Ocas vidlice z bukuInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Ocas vidlice z buku. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Ocas vidlice z buku, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Ocas vidlice z buku a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Ocas vidlice z buku. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Ocas vidlice z buku! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Ocas vidlice z buku, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Ocas vidlice z buku
Buk lesní (Furcula furcula),

Buk lesní ( Furcula furcula ),

Systematika
Tída : Hmyz (Insecta)
Objednávka : Motýli (Lepidoptera)
Rodina : Mra zubatá (Notodontidae)
Podele : Notodontinae
ánr : Furcula
Typ : Ocas vidlice z buku
Odborný název
Furcula furcula
( Clerck , 1759)

Ocas buk vidlice nebo vrba vidlice ocas ( furcula furcula ) je motýl ( mra ) ze na zub mry rodiny (Notodontidae).

funkce

Moli dosahují rozptí kídel 27 a 35 milimetr. Jejich pední kídla mají svtle edou základní barvu. Nosí dominantní, iroký, tmav edý pás kolem stedu kídel, s ernými a oranovými okraji na obou stranách, ale zeteln silnjí smrem dopedu. Zadní okraj tohoto obvazu je zvlnný pod úhlem, take se pi pohledu shora zuuje smrem ke stedu tla. Za kapelou následuje nkolik tmavých, zubatých pás a jeden tenký oranový pás. Ty probíhají pesn opaným smrem, take se mezi nimi a zadním okrajem edého obvazu vytvoí svtle edý trojúhelník s ernou skvrnou uprosted. Na nábné hran kídla za vroubkovanými pruhy je na obou stranách tmav edé pole. erné, kulaté skvrny vedou podél vnjího okraje kídla. Dalí skvrny lze nalézt také v blízkosti základny kídel. Hrudník je bílá vpedu, a erné a oranové na vrcholu. Tyto erné oblasti a pední okraj edého pásu se také tpytí v metalické modré barv. Zbytek hrudníku a erné nohy jsou silné a husté, se svtle edými vlasy.

Tyto housenky jsou asi 40 a 50 milimetr dlouhé. Jsou zbarveny svtle zelen a mají hndé, lut ohraniené zadní znaky, které probíhají trojúhelníkov uprosted tla na stranu tla. Na zádech na hlav a také na konci bicha, který je piatý a dlouhý, je hndá skvrna. Pední bod je nejastji spojen s velkým uprosted tla.

Podobné druhy

Výskyt

Zvíata se vyskytují v Evrop a Malé Asii , v oblasti Stedomoí jsou vzácná nebo chybí. Mimo jiné ijí v raelinitích , vesovitích , smíených lesích a parcích.

Zpsob ivota

Letové a housenkové asy

Mry létají vtinou jednou, nkdy i dvma generacemi od poloviny kvtna do konce ervna. Housenky se vyskytují od ervence do záí.

Jídlo housenek

Housenky se iví osikou ( Populus tremula ), vrbou salou ( Salix caprea ), unicí ( Salix aurita ), bukem erveným ( Fagus sylvatica ) a bízou ( Betula spec.).

rozvoj

Samice kladou vajíka ve skupinách po dvou a tech na listy svých pícnin. Hibernace probíhá jako kukla , kterou lze nalézt v krovém kokonu na základn pícnin nebo v trhlinách v ke. Kokony jsou vyrobeny z ohlodaného deva a jsou velmi pevné.

bobtnat

Individuální dkazy

  1. a b c d e Hans-Josef Weidemann, Jochen Köhler: mra. Weirdos a hawkers. Naturbuch-Verlag, Augsburg 1996, ISBN 3-89440-128-1 , s. 266 a násl.
  2. Manfred Koch : Identifikujeme motýly. Svazek 2: Medvdi, padleny, roje a vrtaky v Nmecku. 2. rozíené vydání. Neumann, Radebeul / Berlin 1964, DNB 452481929 , s. 111 f.

webové odkazy

Commons : Buchen-Gabelschwanz  - album s obrázky, videi a zvukovými soubory

Opiniones de nuestros usuarios

Valentina Beranová

Děkuji za tento příspěvek na Ocas vidlice z buku, přesně to jsem potřeboval.

Alexandra Stejskalová

Informace poskytnuté o proměnné Ocas vidlice z buku jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Erika Janků

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Ocas vidlice z buku.