Kniní dekorace



Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniní dekorace. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniní dekorace, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniní dekorace a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniní dekorace. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniní dekorace! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniní dekorace, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

V kniním designu a grafický design, kniní výzdoba se vztahuje na vechny dekorativních prvk skriptu.

úvod

Kniha dekorace se nachází v pední záleitosti , v tiskovém prostoru v záhlaví stránky , oddlova sloupce , bary a Kolumnenfuß , v textu, a to zejména v iniciály a titulky , a také zahrnuje celý ilustrace , zejména vint . Mezi dekorativní prvky patí také ozdobné lity (jako hlavové, noní nebo krajové lity), lity asto pouívané jako dlicí pepáky a podobné vtné prvky. Souástí kniní dekorace jsou také dekorativní prvky vazby .

Samotné slovo se stalo populárním a na konci 19. století, aby zdraznilo nový zájem o umlecky koncipované knihy, a je synonymem kniního umní v hnutí za kniní umní.

Historie a metodologie

Kniní výzdoba má v Evrop poátkem svého nejvtího rozkvtu kniní osvtlení , pvodn v jednoduchých rubrikách , a v prbhu gotiky stále honosnjí výzdobu. S vynálezem tiskaského lisu kniní dekorace rychle upadaly. Stylisticky, e je stále zaloen na stedovké kniní malby a navazuje na formální jazyk a dekorativní malby , a takhle, zejména architektury . Barevné litografie , stejn jako rytiny a ezy , z nich nkteré jsou pouze ablonou pro runí barvení , se pouívaly a do industrializace . Poklad forem se vak stále více omezuje na standardizované ozdoby ( písmena s ornamentálními tvary). Vzhledem k tomu, e písmo Hermanna Zapfa ITC Zapf Dingbats nejpozdji od roku 1978 se tisková dekorace stala technickým tiskovým standardem, jeho výatky jsou standardizovány napíklad také pro webovou typografii v bloku Unicode Dingbats . Díky modernímu desktopovému publikování , technikám digitální reprodukce a knihovnám klipart ji kniní dekorace nepedstavují extrémní dodatené výdaje pi sériové výrob.

perky na obálce jsou pravdpodobn stejn staré jako samotné techniky kniní vazby a krom kaligrafických, grafických, malíských a typografických prvk obsahují v obálce nebo obalovém materiálu také run vyezávanou rabu , gravírování , záezové ezy , niello apod. stejn jako kování v kovech, vlokách , ve Velkolepých vazbách pokrývajících také drahokamy a dokonce i drahokamy a jiné drahé pedmty a aplikace.

literatura

  • Karl Klaus Walther (ed.): Lexikon kniního umní a bibliofilie. Nikol Verlag, Hamburg 2006, ISBN 3-937872-27-2 .

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. Vstupní kniní dekorace. In: Otto Ladendorf: Historická kniha klíových slov . 1906 ( textlog.de [zpístupnno 5. záí 2008]).

Opiniones de nuestros usuarios

Emma Pospíšil

Informace o proměnné Kniní dekorace jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.

Klara Vacková

Záznam o Kniní dekorace pro mě byl velmi užitečný.

Stanislava Suchý

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Kniní dekorace napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Michaela Bureš

Článek o Kniní dekorace je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Vanesa Hrušková

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Kniní dekorace mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Kniní dekorace, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Kniní dekorace zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.