Formát BTXInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Formát BTX. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Formát BTX, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Formát BTX a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Formát BTX. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Formát BTX! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Formát BTX, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Formát BTX (Balanced Technology Extended) byl plánován jako nástupce formátu ATX jako formový faktor pro PC. Nový standard byl poprvé pedstaven v roce 2003 na fóru pro vývojáe Intel , ale nemohl pevládnout nad zavedeným formátem ATX kvli nedostatenému pijetí a byl staen spoleností Intel v íjnu 2006 . Podobn jako formát ATX existují dalí formové faktory pro mení pouzdra, jeden MicroBTX a jet mení formát PicoBTX.

technologie

Pouzdro BTX je rozdleno do zón, ve kterých jsou povoleny pouze urité souásti, napíklad hlavní procesor .

 • Základní deska - pi pohledu zepedu - je instalována nalevo místo pravé strany pouzdra, tj. Zrcadlov.
 • Procesor chladi není pipojen k základní desce, ale piroubovat pímo pro daný pípad. Ve výsledku me být podstatn tí a vyí ne ATX, ani by hrozilo riziko pokození základní desky nebo CPU. Toto riziko je nejvtí pi peprav hotových poíta.
  • Pro chladi procesoru je nezbytný velký ventilátor, který penáí vzduch zepedu dozadu. Chladi procesoru má být dimenzován tak, aby jeho proud vzduchu ochlazoval také vechny ipy, které jsou pasivn chlazeny. Ty se pipevují k proudu vzduchu.
  • Patice RAM musí být umístny rovnobn s tímto proudem vzduchu. U vtiny desek ATX jsou kolmé na roziující sloty a práv na takové proudní vzduchu.
 • Grafická karta je v proudu vzduchu z tohoto hlavního chladie; V pípad ATX to me (ale nemusí) být na stojícím vzduchovém poltái.
  • Instalace vlevo navíc zajiuje, e grafický ip je nyní na horní stran grafické karty, take nedochází k hromadní tepla, protoe teplý vzduch me okamit stoupat.
  • Pokud je grafická karta aktivn chlazena, chladi ji nemusí být tlaen mezi grafickou kartu a dalí roziující kartu, ale dívá se opaným smrem. Odtud lze nasát dostatek vzduchu.
 • PCI-Express (x16) jako standardní slot pro grafické karty.
 • K dispozici jsou také PCI-Express (x1), (x4) nebo (x8), v závislosti na základní desce, stejn jako konvenní sloty PCI
 • typólová 12 V zástrka pro stabilnjí napájení procesoru je povinná.

výhody

 • Dostaten dobrého chlazení je snadné dosáhnout
 • Dostaten dobré chlazení lze realizovat klidnji
 • Síly zrychlení vyvíjené chladiem procesoru jsou absorbovány SRM ( Standard Support and Retention Module ) a tedy pouzdrem;

nevýhoda

 • Po vloení karet PCI a PCI-Express do základní desky vzhru nohama je strana vybavená kondenzátory, ipy a dalími elektronickými souástmi nahoe, co rychle vede k prachu; prach se na této stran karet obtín odstrauje (nap. stíkáním stlaeným vzduchem). U pouzder ATX je hladká, neosazená strana karet lícem nahoru - prach, který se tam hromadí, lze snadno setít.

Rozmry

 • BTX: 325,12 mm × 266,70 mm
 • microBTX: 264,16 mm × 266,70 mm
 • nanoBTX: 223,52 mm × 266,70 mm
 • picoBTX: 203,20 mm x 266,70 mm

rozdlení

Hardware BTX, d. H. Bydlení a základní deska se na trhu nacházely hlavn ve form hotových poíta, zejména pro firemní zákazníky. Jako pravdpodobn poslední základní desky zaloené na procesorech Intel byly nabízeny desky od Fujitsu se Socket 775 a Socket 1156 ve formátu BTX, které mimo jiné podporovaly PCIe x16 a DDR3 RAM.

webové odkazy

bobtnat

 1. Fujitsu: CELSIUS W480 WorkStation (v anglitin), k 16. záí 2011
 2. Fujitsu: stolní poíta P5731. (Anglicky), k 21. ervenci 2011

Opiniones de nuestros usuarios

Richard Stanková

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Formát BTX.

Radmila Zeman

Informace o proměnné Formát BTX jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.

Adriana švec

Děkuji. Pomohl mi článek o Formát BTX.