Knihy (asopis)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Knihy (asopis). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Knihy (asopis), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Knihy (asopis) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Knihy (asopis). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Knihy (asopis)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Knihy (asopis), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Knihy

popis Obchodní deník
Odborná oblast literatura
Jazyk Nmec
nakladatelství Falkemedia
Sídlo spolenosti Kiel
První vydání 19. listopadu 2003
etnost zveejování kadé dva msíce
Prodané vydání 20 100 kopií
(falkemedia)
Rozíené vydání 34 800 kopií
(falkemedia)
éfredaktor Tina Schraml
editor Kassian A. Goukassian (management)
webový odkaz www.buecher-magazin.de
ISSN (tisk)

Books je dvoumsíník literárního odborného asopisu vydávaného v Kielu falkemedia- Verlag. Redakní tým tvoí placení a nezávislí autoi. Tina Schraml je éfredaktorkou od roku 2011.

Knihy vydávala spolenost VVA Kommunikation GmbH kadé dva msíce od listopadu 2003 do záí 2010, dokud v ervnu 2010 nemusela podat návrh na prohláení konkurzu. asopis byl pvodn peruen, dokud jej falkemedia-Verlag nepevzal od insolvenní podstaty vydavatelské skupiny VVA.

Books se chce odliit od funkcí, kulturních asopis a bezplatných reklamních brour o kniním obchodu prostednictvím nezávislých hodnocení a irí kály témat. asopis hodnotí nové publikace v krátkých recenzích podle bodové stupnice od 0 do 5. Uvauje se o románech, thrillerech, literatue faktu, knihách pro dti a mláde, zvukových knihách a literárních adaptacích. Podle redaktor se v kadém ísle objevuje piblin 250 doporuení knih a zvukových knih. Obsah doplují originální píspvky autor.

Knihy poskytují zvukovou knihu ke staení zdarma, která doprovází kadé vydání .

Podle przkumu tená z bezna 2016 s 990 úastníky jsou podle asopisu falkemedia-Verlag tenái asopisu peván eny (73 procent), vzdlaní a mají velký zájem o literaturu v kniní i zvukové podob. Vtina tená má více ne 38 let a stední a vyí píjem v domácnosti.

Sesterské asopisy a speciální ísla

asopis audioknih také jednou ron vydává falkemedia-Verlag jako speciální íslo obsahující mimo jiné recenze audioknih, portréty eník a podklady o produkcích audioknih. Jako dalí speciální íslo vydává falkemedia kadý rok asopis pro dtské knihy, který pedstavuje knihy, audio média, aplikace a hry pro dti a mláde od 3 do 16 let.

Knihy na internetu

Rozsah témat na webových stránkách knih sahá od aktuálních recenzí redakního týmu a tená a po blog s rznými autory a novinkami z literárního trhu. Návtvníci webu se mohou zaregistrovat k odbru pravidelného zpravodaje. Je doplnn pítomností na Facebooku , Twitteru a Instagramu .

Nabídka aplikace

Books nabízí kioskovou aplikaci pro platformy iOS a Android, která poskytuje aktuální a minulá vydání na smartphonu nebo tabletu. Podle redakního týmu jsou nová vydání k dispozici v prmru ti dny ped tiskovým vydáním. asopisy jsou k dispozici jako jednotlivá ísla a jako digitální pedplatné.

ísla obhu

Podle vlastních mediálních dat spolenosti od 1. ledna 2016 inil náklad tiskového vydání v roce 2014 41 000 výtisk, rozíený náklad 34 800 výtisk a prodaný náklad 20 100 výtisk. Poet pedplatitel je uveden jako 11 700. Knihy nejsou kontrolovány IVW .

éfredaktori

  • 20032006: Christian Jürgens
  • 20062007: Konrad Lischka
  • 20082010: Walter Drechsel, Jens Poggenpohl
  • 20102011: Christian Blees
  • od roku 2011: Tina Schraml

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. Inzerujte a prodávejte : W&V: Düsseldorfer Mediengruppe VVA ádá o bankrot. In: www.wuv.de. Citováno 20. záí 2016 .
  2. Mediální datové knihy. 1. ledna 2016, zpístupnno 20. záí 2016 .

Opiniones de nuestros usuarios

Magda Novák

Stránka se mi líbí a článek o Knihy (asopis) je ten, který jsem hledal.

Mia Němeček

Tento záznam na Knihy (asopis) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Ella Linhart

Informace poskytnuté o proměnné Knihy (asopis) jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Josefina Suchá

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Knihy (asopis), jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.