Ford PintoInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Ford Pinto. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Ford Pinto, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Ford Pinto a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Ford Pinto. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Ford Pinto! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Ford Pinto, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

brod
Ford Pinto
Ford Pinto
Pinto
Obchodní oznaení: Pinto
Období výroby: 1970-1980
Tída : Nií stední tída
Verze karoserie : Kupé , Kombi Kupé , Kombi
Motory:
Benzínové motory : 1,6-2,8 litru
(40-77 kW)
Délka: 4 140 mm
íka: 1763 mm
Výka: 1270 mm
Rozvor : 2388 mm
Prázdná hmotnost : 914-1030 kg
nástupce Ford Escort

Ford Pinto byl nií stední tídy Americký automobil vyrábný od Ford Motor Company od roku 1970 do roku 1980.

Djiny

Dvodem pro vývoj modelu Pinto bylo, e Ford chtl nabídnout alternativu ke stále úspnjím dovezeným malým vozm. VW Beetle byl v tchto letech obzvlát úspný , ale údaje o prodeji japonských výrobc se také z roku na rok zvyovaly. Tém souasn s Pinto, GM pila na trh s Chevrolet Vega a AMC Gremlin , které byly zameny na zákazníky pro kompaktní vozy. Pinto byl také nabízen jako Mercury Bobcat , mírn upravený . Aby mohla být pinto nabídnuta co nejlevnji, musela být vyrobena za nízkou cenu. Pinto byl prvním americkým Fordem po desetiletích, který ml tyválcový motor, který byl instalován podéln konvenním zpsobem a pohánl zadní kola.

motor

Pinto engine je v anglicky mluvícím svt bný název pro tyválcový benzínový motor pojmenovaný po Fordu Pinto, pro který byl pvodn vyvinut a byl pouíván v mnoha automobilech Ford Motor Company. U Fordu byl pinto motor oficiáln známý jako OHC (Overhead Camshaft). V Evrop byl instalován ve Fordu Cortina tetí ady a v Taunusu od roku 1970.

Bezpenostní problémy

Pi jeho konstrukci dolo kolem modelu ke skandálu, kdy se ukázalo, e zadní ást vozidla byla navrena takovým zpsobem, e pi nárazu zezadu se me snadno pokodit palivová nádr. Unikající benzín významn zvyuje riziko poáru v pípad nehody. Vypuklo nkolik poár, které mly za následek smrt nkterých cestujících ve vozidle. V prbhu vyetování vyly najevo interní písemné zprávy, e Ford si byl vdom této chyby zabezpeení, ale nechtl nést náklady na konstrukní zmnu. Místo toho byl zaujat neoficiální postoj, e bude levnjí obrátit se po smrti na soud a zaplatit odpovídající odkodnní. Související poznání, e podle obchodního étosu Fordu byl lidský ivot ocenn nií ne výrobní náklady, vedlo k soudním sporm a soudním sporm, které vak zstaly neprkazné.

Tento píklad slouí k ilustraci problematiky obchodní etiky. Teprve poté, co zemelo nejmén 60 lidí a více ne 120 bylo ván zranno, byl pinto nakonec staen z trhu. V roce 2002 ml Ford Crown Victoria podobný problém s konstrukcí nádre.

Malikosti

Ve filmech Fight Club a Top Secret! V epizod Zázraná léba televizního seriálu Stran milá rodina a v epizod Eiertanz v seriálu Sex ve mst se objevují naráky na skandál kvli úniku benzínu po sráce zezadu. V románu PLYN nebo Trilogie veejných slueb od Matta Ruffa je pojednáno o explozi zadním nárazem Pinto. Film Zákon o moci pojednává o hromadné alob na výrobce automobil, který odhaduje, e náklady na odkodnní obtí nehody jsou nií ne oprava chybného elektrického systému, který k nehod vedl.

V televizním seriálu Charlieho andílci jeden z protagonist pohání oranový pinto runabout s bílou stechou. V mnoha epizodách Stranger Things pohání Winona Ryder zelenou dráhu Pinto s pneumatikami whitewall.

Individuální dkazy

  1. Joachim Paul: Úvod do obecné správy podniku: S píklady a pípadovými studiemi , Gabler, 1. vydání, 2006, ISBN 3834903361 , strana 149 f.

webové odkazy

Commons : Ford Pinto  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Bohdana Tesařová

Tento záznam o Ford Pinto je velmi zajímavý.

Albert Pavlíčková

Děkuji. Pomohl mi článek o Ford Pinto.

Jaromir Zelenka

Tento záznam na Ford Pinto mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.