Komiksové fórumInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Komiksové fórum. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Komiksové fórum, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Komiksové fórum a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Komiksové fórum. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Komiksové fórum! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Komiksové fórum, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Komiksové fórum

popis Obchodní deník
Oblast odbornosti komiks
Jazyk Nmec
vydavatel Forum Verlagsgesellschaft (Rakousko)
hlavní kancelá Furth an der Triesting
První vydání Kvten 1979
nastavení ervna 1998
éfredaktor Harald A. Havas
editor Wolfgang Alber

Comic Forum je rakouský odborný asopis, který vycházel od kvtna 1979 do ervna 1998. Pinesla zprávy, rozhovory a recenze na téma komiks a také nkolik komiks.

píbh

vydavatel

asopis nejprve vydával Wolfgang Alber, poté od . 31 Comic Verlagsgesellschaft ve Vídni . Posledních pt ísel se objevilo ve fóru Verlagsgesellschaft ve Furth an der Triesting . Celkem bylo vyrobeno 67 ísel.

Hlavní editor

éfredaktory asopisu byli Wolfgang Alber (do . 30), Erich L. Nussbaumer (do . 32), Alfred Schuh (do . 38) a Harald A. Havas (do . 67 ).

Poslední dv vydání

Poslední pravidelné íslo . 66 z prosince 1994 oznámilo slouení s obchodním deníkem COMIC! z komické asociace . Proto byla na obálce poprvé ISSN (0945-926X). Fúze se nezdaila, protoe píspvky z Rakouska na plánované íslo 67 nepily na msíce a nmecká redakce se rozhodla pokraovat pod starým jménem a íslem 10. A v ervnu 1998 se Wolfgang Alber rozlouil s 24stránkovým tenkým 67. íslem, které obsahovalo rejstík vech ísel, rozhovor s Carl Barksem a krom nkterých komiks také nekrology asopisu od bývalých autor.

Prix Vienne

Od roku 1981 do roku 1994 asopis kadoron udluje Prix Vienne . Za tímto úelem byli tenái dotázáni na své oblíbené v rzných kategoriích. V kategorii kreslí vyhrál Jean Giraud / Moebius a Hermann kadý estkrát. Pierre Christin se dostal na první místo mezi copywritery za poslední tyi roky. V kategorii alb se do nejvyích píek asto dostaly série The Towers of Bos-Maury a Travelers in the Wind a Corto Maltese v kategorii knihy . Nejpopulárnjím vydavatelem byl tém vdy Carlsen , sedmkrát nejpopulárnjí asopis Schwermetall . Cena byla obdaena v naráce na Krazy Kat cihlou, která byla speciáln vyrobena v rakouské továrn.

Individuální dkazy

  1. Otisk komiksového fóra . 67 (1998)
  2. Comic Forum na xoomic.de
  3. Comic Forum na comicguide.de
  4. Prix Vienne na comicforum.de

Opiniones de nuestros usuarios

Jakub Moravcová

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Komiksové fórum napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Karin Nový

Potřeboval jsem najít něco jiného o Komiksové fórum, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Komiksové fórum se mi líbil.