Popis knihyInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Popis knihy. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Popis knihy, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Popis knihy a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Popis knihy. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Popis knihy! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Popis knihy, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

buchreport.express

popis Obchodní deník pro nmecký kniní obchod
nakladatelství Harenberg, Dortmund
První vydání 1970
etnost zveejování týdn
Rozíené vydání 4 000 výtisk
( Data médií 2019 )
éfredaktor Thomas Wilking
webový odkaz www.buchreport.de
ISSN (tisk)
bookreport.magazine

popis Obchodní deník pro nmecký kniní obchod
nakladatelství Harenberg, Dortmund
etnost zveejování za msíc
Rozíené vydání 4 000 výtisk
( Data médií 2019 )
éfredaktor Thomas Wilking
webový odkaz www.buchreport.de
ISSN (tisk)

Buchreport ( pvodní zpsob psaní : buchreport ) je dva-záleitost obchodní asopis pro nmecky mluvící kniního obchodu .

Kniní zprávu vydává Harenberg Kommunikation Verlags- und Mediengesellschaft , dceiná spolenost Spiegel-Verlag , a vydává týdenní vydání buchreport.express a msíník buchreport.magazin. Jejich náklad v roce 2019 byl 4 000 kus. Msíník obsahuje doprovodná klíová témata buchreport.spezial o jednotlivých skupinách kniních produkt, jako jsou knihy pro dti a mláde, RWS (právo, ekonomika, dan), knihy o zdraví a zdraví, náboenství, kalendáe , zvukové knihy atd. A. jako i na téma vydavatelské produkce a vydavatelského managementu. asopisy jsou k dispozici v titné i digitální podob (e-paper), lánky v asopisech jsou také jednotliv publikovány na www.buchreport.de za paywallem, spolu s bezplatnými zprávami, které jsou aktualizovány kadý pracovní den.

Buchreport vytváí a publikuje seznamy bestseller Spiegel pro následující formáty knih:

 • Pevná vazba beletrie a literatura faktu
 • Broovaná beletrie a literatura faktu
 • Broovaná beletrie a literatura faktu
 • Prvodce (k tématm ivota a zdraví, jídla a pití, pírody a zahrady, koník a kreativity)
 • Zvukové knihy
 • DVD

Dalí seznamy bestseller:

 • Seznam bestseller obchodních manaer Magazin
 • Vá seznam bestseller knihy pro dti a mláde Spiegel

Kniní zpráva zveejuje hodnocení:

 • 100 nejvtích vydavatel
 • Nejvtí knihkupectví (do roku 2006: 100 nejvtích knihkupectví)
 • Nejvtí vydavatelské skupiny na svt (ve spolupráci s francouzským prmyslovým asopisem Livres Hebdo a dalími mezinárodními odbornými asopisy)
 • Hlavní mezinárodní etzce knihkupectví

a pehledy:

 • Verlagskompass (ekonomické vazby mezi nmeckými vydavateli knih)
 • Atlas poboek (sí poboek a velikost obchod knihkupectví v Nmecku)

Viz také

webový odkaz

Opiniones de nuestros usuarios

Robert Jeřábek

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Popis knihy.

Rudolf Beranová

Tento záznam o Popis knihy bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Helena Stanková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Popis knihy.

Stefan Stehlíková

Informace poskytnuté o proměnné Popis knihy jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Kamila Liška

Tento záznam o Popis knihy je velmi zajímavý.