Nakladatelství BtbInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Nakladatelství Btb. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Nakladatelství Btb, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Nakladatelství Btb a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Nakladatelství Btb. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Nakladatelství Btb! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Nakladatelství Btb, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Spolenost Verlagsgruppe Random House GmbH byla zaloena v roce 1996 v Mnichov jako Paperback - vydavatel zaloený a je souástí Penguin Random House Publishing Group , která je souástí Bertelsmann -Konzerns is.

Djiny

Vydavatelství Bertelsmann zaloilo v roce 1996 nakladatelství btb jako doplnk nakladatelství Goldmann Verlag , aby psobilo v segmentu sofistikované literatury na trhu broovaných výtisk. S editelem vydávání Klausem Eckem (do roku 2014) a Georgem Reuchleinem jako programovým editelem (do roku 2018) pevzali odpovdnost také lidé z Goldmann-Verlag. Zaloení nakladatelství doprovázela velká marketingová kampa Volkera Neumanna , tehdejího marketingového manaera spolenosti Bertelsmann. Knihkupci napíklad dostali dárkové sloky s kopiemi na tení i reklamní materiály s logem vydavatele - lev svatého Marka . Prodeje 10 milion znaek plánovaných s tímto konceptem po prvním roce by mohly být více ne splnny.

I po pechodu z marketingové pozice ve spolenosti Bertelsmann na Claudia Reitter v roce 2002 dolo k rzným marketingovým aktivitám , jako jsou reklamy v oblasti tisku a online, reklama v autobusech, cestovní tomboly (ve spolupráci s TUI ) a dalí tenáské kampan. Zpoátku btb vydával 9 broovaných titul msín, v souasné dob je to kolem 140 ron.Od roku 1997 byl program broovaných brour doplnn programem vázaných knih piblin 15 kniních titul ron.

program

S cílem vydat sofistikovanou literaturu faktu a beletrii v broovaném formátu pro iroké publikum zaalo vydavatelství publikacemi známých autor, jako jsou Stefan Heym , Doris Lessing , Margaret Atwood , Walter Kempowski , Luciano De Crescenzo , Michail Gorbatschow a Frank McCourt . K tomu se asto pouívaly licence od jiných vydavatel skupiny Bertelsmann, jako jsou C. Bertelsmann Verlag , Knaus nebo Siedler . Autoi jako Hanns-Josef Ortheil , Haruki Murakami , Irvin D. Yalom a Juli Zeh byli pidáni pozdji, akoli Zehovy práce byly ji publikovány v broované podob btb, ne se autor v roce 2014 pepnul na vydavatelskou skupinu Random House. Do publikaního programu byly pomrn brzy zaazeny i nároné detektivní romány jako Ulrich Ritzel nebo Robert Hältner . Severská literatura byla také ohnisko nakladatelství krátce poté, co byla zaloena, s pracemi Helene Tursten , Mikael Niemi , Åsa Larsson a Håkan Nesser , mezi ostatními . Posledn jmenovaný je povaován za nejúspnjího vydavatele vydavatele a dokázal se umístit do top 10 seznam bestseller s vydáním v pevné i broované podob. Btb dosáhla svého prvního bestselleru . 1 v broované podob v roce 2006 filmem Night Train to Lisbon od Pascala Merciera , který byl v roce 2013 zopakován s tématem The Centenarian, který vylezl z okna a zmizel od Jonase Jonassona . V oblasti vázaných knih se Píbh vel Maja Lunde stal prvním titulem íslo 1 na seznamu bestseller v roce 2017.

literatura

 • Daniela Völker: Kniha pro masy: broované knihy a jejich vydavatelé. Tectum Verlag, Marburg 2014, ISBN 978-3-8288-3353-1 .

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Grusche Juncker pebírá Georg Reuchlein. In: Börsenblatt. 27. února 2018, zpístupnno 16. ervna 2018 .
 2. Adresá pro nmecky mluvící kniní obchod. Marketingová a vydavatelská sluba kniního obchodu , zpístupnno 18. ledna 2016 .
 3. ^ Raymond Chandler a kol. , Der Spiegel , 24. února 1997, zpístupnno 31. bezna 2018
 4. ^ Kniní trh - vysoká kola balení , Focus , 29. ledna 1996, pístup k 31. beznu 2018
 5. Random House: Klaus Eck se vzdává vedení , Börsenblatt , 23. ervna 2014, pístup 31. bezna 2018
 6. Grunsche Juncker následuje Georga Reuchleina , kniha , 27. února 2018, pístup 31. bezna 2018
 7. Kulaté narozeniny: Volker Neumann , Buchmarkt , 11. srpna 2012, pístup 1. dubna 2018
 8. Bertelsmann objednal svým vydavatelm nové vedení , Die Welt , 16. bezna 2002, pístup 1. dubna 2018
 9. Taschenbuchmarkt - ein neue Gewand , Focus, 27. ledna 1997, pístup 1. dubna 2018
 10. btb Verlag: Ein Buchladen zum Verlieben , orbanism.com, 29. záí 2014, pístup 1. dubna 2018
 11. ^ Daniela Völker: Kniha pro masy , Tectum , Marburg 2014, ISBN 978-3-8288-3353-1 , str. 340-344
 12. ^ Pevod autor na kniní veletrh , Börsenblatt, 6. íjna 2014, pístup 1. dubna 2018
 13. ^ Spiegel bestseller: Håkan Nesser , kniní zpráva, pístup 1. dubna
 14. Seznam bestseller Spiegel Pascal Mercier: Noní vlak do Lisabonu , kniha, zpístupnno 1. dubna 2018
 15. ^ Seznam bestseller Spiegel Maja Lunde: Historie vel , kniha, zpístupnno 1. dubna 2018

Opiniones de nuestros usuarios

Oto Novák

Tento článek o Nakladatelství Btb mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.

Miloslav Svoboda

Tento záznam o Nakladatelství Btb bylo přesně to, co jsem chtěl najít.