Mezi ádky (2018)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Mezi ádky (2018). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Mezi ádky (2018), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Mezi ádky (2018) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Mezi ádky (2018). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Mezi ádky (2018)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Mezi ádky (2018), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Film
Nmecký titul Mezi ádky
Originální název Zdvojnásobí soupee
Zem výroby Francie
pvodní jazyk francouztina
Rok vydání 2018
délka 107 minut
Vkové hodnocení FSK 6
Ty
editel Olivier Assayas
skript Olivier Assayas
Výroba Charles Gillibert
Fotoaparát Yorick Le Saux
stih Simon Jacquet
obsazení

Mezi ádky (pvodní název Doubles VIES , francouzské na dvojí ivot) je film komedie od Olivier Assayas , který slavil svtovou premiéru 31. srpna 2018 v rámci filmového festivalu v Benátkách . To bylo uvedeno v nmeckých kinech 6. ervna 2019 a v rakouských kinech následující den.

akce

Vydavatel Alain a jeden z jeho autor, Léonard, jsou ohromeni novými postupy ve vydavatelském svt. To je vak iní hluchými na pání jejich manelek. Kadý se snaí najít své místo v této spolenosti.

Výroba

"Tento film je o tom, jak se obecn pizpsobujeme zmnám." Svt se vdy mnil, ale v dnení dob je motorem zmn digitální revoluce. A bez ohledu na to, zda se mu pizpsobíme, nebo proti nmu protestujeme - rozhodn podle toho musíme jednat.

Reie: Olivier Assayas , který také napsal scéná. S filmem se odváí velmi piblíit diskusi o digitální revoluci: Chtl jsem natoit film, který je souástí souasné konverzace ve spolenosti a ve které je divák v jistém smyslu souástí této výmny, ekl Assayas. "Tento film je o tom, jak se obecn pizpsobujeme zmnám." Svt se vdy mnil, ale v dnení dob je motorem zmn digitální revoluce . A nezáleí na tom, zda se mu pizpsobíme, nebo proti nmu protestujeme - rozhodn podle toho musíme jednat, pokrauje reisér.

Guillaume Canet a Juliette Binoche hrají vydavatele Alaina a jeho manelku Selenu, Vincent Macaigne hrál roli autora Léonarda. Magdalena Miedl si myslí, e lepidlem, které drí pohromad mnoho diskusí mezi rznými lidmi ve filmu, jsou záleitosti, které protínají okruh pátel. Napíklad vydavatel Alain má nco v plánu s mladí expertkou na sociální média Laure, které se kvli vku cítí méncenný. Alainova manelka Selena u roky spí se svým autorem Leonardem a jeho manelka o podvodu samozejm ví, protoe pete Leonardovy knihy.

Nmecká synchronizace bylo zaloeno na dialogu knihu a vedením dialogu od Astrid Kollex jménem DMT - digitální média Technologie GmbH, Hamburk. Christin Marquitan propjuje svj hlas Selen v nmecké verzi.

Film byl poprvé uveden 31. srpna 2018 v rámci filmového festivalu v Benátkách , kde byl nominován na Zlatého lva. To bylo promítáno na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu v záí 2018, a promítáno na filmovém festivalu v New Yorku a na Mezinárodním filmovém festivalu Hamptons v íjnu 2018 . V íjnu 2018 bude uveden na Viennale , poté na Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu v sekci World Focus. Film byl uveden do francouzských kin 16. ledna 2019. To bylo proputno v nmeckých kinech 6. ervna 2019 a v rakouských kinech 7. ervna 2019. Na konci ervence 2019 byl uveden na filmovém festivalu v Jeruzalém .

recepce

Recenze

Film zatím získal souhlas 89 procent kritik na Rotten Tomatoes a získal prmrn 7,3 z moných 10 bod.

Jon Frosch z The Hollywood Reporter popisuje film jako skvlý protjek nedávných film Oliviera Assayase Konec léta a Mraky Sils Maria , ale vechny ti filmy mají spolené to, e kadý má svým zpsobem úinky globálního ekonomického, technologického a globálního dopadu zkoumat kulturní zmny pro individuální a kolektivní francouzskou identitu. Zájem filmae o dsledky globalizace, která tematicky prochází vemi jeho díly, se v tomto vtipném a bystrém portrétu lidí ukazuje jako velmi pítomen. Film je potením pro milovníky reiséra i pro milovníky francouzské kinematografie, tedy Frosche. Z prvního obrázku je divák tlaen doprosted konverzací, které jsou podle Kindle vs. Knihy, tisk vs. Web a umní vs. Zábava. Vechny hlavní postavy mají potíe se sladním svého vnitního a vnjího ivota a podle Froscha jsou zmítány mezi ideály a povinnostmi, soukromými touhami a veejnými postoji a tradicí a vím novým. Selena jedná instinktivn a je nezávislá, ale vdy rozhoduje v hlav a ne v srdci. Leonard je oividn hladový po úspchu, kterým sám pohrdá. Valterieho politický idealismus je v rozporu s drsným pragmatismem, který obhajuje ve svém romantickém vztahu. Ve filmu, stejn jako v mnoha jeho dílech, reisér oslavuje svdnou krásu Francie a bohatství kultury zem, take Frosch, ale také ukazuje boj se zmnami v zemi, díky nim psobí hluboce lidsky.

Magdalena Miedl poznamenává, e to není poprvé, co Assayas zalenil moderní technologii do jednoho ze svých film. V Demonloveru to byl svt kyberprostoru , v Assayasov posledním filmu Personal Shopper byla dlouhá scéna tém výlun o konverzaci prostednictvím textové zprávy na smartphonu. Takové pokusy jsou v kin vdy oidné, protoe rychle zastarají a ukojí, ale Assayas tomuto nebezpeí zatím unikl, íká Miedl.

Frédéric Jaeger ve Spiegel.online píe: Obecn vypadá film jako dokonalá symbióza telenovely a intelektuální diagnostiky té doby: Na prvním míst je zábava sledovat postavy do jejich hlubin.

Ocenní

Tento film je v pedvolb na European Film Awards 2019 . Následují dalí nominace.

Mezinárodní filmový festival v Chicagu 2018

Mezinárodní filmový festival v Benátkách 2018

 • Nominace na nejlepí film pro Zlatého lva (Olivier Assayas)

Toronto International Film Festival 2018

 • Nominace na cenu People's Choice Award (Olivier Assayas)

webové odkazy

Commons : tyhry  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. Vydání certifikátu pro mezi ádky . Dobrovolná samoregulace filmového prmyslu (PDF; íslo testu: 187360 / K). ablona: FSK / údrba / typ není nastavena a odstavec 1 delí ne 4 znaky
 2. https://orf.at/viennale18/stories/3077261/
 3. https://orf.at/viennale18/stories/3077261/
 4. ^ Jordan Raup: 56. filmový festival v New Yorku oznámen jako hlavní bidlice. In: filmlinc.org, 7. srpna 2018.
 5. ^ Literatura faktu In: hamptonsfilmfest.org. Citováno 18. záí 2018.
 6. Zdvojnásobí soupee. In: viennale.at. Citováno 21. íjna 2018.
 7. Datum zahájení Nmecko In: insidekino.com. Citováno 10. dubna 2019.
 8. Film zaíná v ervnu 2019. In: skip.at. Citováno 27. kvtna 2019.
 9. Masters, Non Fiction , JFF, 25. ervence - 4. srpna 2019, pístup 26. íjna 2019
 10. Literatura faktu. In: Rotten Tomatoes. Citováno 11. íjna 2019. Poznámka: Tomatometer je procento kritik schválených Rotten Tomatoes, které filmu poskytly pozitivní hodnocení.
 11. Jon Frosch: Literatura faktu (Doubles vies): Filmová recenze, Benátky 2018 Hollywood Reporter, 31. srpna 2018, pístup 28. íjna 2019
 12. ^ Vztahový ivot knihy People News ORF.at, 26. íjna 2018, zpístupnno 28. íjna 2019
 13. Frédéric Jaeger: Francouzská komedie Mezi ádky spiegel.online, 6. ervna 2019, pístup k 28. íjna 2019
 14. ^ Jochen Müller: Lola-Abräumer v pedvýbru na Evropskou filmovou cenu. In: Blickpunkt: Film, 20. srpna 2019.
 15. Výbr hraného filmu EFA. In: europeanfilmawards.eu. Citováno 20. srpna 2019.
 16. Nick Allen: CIFF 2018: Náhled na 54. mezinárodní filmový festival v Chicagu. In: rogerebert.com, 19. záí 2018.

Opiniones de nuestros usuarios

Jiri Zelenková

Toto je dobrý článek o Mezi ádky (2018). Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Martin Pechová

Tento záznam na Mezi ádky (2018) mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Karolina Marková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Mezi ádky (2018).

Ferdinand Král

Tento záznam na Mezi ádky (2018) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.