Jack Queen KingInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Jack Queen King. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Jack Queen King, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Jack Queen King a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Jack Queen King. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Jack Queen King! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Jack Queen King, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Jack Queen King
Jack Dame König na festivalu Folk in Park Ballenstedt 2014
Jack Dame König na festivalu Folk in Park Ballenstedt 2014
Obecná informace
pvod Halle (Saale) , Nmecko
ánr Nová lidová hudba , folk , Deutschfolk
zaloení 2013
webová stránka www.neue-volkslieder.de
Souasná pozice
Juliane Weinelt
Dokud Uhlmann
Jan Oelmann

Bube Dame König je nmecká folková skupina zaloená v roce 2013, která existuje dodnes. Kapela mísí nmecké lidové písn s tradiní irskou a védskou hudbou i vlastní písn, z nich nkteré vycházejí z místních legend z rodného msta skupiny Halle (Saale) . Skupina sama popisuje svj styl jako novou lidovou hudbu, vycházející ze ánru nové lidové hudby .

píbh

Kapela byla zaloena v roce 2013 v Halle (Saale) a ve stejném roce odehrála svj první koncert na Poeton Festivalu v Nordhausenu. Následovaly dalí koncerty a festivalová vystoupení , stejn jako výroba debutového CD Traumländlein v roce 2014 . Debut byl spolufinancován crowdfundingovým projektem, ve kterém dárci podporovali produkci jednotlivých skladeb jako takzvaní písnikái. etné asopisy a webzines ( Folker , Sing Out! , Miroque , FolkWorld Musicrewiews.de) revidovaná CD benevolentní. Vtí rozhlasové stanice (nap. Hessischer Rundfunk, Deutschlandradio Kultur) také zahrnovaly skladby do svých seznam skladeb.

V kvtnu 2015. Traumländlein s Cenou nmeckých rekordních kritik (ebíek Folk & Singer / Songwriter kategorie 2/15).

Na podzim 2016 kapela navázala vánoním albem Winterländlein , které bylo mimo jiné pedstaveno na MDR Kultur.

V roce 2017, po úspchu svého videa na YouTube No beautiful country , kapela zaloila svj vlastní kanál YouTube pod názvem Saalesessions s novými ivými nahrávkami známých lidových písní kadý msíc.

V íjnu 2017 kapela zahájila nahrávání tetího CD Nachtländlein ve studiu Lipsko Echolux - opt financovaného projektem crowdfundingu na stránce vnované darování, obrázky a úryvky kapely publikovaly pedprodukci, kdy bylo dosaeno uritého daru. Na konci záí 2019 vydalo vydavatelství CPL-Music Nachtländlein a na rozdíl od prvních dvou desek si také získalo vtí mezinárodní pozornost recenzemi mimo jiné v belgických, védských a britských hudebních asopisech a v letadlech v USA, Skotsku a Lotysku. V Nmecku bylo album pedstaveno na Hessischer Rundfunk, MDR Kultur a Deutschlandfunk Kultur, z nich kadý vnoval záznamu samostatný píspvek.

Na konci roku 2019 byla kapela nominována jako jeden ze tí finalist na Cenu nmecké lidové hudby 2020 a v únoru 2020 byla porotou vybrána jako vítz. asopis celebrit Gala poté kapelu podrobn pedstavil ve svém online vydání. Krátce poté následovala televizní premiéra také v lánku v asopise MDR ve 4 .

S nástupem koronové krize zahájila kapela produkci svého tvrtého alba From the Source to the Sea - pln financovaného z pidrueného crowdfundingového projektu. MDR Kultur nahráli s kapelou 25minutové studiové sezení a ve svém kadodenním programu stále astji hráli skladby od Bube Dame König. Trio se také zúastnilo ivého folklorního festivalu Sang und Klang, který získal dary pes 30 000 eur.

Diskografie

 • 2015: Traumländlein (Album, CPL Music / Broken Silence )
 • 2016: Winterländlein (album, CPL Music / Broken Silence)
 • 2019: Nachtländlein (album, CPL Music / Broken Silence)

Hudební videa

 • 2015: Saalenixe
 • 2019: Svatojánský sen

Ocenní

 • 2015: The Special (Folker Magazine 2/15) pro CD Traumländlein
 • 2015: Cena nmeckých rekordních kritik (nejlepí seznam 2/15 v kategorii Folk & Singer-Songwriter) za CD Traumländlein
 • 2015: Nejlepí milovaná alba editor (Folkworld . 56) pro CD Traumländlein
 • 2020: Cena lidové hudby 2020

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. ^ Webové stránky msta Nordhausen (Poeton Festival): [1]
 2. Mitteldeutsche Zeitung: [2] z 15. kvtna 2015
 3. Zpívejte! Recenze (anglicky): [3]
 4. The Special Folker 2/15: [4]
 5. Recenze Miroque: [5]
 6. Recenze Musicreviews.de: [6]
 7. Folk World Review: [7]
 8. Playlist Hörbar Hessischer Rundfunk: [8]
 9. Nejlepí seznam 2/15 Cena nmeckých rekordních kritik: [9]
 10. Folk & Welt vysílání na MDR Kultur [10]
 11. Reportáe ze scény Folkera (pístup 14. záí 2017) [11]
 12. lánek Global Music Magazine (pístup 24. íjna 2017) [12]
 13. Recenze na Rootstime BE [13]
 14. Recenze v Lira Musikmagasin [14]
 15. asopis RnR, vydání záí / íjen 2019
 16. Playlist Rootsworld Radio # 287 [15]
 17. Worldwalking Issue 5, Radio Summerhall Edinburgh [16]
 18. Radio Letvijas 3, 11. prosince 2019 [17]
 19. Vysílání Hörbar Hessischer Rundfunk, 16. íjna 2019 [18]
 20. Informace o programu MDR Kultur Folk & Welt, 9. íjna 2019 [19]
 21. Rozhlasová zpráva Nachtländlein - nové album Bube Dame König v DLF Mediathek [20]
 22. lánek Mitteldeutsche Zeitung ze dne 3. prosince 2019 [21]
 23. Gala-Online lánek z 22. února 2020 [22]
 24. TV reportá Hallesche Folkmusik na cest k úspchu v mediální knihovn MDR [23]
 25. Studio relace s Bube Dame König v knihovn médií MDR [24]
 26. lánek v online mstském asopise Kulturfalter [25]
 27. Web Sang und Klang Onlinefolkfestival [26]
 28. Vítz na Folkworld # 56 (anglicky), pístup 16. prosince 2016


Opiniones de nuestros usuarios

Stefan Macek

Stránka se mi líbí a článek o Jack Queen King je ten, který jsem hledal.

Zlata David

Tento záznam o Jack Queen King bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Laura Blahová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Jack Queen King napsáno, dává hodně důvěry.

Eliska Sedláková

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Jack Queen King.