Kniha duchovní chudobyInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniha duchovní chudoby. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniha duchovní chudoby, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniha duchovní chudoby a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniha duchovní chudoby. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniha duchovní chudoby! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniha duchovní chudoby, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Book of Spiritual Chudoba je hornonmina kniha pouení viz anonymní kolem roku 1350 na téma vnitního a vnjího chudoby.

V prvním vydání ( Frankfurt nad Mohanem , 1621) pod názvem Po chudém Kristov ivot bylo dílo pipsáno a vysoce cenno Johannesem Taulerem . V kritickém vydání ( Mnichov , 1877) dokázal církevní historik Heinrich Denifle prokázat významné odchylky od Taulerova uení a stylu. Autor práce pedstavuje povolání vech lidí k vnjí chudob mnohem písnji ne Tauler. Pro tohoto autora je vnjí chudoba nepostradatelnou podmínkou spoleenství. Katolický teolog Helmut Riedlinger má podezení, e autorem díla byl student blízký Fratizellenovi nebo pítel samotného Taulera .

literatura

Individuální dkazy

  1. a b sekce po: Helmut Riedlinger: Kniha duchovní chudoby. V: LThK2.

Opiniones de nuestros usuarios

Sara Pavelka

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Kniha duchovní chudoby.

Mariana Malá

Tento záznam na Kniha duchovní chudoby mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.