Mai Tai (album)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Mai Tai (album). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Mai Tai (album), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Mai Tai (album) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Mai Tai (album). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Mai Tai (album)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Mai Tai (album), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Mai Tai je sedmé studiové album od nmecké pop Schlager - zpvák Vanessa kvtna .

Tvorba a umlecká díla

Vznik

Vtinu skladeb na albu napsala sama Vanessa Mai, piem se mnili spoluautoi. Sloila nebo je spoluautorkou dvanácti ze 14 nahrávek, take se autorsky podílí na vech nových skladbách na albu. Po Forever je to druhé album, na kterém se Mai podílí jako spisovatelka, pedtím byla spoluautorkou dvou titul I Can't Sleep Tonight a Never Again pro své tvrté studiové album Rainbow . Skládá se z rodných bratí Freising Christopha - a Daniela Cronauer a augsburského DJ a hudebního producenta Matthiase Zürklera ( pípad B ), který tvoí s deseti autorskými podíly druhý nejvyí název alba, vtinou jako externí autoi. Vichni ti se objevují pouze spolen jako skladatelé nebo skladatelé a byli ji aktivní jako autoi na Maiov pedchozím albu Forever . The Berlin skladatel Robin Kallenberger má tyi autor úasti a zobrazí pouze spolen s B-Case a brati Cronauer. S Maiem pracoval poprvé. Skladatelé a skladatelé Kai Fichtner ( Kayef ), Jules Kalmbacher a Jens Schneider byli zodpovdní za dv nové skladby. Zatímco Kayef psal písn v kolektivu s B-Case, bratry Cronauery a Kallenbergerem, Mai podporovalo duo Kalmbacher a Schneider pouze u dvou titul. Kalmbacher byl ji aktivní jako skladatel kvtna pro píse U jste nkdy byli na pedchozím albu. Krom toho, devt dalích autor napsal píleitostné kusy, vetn známých umlc, jako jsou Andreas Bourani , Ardian Bujupi René Rackwitz ( tyiceti ) a Nico Santos . Nkteí z nich na albu psobí i jako hostující zpváci. Santos ji sloil a napsal titul s Highlight pro pedchozí kvtnové album Forever .

Vtina produkce byla provedena díky spolupráci Christopha Cronauera a Zürklera. Duo produkovalo dohromady deset titul. Poté, co duo Kalmbacher a Schneider pisplo dvma autory, byli tito dva také zodpovdní za produkci tchto písní. Kalmbacher a Schneider byli také zodpovdní za míchání, instrumentaci a programování obou skladeb. Do výroby se navíc zapojilo dalích sedm producent, vetn amerického vítze Oscara Glena Keana a hamburského skladatele a hudebního producenta Iva Moringa . Míchání a mastering byl z velké ásti provádn pod vedením bonnského DJ a hudebního producenta Manuela Reutera ( Manian ), který byl zodpovdný za deset titul v obou funkcích. Karlsruhe bázi Robin Schmidt od 24-96 Mastering dlal mastering dvou titul, výrobce Joachim Mezei z Jeopark Studio a byli kadý zodpovdný za zvládnutí jednoho kusu. Krom dvou titul Kalmbachera a Schneidera byli David Boucher a Mezei zodpovdní za smíchání jednoho titulu. Mezei byl zodpovdný za míchání a zvládnutí stejné písn. Na nástroje hráli hlavn Christoph Cronauer na kytaru a Zürkler na akordeon, basu, klávesnici, bicí a syntezátor . Krom toho byli najati dalí studioví hudebníci, kteí vystupují sporadicky. S písní Fort von hier nahrála Mai skladbu v londýnských Abbey Road Studios a Vienna Synchron Stage .

Umlecká díla

Na pední obálce alba - vedle jména umlce a názvu alba - je vidt Mai. Má na sob tmavé bikiny se lutým sarongem a sedí na bílé zahradní pohovce. V levé ruce drí sklenici Mai Tai . Mai poprvé pedstavila titulní obrázek bhem pímého penosu na Instagramu 23. záí 2020. V estnáctistránkové broue najdete dalí obrázky, texty písní a pispvatele. Mezi obrázky jsou mimo jiné titulní obrázky k jednotlivým vydáním Ruf nicht an a Sommerwind . Focení na pední obálku probhlo v zahradách svta v Berlín. Bhem stejného natáení byl také zaznamenán titulní obrázek pro Sommerwind, stejn jako natáení hudebního videa pro Sommerwind . Vechny fotografie pocházejí od Anelie Janevy, umlecké dílo vytvoil Dangerous Berlin.

Publikace a propagace

Mai Tai byl poprvé zveejnn dne 26. bezna 2021 jako CD , stahování a streamování pomocí Ariola . V pímém penosu na Instagramu Mai poprvé oznámila vydání alba 23. záí 2020. Album je moné pedobjednat od 25. záí 2020. Skladby vydaly vydavatelství AFM Publishing a Vanessa Mai Edition (po 12 skladbách), Budde Music (10 skladeb), BMG Rights Management a Tricot Edition (po 4 skladbách) , Djorkaeff Beatzarre Edition, Fisherman Songs, Good Kid Publishing a Sony / ATV Music Publishing (po 2 titulech) a dalích pt hudebních vydavatel . Distribuci zajiuje spolenost Sony Music Publishing . Pravidelná verze alba obsahuje dvanáct nových skladeb a dv coververze . Mai Tai pichází na seznam skladeb se 14 písnmi. Omezený box pro fanouky a omezená Magazin Edition se objevily souasn s bným albem. Krom CD obsahuje omezená fanoukovská schránka vlastnorun podepsanou podpisovou kartu , plakát velikosti A1 , ochranu úst a nosu a triko . Limitovaná Magazin Edition obsahuje nepublikované obrázky, písn a osobní texty.

Za úelem propagace alba probhlo mimo jiné ivé vystoupení v hlavním vysílacím ase v poadu ARD Rozumíte zábav 31. íjna 2020. Zde byla Mai podvedena a hrála spolen se Fourty a titulem Midnight . O dva týdny pozdji probhlo ivé vystoupení v Sat.1 show Luke - Die Band 2020 13. listopadu 2020. Byla lenkou poroty a objevila se také se Fourty. Mai ml dalí spolené ivé vystoupení s Fourty v SWR poadu SWR Schlager - Die Show dne 5. prosince 2020. V ARD ukazují Die Silvestr s Jörg Pilawa dne 31. prosince 2020, mai také hrál ivý vzhled s Fourty a a sólový vzhled a smsice .

základní informace

Bhem rozhovoru s Eventim Mai uvedla, e Mai Tai byl pro ni konec cesty, která zaala v roce 2018 albem Schlager . Po tomto albu to te pro ni vypadá jako zaátek se vemi monostmi. Jméno Mai Tai - pedstava jejího manela Andrease Ferbera - a popis jako barevný koktejl vyplynul ze skutenosti, e psali písn se svým týmem a vimli si, e prost dlají, co chtjí, a nechtli by dodrovat jakákoli pravidla. Je to naráka na jméno Mai i na stejnojmenný koktejl , který má stát hudebním mixem alba. Protoe ona a její tým realizují projekty, na které mají chu, lovk se nemusí fanoukm ani vysvtlovat, ba naopak - fanouci se tí, co bude v tomto barevném koktejlu dál. Vlastn je to pesn to, co vdycky chtla: prost dlat hudbu a nevidt, jestli je to ten i onen ánr a jestli slouí tomu i onomu ánru. V dalím prbhu rozhovoru Mai piznala, e byla velmi mozková. Te to jen tee a natstí by to pijali i fanouci. Vzhledem k tomu, e dlá svou vlastní vc, kontaktuje ji mnohem více umlc, kteí s ní chtjí pracovat. Je opravdu hezké, jakého respektu se vám jako umlci dostává. V tuto chvíli si to uívá.

obsah

Vechny texty na albu jsou psány v nmin a vtinou pocházejí od samotného Maia a spoluautor Christopha Cronauera, Daniela Cronauera, Robina Kallenbergera a Matthiase Zürklera a také dvanácti dalích skladatel a skladatel, kteí sloili a napsali maximáln dva tituly. Skladba Safe Du ( anglicky Safe Du) má název s anglickým obsahem, ale texty jsou v nmin. Hudebn jde o peván popové hity . V nkterých písních lze najít i tanení , elektro a hip-hopové prvky. Podle vlastních prohláení se Mai zabýval tématy svobody , radosti ze ivota a lásky pi psaní a bhem výrobního procesu . V Sommerwindu May z. B. prázdninový flirt . In Light je o blíícím se odlouení a povst u není milostný vztah. Album obsahuje 14 skladeb, piem souástí jsou dv coververze. Pvodní píse Auf anders Wegen byla napsána Andreasem Bouranim v roce 2014. Mai skladbu pvodn nahrála jako souást projektu Heart od Amazon Music . Sama Mai uvedla, e píse byla jednou z jejích nejoblíbenjích. Kus Fort von hier je nmeckou jazykovou adaptací Rocket to the Moon , kterou pvodn nazpívala Cathy Ang pro film The Colorful Side of the Moon . V Nmecku slouila jako soundtrack verze z kvtna . Krom hlavních vokál z kvtna jsou v pozadí slyet i hlasy Matthiase Grosche, Chrise Leise-Bendorffa a Matthiase Zürklera. V minulosti Leis-Bendorff pracoval pro Maiova alba Für Dich , Regenbogen a Schlager . Jako hostující zpváci na albu vystupují popový zpvák Ardian Bujupi ( Landebahn ) a nmecký rapper Fourty ( Midnight ).

Seznam skladeb
# titul Autoi Producent (y) délka
1 Letní vítr Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 2:36
2 Jednoduí Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Kai Fichtner, Vanessa Mai, Nico Santos, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 2:54
3 Ranní svtlo Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 2:57
4. místo Plnoc (feat. Fourty ) Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, René Rackwitz, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 3:04
5 okamik Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Robin Kallenberger, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 3:07
6. místo Jeden Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 3:29
7. místo Mai Tai Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 2:24
8. místo U nevolej Jules Kalmbacher, Vanessa Mai, Jens Schneider Jules Kalmbacher, Jens Schneider 2:21
9 Jedna sekunda Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Kai Fichtner, Robin Kallenberger, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 2:53
10 Nikdy se nevzdávej Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Robin Kallenberger, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 3:40
11 Runway (feat. Ardian Bujupi ) Ardian Bujupi, Jules Kalmbacher, Dominik Lange, Vanessa Mai, Jens Schneider Jules Kalmbacher, Jens Schneider 2:40
12. místo Uchránit vás Christoph Cronauer, Daniel Cronauer, Robin Kallenberger, Vanessa Mai, Matthias Zürkler Christoph Cronauer, Matthias Zürkler 3:12
13. místo Jinak Andreas Bourani, Julius Hartog Ivo Moring 3:41
14. místo Vypadni odsud Christopher Curtis, Marjorie Duffield, Helen Park Peilin Chou, Christopher Curtis, Marjorie Duffield, Glen Keane, Helen Park, Gennie Rim 2:14

prohlídka

Maiina poslední kompletní koncertní série probhla mezi 25. listopadem 2019 a 28. listopadem 2019 s Teaser Clubshow Tour , malým propaganím turné se tymi koncerty, na kterých pedstavila pedchozí studiové album Forever . V roce 2020 by mlo následovat druhé a vtí turné s albem s Forever Tour . To bylo naplánováno s jedenácti koncerty mezi 2. íjnem 2020 a 15. íjnem 2020. Turné bylo oznámeno prostednictvím sociálních sítí 13. prosince 2019. Kvli pandemii COVID-19 v Nmecku bylo turné pvodn v roce Pemístno v roce 2021 , pozdji odloeno na 2022. Zaátek aktuálního turné je naplánován na 28. bezna 2022.

Jednotlivé verze

Letní vítr

První singl od Mai Tai vyel est msíc ped vydáním alba, píse Sommerwind 11. záí 2020. Singl vyel jako jediná skladba pro stahování a streamování. Pední strana obálky zobrazuje Mai v ervených monokinech a jasném sarongu s kvtinovým vzorem na pozadí zahrady. Focení pro pední obálku probíhalo na stejné sad jako ta pro album. Obrázek lze také nalézt na poslední stránce broury doprovázející Mai Tai . Obsahov je píse o prázdninovém flirtu, piem se hlavní hrdinka mimo jiné ptá, zda vydrí na okamik, noc nebo zbytek ivota. Hudební video ukazuje, jak Mai zpívá píse na rzných místech v zahradách svta a vile v Berlín a nkdy se do ní sthuje. Reie Mikis Fontagnier. Sommerwind zmekal vstup do oficiálních jednotlivých graf, ale umístil se na 20. míst v nmeckých grafech jednotlivých trend . V hitparádách German Conservative Pop Airplay se píse umístila na druhém míst a porazila ji pouze Sleepless z poraené Kerstin Ott . Singl se navíc umístil na tetím míst v nmeckých ebících stahování . V roce 2020 byla píse zaazena na 46. místo v roních ebících nmecké konzervativní popové hry.

Vypadni odsud

Jen dva týdny po letní vítr , pítí jeden byl proputn 25. záí 2020, Fort von hier . Stejn jako jeho pedchdci, jeden byl proputn jako jedna stopa pro stahování a streamování. Na pední obálce je snímek obrazovky z filmu Barevná strana msíce . Dílo je pevzetím Rocket to the Moon v nmeckém jazyce, který pvodn zpívala Cathy Ang pro film The Colorful Side of the Moon . V nmecké verzi filmu Netflix slouila jako soundtrack verze od Mai, která píse nahrála v londýnském Abbey Road Studios . Píse tematizuje cestu hlavní postavy Fei Fei, která se vydává na fantastický výlet na Msíc s vlastní kosmickou lodí a jejím vrným králíkem Bungee a potkává barevný svt plný barev figurky. V prbhu rozhovoru o filmu a doprovodném soundtracku Mai ekl toto: Jako dít jsem vdy zpíval písn ze svých oblíbených film, jejich postavy m nesmírn inspirovaly k realizaci mých sn v reálném svt. . Take jsem opravdu rád, e mohu být souástí The Colorful Side of the Moon . Moná, e film a jeho hlavní postava Fei Fei inspirují malou dívku, jako jsem já, aby se vydala na cestu ke hvzdám sama. Dominik Lippe z laut.de popsal píse jako stabilní hudební mezihru a porovnával ji s Disney klasika jako Aladdin .

plnoc

23. íjna 2020 byl o plnoci vydán tetí singl, na kterém Mai pracovala s nmeckým rapperem Fourty . Singl byl také vydán jako jediná skladba pro stahování a streamování. Kryt singlu ukazuje Fourty a Mai, zády k sob, ve Skyline Studios Radio Frankfurt . Po Wir 2 vdy 1 je to Mayv druhý singl, který natoila s rapperem . V té dob ji podporoval nmecko- ukrajinský Olexesh . Mai a Fourty se s touto skladbou nkolikrát objevili v hlavním vysílacím ase, napíklad v poadu ARD Rozumíte zábav (31. íjna 2020), Sat.1 show Luke - Die Band 2020 (13. listopadu 2020), SWR show SWR Schlager - Die Show (5. prosince 2020) nebo silvestrovská show s Jörgem Pilawou na ARD ( 31. prosince 2020). Hudební video o plnoci bylo natoeno ve Frankfurtu nad Mohanem a ukazuje mimo jiné Fourtyho a Maie, kteí píse spolen pedvádjí ve Skyline Studios Radio Frankfurt, a Mai, která v noci závodí mstem na motorce. Opt v reii Fontagniera.

Jednoduí

tvrtý singl Leichter byl vydán jako jediná skladba ke staení a streamování 8. ledna 2021. Na pední obálce je tanec Mai. Je otoená zády k divákovi a nosí bílý top , bílé bederní slipy a bílé síované punocháe . Fotografie byla vytvoena bhem natáení hudebního videa pro Leichter . Doprovodný videoklip, který také vytvoil Fontagnier, ukazuje Mai pi focení , tanci a pózování, zatímco je lehce odná na podlaze pokryté bílou tkaninou. Pokud jde o obsah, Leichter je o lásce a o tom, co z ní me být, kdy selhání neho údajn krásného se zdá nevyhnutelné. Kdy se písniky stanou neslyitelnými, kdy fotky v zrcadle pomalu vyblednou, kdy jsou vechny sny pry, ale vy nemete nebo nechcete pustit a pemýlet, kdy to konen bude zase jednoduí. Stejn jako Sommerwind , Leichter zmekal vstup do oficiálních jednotných ebík, ale byl také schopen se umístit v nmeckých jednotných trendových grafech a byl zaazen na 19. místo 15. ledna 2021. Poté, co Leichter minul grafy jako jeho pedchdci, byla píse umístna jako Sommerwind v nmeckém stahování a konzervativních popových grafech pehrávání. V obou ebících hitparád dosáhla skladba na 22. místo, co je její nejvyí ebíek 15. ledna 2021 a 29. ledna 2021.

U nevolej

Msíc po Leichteru , 12. února 2021, ji nebyla vydána výzva k zatím poslednímu singlu od Mai Tai . Stejn jako vichni jeho pedchdci, singl byl také vydán jako jediná skladba pro stahování a streamování. Píse popisuje neúspný milostný vztah, který uritým zpsobem stále petrvává prostednictvím starých, nezpracovaných pocit, akoli odlouení ji probhlo. Je to o pocitu, e se nedokáete úpln vymanit ze starého vztahu, a o vném cyklu útku a znovusjednocení, který ubliuje obma bývalým. Dominik Lippe z laut.de popsal píse jako nízký stav alba. V doprovodném hudebním videu pro Rufa u mete vidt Mai ídit Corvette Cabriolet . Mezi tím jsou vidt scény, ve kterých taní. Nkteré tanení scény jsou barevné, nkteré ernobílé . Dalí scéna ukazuje Mai leící ve van plné lahviek s parfémy jen se sluneními brýlemi a runíkem pes vlasy . Ve scén vany se jí dostalo podpory od spolenosti Fernwald Éclat , od které flakony pocházely. Video koní Mai v kabrioletu, který si pi jízd sete slzu z tváe. Jako u vech videoklip k písním Mai Tai reíroval Fontagnier. Pední kryt singlu je snímek z hudebního videa a ukazuje May in the Corvette. Obrázek najdete, stejn jako titulní obrázek pro Sommerwind , v bookletu alba. Média popsala hudební video jako audiovizuální jízdu na horské dráze dol do hlubin lidské due.

Promo publikace

Jet ped vydáním Sommerwind , promo singl vyel 10. ervence 2020 se na jiné zpsoby , skladba tak pedstavuje první verzi v souvislosti s Mai Tai . Kryt Andreas Bourani vznikl jako souást Amazon Music kategorii Srdce "A byl distribuován výhradn prostednictvím platformy." Krom toho, v kvtnu publikoval s pistávací dráhy video extrakce, který se objevil v den vydání alba, a stejn jako jeho pedchdci, reie Fontagnier se objevil. Landebahn se dokázal umístit v nmeckých ebících stahování jako Sommerwind a Leichter a dosáhl svého nejvyího ebíku v ebíku s hodností 53.

Pispvatelé

Produkce alba

 • John Barrett: Soloist (píse 14)
 • David Boucher: Mixing (píse 14)
 • Andreas Bourani : skladatel (píse 13) , skladatel (píse 13)
 • Ardian Bujupi : zpv (píse 11) , texta (píse 11)
 • Roc Chen: aranmá (píse 14)
 • Peilin Chou: hudební producent (píse 14)
 • Christoph Cronauer : kytara (písn: 15, 910, 12) , skladatel (písn: 17, 910, 12) , skladatel (písn: 17, 910, 12) , hudební producent (Písn: 17, 910, 12)
 • Daniel Cronauer : skladatel (písn: 17, 910, 12) , skladatel (písn: 17, 910, 12) , hudební producent (písn: 17, 910, 12)
 • Christopher Curtis: skladatel (píse 14) , texta (píse 14) , hudební producent (píse 14)
 • Raffael Dolezal: Violoncello (píse 14)
 • Marjorie Duffield: skladatel (píse 14) , texta (píse 14) , hudební producent (píse 14)
 • Kai Fichtner ( Kayef ): skladatel (písn: 2, 9) , texta (písn: 2, 9)
 • Matthias Grosch: doprovodný zpv (píse 14)
 • Kevin Harp: asistent inenýra (píse 14)
 • Dave Hartley: Piano (píse 14)
 • Julius Hartog: skladatel (píse 13)
 • Larry Hochman: Orchestrator (píse 14)
 • Robin Kallenberger: skladatel (písn 5, 9-10, 12) , skladatel (písn 5, 9-10, 12)
 • Jules Kalmbacher: Mixing (písn: 8, 11) , basa (píse 8) , klávesnice (písn: 8, 11) , skladatel (písn: 8, 11) , skladatel (písn: 8, 11) , hudební producent (písn: 8, 11) , programování (písn: 8, 11) , bicí (písn: 8, 11)
 • Glen Keane : Music Producer (Song 14)
 • Dominik Lange: skladatel (píse 11)
 • Chris Leis-Bendorff: doprovodný zpv (píse 13)
 • Bob Ludwig: Mastering (píse 14)
 • Vanessa Mai : doprovod (píse 8) , píse (písn: 114) , skladatel (písn: 110, 12) , skladatel (písn: 112)
 • Eliza Marshall: dechový nástroj (píse 14)
 • Bernd Mazagg: Orchestra (píse 14)
 • Joachim Mezei: Mixing (píse 13) , mastering (píse 13)
 • Ivo Moring : hudební producent (píse 13)
 • Helen Park: skladatel (píse 14) , texta (píse 14) , hudební producent (píse 14)
 • Ramon Pfanner: Guitar (píse 6)
 • René Rackwitz ( Fourty ): skladatel (píse 4) , texta (píse 4) , rap (píse 4)
 • Gennie Rim: Music Producer (píse 14)
 • Manuel Reuter : Mixování (písn: 17, 910, 12) , mastering (písn: 17, 910, 12)
 • Dirk Ritz: Bass (píse 13)
 • Ulle Rohde: Guitar (píse 13)
 • Nico Santos : skladatel (píse 2) , skladatel (píse 2)
 • Marco Schettler: bicí (píse 13) , zvukový inenýr (píse 13)
 • Robin Schmidt: Mastering (písn: 8, 11)
 • Jens Schneider: Mixing (písn: 8, 11) , bas (píse 8) , klávesnice (písn: 8, 11) , skladatel (písn: 8, 11) , skladatel (písn: 8, 11) , hudební producent (písn: 8, 11) , programování (písn: 8, 11) , bicí (písn: 8, 11)
 • Fabian Schubert: Piano (píse 13)
 • Matthias Zürkler ( B-Case ): akordeon (písn: 1, 4) , basa (písn: 16, 910, 12) , doprovodný zpv (píse 2) , klávesnice (písn: 3, 56, 9 - 10, 12) , skladatel (písn: 17, 910, 12) , skladatel (písn: 17, 910, 12) , bicí (písn: 16, 910, 12) , Synthesizer (skladby: 13, 56, 910, 12)

Umlecká díla

Spolenosti

recepce

Recenze

Nmecký online asopis SchlagerPlanet popsal Mai Tai jako letní koktejl hit a úspný hudební mix. Je to potpourri hudby a pocit. Hudební video pro Ruf mich nicht více svým futuristickým nádechem nastavuje nová mítka ve svt hit.

Sandra Tittmann ze schlager-charts.com popsala Mai Tai jako pocit dovolené spojený s moderními popovými hity. Album potí fanouky barevnou rozmanitostí a jiskivou energií.

Zeit Online album popsal jako ukázku svobody, která byla zpívána a pedevím cítit, po hit nebe krok za krokem. Protoe vtina z tuctu písní na Mai Tai ji nemá moc spoleného s klasickým ánrem populárních hit . Mai se ji ukázala , e je pesvdena o svém mixu bez uplík, o svých citov nároných textech písní a chytlavém podkladovém beatu s Forever . Na Mai Tai touto cestou dsledn pokraujete. Na pekvapení moderními beaty a rapperem je nco osvujícího, kde by lovk jinak oekával milostnou bolest a moná petku kýe . Ve skladbách jako Der Eine , Eine Woche a Never give up , ale hit stále vychází.

Ben Foitzik ze spolenosti Eventim popsal Mai Tai jako barevný a komplexní v chuti jako stejnojmenný koktejl. Mai konen vyskoila z jakékoli zásuvky, ve které byla za posledních deset let holubí. Netopýr Pop Hip hop R & B Ve je zahrnuto, jak by mlo být pro správný Mai Tai. Poínaje ivým party beatem Sommerwind a smyslnou baladou Leichter se z alba vyvinulo pestré cestování rznými náladami a styly: O plnoci pokraovala Mai ve svém seznamu hip-hopových funkcí Fourty, moment a One is Cukrov sladké balady síly , ranní svtlo , u nevolejte a titulní skladba by se ukázala být rychle se rozvíjejícím tanením parketem. Klavírní balada Podle Foitzika vteina míí pímo do srdce.

Matthias Reichel z cdstarts.de album ohodnotil 5,5 z deseti bod. Ví, e pedspojené singly by naznaovaly jen více ne to, e Mayová stále více opoutí specialistu Schlagera, a bude tak nadále vést proces, e jsou ji na hitu posledních dvou studiových alb a vdy na einleutete. Tímto zpsobem Mai Tai otevírá jarní sezónu lehkým vánkem popu ( letní vítr ) a témat srdcervoucích ve vech jeho aspektech ( ranní svtlo ). Je patrné, e vech 14 skladeb dodruje písné pravidlo, podle kterého musí být ve sdleno nejpozdji do tí minut. Vci se tedy djí rychle za sebou, aby na prvním míst nevznikla nuda. Pokud jde o emeslnou zrunost, mnoho melodií a text by se nadále pohybovalo ve Schlagerov pedmtu ( dráha nebo hovor ji není zapnutý ), ale ozdoby se staly mnohem modernjími ( lehími ). Take s Fourty ( plnoci ) do Olexesh ( Wir 2 vdy 1 ) nmecký rapper se opt pozván i hold jednomu z nejoblíbenjích písní kvtnových je uloen s krytem verzi Andreas Bouranis Na jiných cestách . Vechno, co by si Mai a její produkní tým páli na Mai Tai sníst. Poehnání pro ty, kteí mohou ít svou umleckou svobodu, ani by o tom nahrávací spolenost mluvila nebo ji otírala. Mai Tai je album, se kterým Mai poádn renovuje ánr, ani by popel pvodní geny, ale také nespoutí revoluci, protoe poslucha byl na tuto metamorfózu pipraven dva roky, které nyní dosáhly svého cílového lesku. Jako Anspieltipps to na vteinu zvedlo titul , nikdy se nevzdávejte , abyste nebreeli , Safe You a letní vítr .

Dominik Lippe z laut.de album ohodnotil dvma hvzdikami z pti. Zastává názor, e album nabízí popové, tanení a hitové písn. Bez jakékoli ironie má tato sms v praxi za následek správn slyitelnou hudbu, co je dáno odbornou produkcí, která se dsledn vyhýbá pouovým úderm. Krom duet s Bujupi a Fourty Mai vdy vzdává hold druhé osob singuláru , co z nj iní ideální projekní plátno pro chamtivé publikum. ádky typu: Vím, co dnes chce. Nae tla se pibliují. Zastavit by byla chyba ( Morgenlicht ) popsal Lippeho trochu pímoaejí , ne by ml být zvyklý konvenní Schlagerv poslucha . Me znovu a znovu narst do závislosti. Pokud nevidí východisko, ukate jí Jednoho správným zpsobem. U nemusí dosáhnout nízkého stavu v Rufu . Prezentuje se pouze jako autonomní osobnost v knize Jinými zpsoby , která se poté ukazuje jako titulní verze stejnojmenné hry Andrease Bouraniho. S odchodem odsud Mai Tai koní alespo s stabilní hudební píspvek. Mai probudila asociace s Disney klasikami jako Aladdin s teskným zpvem . Sommerwind popsal Lippe jako sebereferenní návod k pouití pro nadcházející pláové veírky. Ale i kdyby tyto selhaly kvli novým variantám vir , album by si nalo své publikum. Písn jako Der Eine nebo Safe Du bylo moné hrát v rádiu bez ztráty tváe a pirovnat k Maite Kelly's Hello! Me vlastn hrát v jiné lize . Pesto by album zstalo píli mlké a hlavn píli dobe vypoítané, aby se piblíilo vzruujícímu umní.

Grafy a umístní graf

Umístní grafu
Vysvtlení dat
Alba
Mai Tai
  DE 3 04.02.2021 (5 týdn)
  NA 4. místo 9.4.2021 (3 týdny)
  CH 12. místo 4.4.2021 (2 týdny)

Mai Tai dosáhla v Nmecku na tetí místo v ebících alb a týden se umístil v top 10 a pt týdn v Top 100. Týdenní nmecké popové ebíky , album dosáhlo vrcholu hitparády , co v kvtnu vedlo k estému albu seznam graf. V msíních hitparádách se album dostalo na tetí místo v dubnovém ísle 2021, co je jeho nejvyí ebíkový ebíek. Album prost muselo být Hello! ( Maite Kelly ) a Blessed and Cursed ( Nino de Angelo ) to vzdávají. Krom toho umístil Mai Tai na druhé místo nmeckých nmeckých albových hitparád , kde byl poraen pouze Aries of Fler a na pátém míst nmeckých hitparád . V Rakousku dosáhlo album ísla pt a bylo také jeden týden v top 10 a ti týdny v hitparádách. Ve výcarsku dosáhlo album nejvyího ebíku za dva týdny v ebíku s dvanáctým místem.

Mai se dostala do nmecké, rakouské a výcarské hitparády ji posedmé. Je to jejich esté top 10 album v Nmecku a jejich pátý top 10 úspch v Rakousku.

Individuální dkazy

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Booklet: Vanessa Mai - Mai Tai (omezený box pro fanouky) . Ariola, 26. bezna 2021.
 2. a b c vyhledávání v repertoáru. In: online.gema.de. Získaný 27. bezna 2021 .
 3. Písn od Vanessy Mai. In: hitparade.ch. Získaný 27. bezna 2021 .
 4. Broura: Forever (Fanbox) , Ariola, 24. ledna 2020.
 5. Písn od Robina Kallenbergera. In: hitparade.ch. Získaný 27. bezna 2021 .
 6. Vanessa Mai & Xavier Naidoo - U jste nkdy. In: hitparade.ch. Získaný 27. bezna 2021 .
 7. Vanessa Mai - zvýraznní. In: hitparade.ch. Získaný 27. bezna 2021 .
 8. a b Peter Vogel: Vanessa Mai: Vae nové album lze brzy pedobjednat! In: schlagerfieber.de. 20. záí 2020, pístup 28. bezna 2021 .
 9. a b c Vanessa Mai: Nová píse hitové hvzdy je tady! Práv to dlá Sommerwind tak výjimeným. In: echo24.de. 11. záí 2020, pístup 28. bezna 2021 .
 10. a b c d e Vanessa Mai - Mai Tai. In: austriancharts.at. Získaný 28. bezna 2021 .
 11. a b Kredity / Mai Tai / Vanessa Mai. In: listen.tidal.com. 26. bezna 2021, pístup 27. bezna 2021 .
 12. Stephan Imming: Vanessa Mai: Její sedmé album Mai Tai vyjde na jae 2021. In: schlagerprofis.de. 23. záí 2020, pístup 28. bezna 2021 .
 13. Video: Tady si dlají srandu z Vanessy Mai s falenou kapelou. In: klatsch-tratsch.de. 29. íjna 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 14. Luke Mockridge Show: Kandidátka zpívá a Vanessa Mai ukazuje sexy díru v kalhotách. In: express.de. 15. listopadu 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 15. Skvlí umlci a mnoho pekvapení: To byly hlavní body: SWR Schlager - The Show. In: swr.de. 5. prosince 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 16. Silvestrovská show s Jörg Pilawa 2020! In: schlagerportal.com. 31. prosince 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 17. a b c Ben Foitzik: Kampfigel Vanessa Mai v rozhovoru o novém albu Mai Tai. In: eventim.de. 26. bezna 2021, pístup 29. bezna 2021 .
 18. a b c d Jenny: Vanessa Mai: Ode dneka k dispozici nové album Mai Tai: letní koktejl hit. In: schlagerplanet.com. 26. bezna 2021, pístup 28. bezna 2021 .
 19. a b Sandra Tittmann: Vanessa Mai: Mai Tai - Nové album 2021. In: schlager-charts.com. 26. bezna 2021, pístup 28. bezna 2021 .
 20. a b bigFM Staff: Hip-Hop meets Schlager: Vanessa Mai kapky album Mai Tai: Dlám, co chci. A dlám to rád. " In: bigfm.de. 26. bezna 2021, pístup 28. bezna 2021 .
 21. a b c d Dominik Lippe: laut.de kritika: V jiné lize ne Maite Kelly. In: laut.de. Získaný 8. dubna 2021 .
 22. a b c Vanessa Mai: Dlám si, co chci. In: zeit.de. dpa, 26. bezna 2021, pístup 28. bezna 2021 .
 23. a b Vanessa Mai pedstavuje svj nový singl Sommerwind. In: popschlager-aktuell.com. 16. záí 2020, pístup 28. bezna 2021 .
 24. a b Vanessa Mai: V novém videu Leichter tancuje tak sexy. In: klatsch-tratsch.de. 8. ledna 2021, pístup 4. dubna 2021 .
 25. a b c Kaiser: Vanessa Mai: I pes rozchod není konec. In: schlagerfieber.de. 11. bezna 2021, pístup 4. dubna 2021 .
 26. Andreas Bourani - Jinými zpsoby. In: austriancharts.at. Získaný 28. bezna 2021 .
 27. Sophia Krag: Vanessa Mai: Nový singl, nové tstí In: schlager.de. 8. ervence 2020, pístup 28. bezna 2021 .
 28. a b c Vanessa Mai - Pry odsud. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 29. Christoph Leis-Bendorff Diskografie: zpv. In: discogs.com. Získaný 28. bezna 2021 .
 30. Live Nation: Vanessa Mai: Klubové koncerty s novým organizátorem - pekvapiv nová hudba. In: schlagerprofis.de. 25. záí 2019, pístup 1. února 2020 .
 31. Kevin Drewes: Vanessa Mai se v roce 2020 chystá na velké turné Forever - pouili jste se z chyb In: schlagerprofis.de. 10. prosince 2019, pístup 6. února 2020 .
 32. Vanessa Mai: Vanessa Mai na Instagramu. In: instagram.com. 13. prosince 2019, pístup 6. února 2020 .
 33. Sofia: Vanessa Mai: Nové termíny koncert Oznámeno turné Forever: Odloeno. In: schlagerplanet.com. 10. února 2021, pístup 26. bezna 2021 .
 34. Vanessa Mai - letní vítr. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 35. Vanessa Mai: Vanessa Mai - Sommerwind (oficiální video) na YouTube , 10. záí 2020, pístup 15. záí 2020.
 36. Oficiální singlové trendy grafy. In: mtv.de. 18. záí 2020, pístup 24. záí 2020 .
 37. Oficiální nmecké ebíky nejlepích 25 leteckých her: Týdenní týden 43/2020 (16. íjna 2020 - 22. íjna 2020). In: schlager.de. 23. íjna 2020, pístup 30. bezna 2021 .
 38. Oficiální stahování graf singl. In: mtv.de. 21. záí 2020, pístup 24. záí 2020 .
 39. roní grafy Nmecko Conservative Pop: Chart 2020. In: radiocharts.com. Získaný 5. února 2021 .
 40. Vanessa Mai: Toto je její píse z filmu Netflix Barevná strana msíce. In: klatsch-tratsch.de. 25. záí 2020, pístup 30. bezna 2021 .
 41. Vanessa Mai x Fourty - plnoc. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 42. a b Schlagerqueen Vanessa Mai a rapper Fourty natoili nové hudební video na rádiu Frankfurt. In: radiofrankfurt.de. Získaný 30. bezna 2021 .
 43. Vanessa Mai feat. Olexesh - We 2 always 1. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 44. Video: Tady si dlají srandu z Vanessy Mai s falenou kapelou. In: klatsch-tratsch.de. 29. íjna 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 45. Luke Mockridge Show: Kandidátka zpívá a Vanessa Mai ukazuje sexy díru v kalhotách. In: express.de. 15. listopadu 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 46. Skvlí umlci a mnoho pekvapení: To byly hlavní body: SWR Schlager - The Show. In: swr.de. 5. prosince 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 47. Silvestrovská show s Jörg Pilawa 2020! In: schlagerportal.com. 31. prosince 2020, pístup 29. bezna 2021 .
 48. Vanessa Mai: Vanessa Mai, Fourty - Mitternacht (Official Video) na YouTube , 23. íjna 2020, pístup 6. listopadu 2020.
 49. Vanessa Mai - zapalova. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 50. Vanessa Mai: Vanessa Mai - Leichter (oficiální video) na YouTube , 7. ledna 2021, pístup 16. ledna 2021.
 51. Oficiální singlové trendy grafy. In: mtv.de. 15. ledna 2021, pístup 16. ledna 2021 .
 52. Oficiální stahování graf singl. In: mtv.de. 18. ledna 2021, pístup 24. ledna 2021 .
 53. Oficiální nmecké top 25 ebík Airplay: Chart Week 04/2021 (22.01.202128.01.2021). In: schlager.de. 23. íjna 2020, pístup 30. bezna 2021 .
 54. a b Vanessa Mai - U nevolej. In: austriancharts.at. Získaný 26. bezna 2021 .
 55. Vanessa Mai: Vanessa Mai - Stop Calling (Official Video) na YouTube , 12. února 2021, pístup 15. února 2021.
 56. Sophia Krag: Vanessa Mai: Nový singl, nové tstí In: schlager.de. 8. ervence 2020, pístup 26. bezna 2021 .
 57. Vanessa Mai: Vanessa Mai, Ardian Bujupi - Landebahn (oficiální video) na YouTube , 26. bezna 2021, pístup 26. bezna 2021.
 58. Oficiální stahování graf singl. In: mtv.de. 5. dubna 2021, pístup 10. dubna 2021 .
 59. ^ Matthias Reichel: Vanessa Mai - Mai Tai (Schlager / Pop). In: cdstarts.de. Získaný 18. dubna 2021 .
 60. a b c Vanessa Mai - Mai Tai. In: officialcharts.de. Získaný 2. dubna 2021 .
 61. a b c Vanessa Mai - Mai Tai. In: hitparade.ch. Získaný 4. dubna 2021 .
 62. Oficiální nmecké top 20 Schlager Charts: Týden 13/2021 (26. bezna - 31. bezna, 21.). In: schlager.de. 2. dubna 2021, pístup 3. dubna 2021 .
 63. Top 50 Schlager Charts v beznu (26. bezna - 31. bezna, 21.). In: mdr.de. 16. dubna 2021, pístup 11. kvtna 2021 .
 64. Oficiální top 15 graf alb v nmeckém jazyce. In: mtv.de. 2. dubna 2021, pístup 2. dubna 2021 .
 65. Official Download Charts Album. In: mtv.de. 5. dubna 2021, pístup 10. dubna 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Karolina Dvořák

Článek o Mai Tai (album) je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Valerie Dušek

Tento záznam o Mai Tai (album) je velmi zajímavý.