Kniha (hudební)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniha (hudební). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniha (hudební), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniha (hudební) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniha (hudební). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniha (hudební)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniha (hudební), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniha se rozumí struktura plot z muzikálu , který má asto odliné autory ne zpívaný text.

definice

Kdy je odpovdnost za textový základ muzikál obvykle mezi knihou ( knihou ) a texty písní ( rozliení textu ). Obvykle oba pocházejí od rzných autor.

Kniha v tomto smyslu je drama , tj. Divadelní text navrený v dialogu, který by ml mít vnitní propojení a rozvoj.

Zatímco psaní knihy vyaduje dramaturgické schopnosti (pro vzruující a rznorodé souhvzdí osob a djové konstrukce), rýmované texty vyadují pedevím talent pro trefnou, vtipnou formulaci a pro atmosféricky hutnou reprodukci nálad.

píbh

Tato dlba práce nebyla ve 20. století nová. Pochází z francouzského komerního divadla 19. století (viz nap. Eugène Scribe ).

Ve starích revuích , napíklad v Ziegfeldových hloupostech , nebylo nutn spolené vlákno , protoe vtipy nebo skici mohly voln spojovat hudební ísla. Podobn volnou sérií rzných ísel byly americké estrády a burleska , které byly povaovány za zábavu pro nií sociální vrstvy. Se ánry Hudební komedie a Hudební hra zaala kolem roku 1930 reforma upscale broadwayské divadelní zábavy.

V poátcích kniního muzikálu byla kniha k dispozici od zaátku, ale ísla písniek byla pidána, mnna a bhem zkouek se výrazn mnila. Sekundární pouití skladeb nezávisle na he mlo znaný význam (srov. Tin Pan Alley ). Autor textu se proto více zapojil do zkouek ne autor knihy, který poskytl pedlohu. Zatímco psaní knihy vyaduje dramaturgické schopnosti (pro vzruující a rznorodé souhvzdí osob a djové konstrukce), rýmované texty vyadují pedevím talent pro trefnou, vtipnou formulaci a pro atmosféricky hutnou reprodukci nálad.

Autoi knih muzikál byli asto také scenáristy film jako Ben Hecht . Vznik zvukového filmu z doby kolem roku 1928 tak ovlivnil i divadelní produkce. Nkolik spisovatel jako Oscar Hammerstein nebo Alan J. Lerner bylo schopno pevzít knihu a texty písní souasn. Cole Porter napsal texty i hudbu pro své muzikály, ale ne knihy. Dokonce i Stephen Sondheim , kniha jiných autor, jako je Arthur Laurents, odeel, ale napsal pro nkteré muzikály texty písní a hudbu.

Pokud neexistuje oddlení mezi mluveným prozaickým dialogem a lyrickým textem písní, jako je tomu v dobe sloených muzikálech osmdesátých let (nap. Les Misérables ), je obtíné odliit knihy a texty. V tchto pípadech, stejn jako v opee, se mluví o libretu .

literatura

  • Lehman Engel: Words with Music: Creating the Broadway Musical Libretto, aktualizoval a revidoval Howard Kissel, Applause Books, New York 2006. ISBN 1-55783-554-3

webový odkaz

Opiniones de nuestros usuarios

Renata Jandová

Skvělý příspěvek o Kniha (hudební).

Rudolf Bendová

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Kniha (hudební) napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Radek Moravcová

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Kniha (hudební).

Max Müllerová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Kniha (hudební) se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.