot 86 milion dolar ke dni ocenní. . techcrunch.com. Citováno 29. bezna 2010.
 5. Josh Constine: Otázky a odpovdi aplikace Quora ocenila piblin 1,8 miliardy dolar ve sbírce 85 milion dolar . In: TechCrunch . 21. dubna 2017.
 6. Profilová stránka Walesu na quora.com
 7. Steve Case: Jaké faktory vedly k prasknutí internetové bubliny na konci 90. let , Quoro. 14. ledna 2011. Získáno 4. bezna 2011. 
 8. ^ Nicole Franziska Kögler: Budoucnost shromaování znalostí , as online . 12. ledna 2011. Pístup 4. bezna 2011. 
 9. Jenna Wortham: Facebook pomáhá sociálním start-upm získat uivatele , New York Times . 12. bezna 2010. Citováno 29. kvtna 2010. 
 10. Tom Simonite: Otázky pro Quora , Technology Review . 21. ledna 2011. Pístup 4. bezna 2011. 
 11. Peloeno z anglitiny.

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Jarmila štěpán

Potřeboval jsem najít něco jiného o Quora, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Quora se mi líbil.

Lada Kolář

V tomto příspěvku o Quora jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Vanessa Málek

Děkuji za tento příspěvek na Quora, přesně to jsem potřeboval.