Hrubý principInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Hrubý princip. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Hrubý princip, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Hrubý princip a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Hrubý princip. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Hrubý princip! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Hrubý princip, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Hrubá princip je princip úetnictví , podle nho roní úetní závrce a veejných rozpot odpovídajících hodnot, jako jsou pohledávky / závazky nebo výnos / výdaj musí být uvedeny v plné výi a oddlen od sebe.

Veobecné

Hrubý princip realizuje princip úplnosti ( pravdivost rozvahy ) § 246 HGB a jasnost rozvahy i rozpotové principy ( pravdivost rozpotu a jasnost rozpotu) pi píprav plánování rozpotu a pi plnní rozpotu . Úelem je poskytnout externímu tenái roní úetní závrky nebo domácnostem ucelený obraz o pozici aktiv , financí a výnos . Hrubý princip z § 152 odst. 8 AktG a. F. (AktG ze záí 1965) byl pijat jako zákaz kompenzace pro vechny právní formy v HGB.

Legální problémy

Princip brutto je implementován operativn uplatnním zákazu zapotení . Podle § 246 odst. 2 HGB nemusí být poloky rozvahy na stran aktiv zapoteny proti polokám na stran pasiv a náklady nemusí být zapoítány proti píjmu . V pípad domácností pedstavují § 15 BHO ( hrubý odhad ) a § 35 BHO ( hrubý výkaz ) a § 12 HGrG ( hrubý odhad ) srovnatelné pedpisy. bude poven stejn vysoké úrovn výdajm, které cituje a rezervace vynechán. Oekávaný píjem navíc nemusí být kompenzován zamýlenými výdaji za stejným úelem ( zákaz kompenzace ).

aplikace

Vechny roní úetní závrky (vetn tvrtletních zpráv , prbných zpráv ) a rozpoty podléhají zásad brutto. V pípad domácností platí obdobn federální regulace BHO a HGrG i v naízeních státního rozpotu (LHO) pro státy a obce. Zásada hrubého zisku se navíc vztahuje na vechny ostatní orgány spravující rozpoet (nap. Mstské spolenosti ).

Výjimky

Existuje pouze nkolik výjimek z hrubého principu. Od pochybných pohledávek za úvrovými institucemi lze odeíst individuální úpravy hodnoty ( § 340f odst. 1 HGB). Krom toho § 340c HGB vytváí zapotení opce pro úvrové instituce pro píjmy z write-ups a výdaj z odpis a to jak v portfoliu ( § 340c (1) HGB, povinné zapotení) a v bankovní knize ( § 340c (2) HGB, monost zapotení). Vechny spolenosti mohou zapoíst odloené daové závazky aktivy ( § 274 odst. 1 HGB).

Viz také

webové odkazy

Beckv rozvahový komentá

Individuální dkazy

  1. ^ Herbert Wiesner / Bodo Leibinger / Reinhard Müller, veejné finance , 2008, s. 141
  2. Wolfgang Hilke, Úetnictví podle obchodního a daového práva , ást 1, 1991, s. 57
  3. ^ Herbert Wiesner / Bodo Leibinger / Reinhard Müller, veejné finance , 2008, s. 141
  4. ^ Reinhold Adrian / Thomas Heidorn (eds.), Der Bankbetrieb , 2000, s. 732

Opiniones de nuestros usuarios

Jana Přibyl

Tento příspěvek na Hrubý princip mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Anton Staněk

Potřeboval jsem najít něco jiného o Hrubý princip, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Hrubý princip se mi líbil.

Marek Kolář

Děkuji. Pomohl mi článek o Hrubý princip.