Kniha se sedmi peetmiInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniha se sedmi peetmi. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniha se sedmi peetmi, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniha se sedmi peetmi a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniha se sedmi peetmi. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniha se sedmi peetmi! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniha se sedmi peetmi, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniha se sedmi peetmi je uvedena v detailu z páté kapitoly Zjevení Jana v Novém zákon v Bibli . Zde je jazyk velmi vizionáský a vizionáský popsán jako jeden po druhém (sedm peetí na vnitku a na zadní stran popsaných svitek Rev. 5.1  ) Beránkem (symbol Jeíe Krista, který má být oteven), ím vyvolala apokalypsu se stává.

Pee

Kdy se otevou první tyi peeti, tyi apokalyptití jezdci jsou postupn uvolováni na Zemi ( Zj 6 : 1-8  ).

Pátá pee zviditeluje due muedník pod oltáem. Vyadují odplatu za smrt ( Zj 6: 911  ).

está pee otásá Zemí, slunce zerná, Msíc se stává jako krev a hvzdy padají na Zemi ( Zj 6: 1217  ). asto se proto interpretuje jako znamení konce svta, ale také jako znamení spásy tch, kteí jsou tsn ped Bohem.

Koneckonc, sedmá pee je definitivní konec pedchozího svta. Je zpustoen sedmi andly s trubkami a osmým s kadidelnicí ( Zj 8 : 1-9  ).

Kulturní recepce

Ve stedovku (kolem roku 1150) byla v Rakousku napsána duchovní a numerická alegorická báse De septem Sigillis , která odkazuje na vizi apotola Jana a ( symbolicky ) na íslo sedm .

Výraz Pro m je to jako kniha se sedmi peetmi íká obrazn, e téma je velmi obtíný pístup nebo obtín pochopitelný.

V hlediska djin umní, zobrazení otevení páté peeti od El Greco od manýrismu ée je dleité.

Rakouský skladatel Franz Schmidt uvedl v roce 1936 jako oratorium do knihy sedm peetí . Práce, který ml premiéru ve Vídni v ervnu 1938 podle vídeského symfonického orchestru a Singverein der Gesellschaft der Wien Musikfreunde podle Oswalda Kabasta , je povaován za jeden z nejdleitjích oratorií hudebního pozdního romantismu .

Sedm peetí bylo jádrem výuky vdce kultu Davida Koreshe . Zveejnní jeho výkladu sedmi peetí, které plánoval, nebylo dokoneno ped jeho smrtí. Nedokonený scéná prý shoel v roce 1993 bhem Waco boue .

Oxford University pedstaví knihu sedmi peetmi ve svém logu .

Viz také

webové odkazy

Commons : Kniha se sedmi peetmi  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. Peter Ganz : Od ísla sedm (Od sedmi peetí). In: Autorská lexikon . 2. vydání. Svazek VIII, sloupec 1189-1192.

Opiniones de nuestros usuarios

Alan Holubová

Děkuji za tento příspěvek na Kniha se sedmi peetmi, přesně to jsem potřeboval.

Gabriela Veselá

Stránka se mi líbí a článek o Kniha se sedmi peetmi je ten, který jsem hledal.

Johana Mareš

Článek o Kniha se sedmi peetmi je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.