Dopisová hraInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Dopisová hra. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Dopisová hra, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Dopisová hra a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Dopisová hra. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Dopisová hra! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Dopisová hra, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Dopisní hry jsou hry, které jsou zaloeny na stimulu tvorby slov uspoádáním nebo peskupením písmen. Byli obzvlát populární v 16. a 17. století. Nkteré z nich jsou navreny na zpsob kíovky .

Dopisové hry jsou vtinou hry o umístní . Existuje také mnoho jednoduchých tvar, které vyadují pouze tuku a papír.

Hry

 • Boggle
 • Kat
 • Letra mix / letter kostky - varianta Scrabble s kostkami
 • Neíkej nic o Pulokovi
 • City, Country, River a Think Fix hry pro nkolik lidí, kde je klíová rychlost.
 • Typ Domino ( Typ Domino) z roku 1930 - hra o umístní
 • Diamino z roku 1935 a Scrabble z roku 1938 - Brettlegespiele ( deskové hry )
 • Scrabble Cards / Letter Cards - karetní verze Scrabble (písmena jsou vytitna na hracích kartách pouitých k rozloení slov). Podobn jako kostky s písmeny to má tu výhodu, e nepotebujete herní plán. Ve srovnání s kostkami s písmeny má tu výhodu, e je k dispozici více karet, take lze vytváet více a delí slova.
 • Shiritori - slovní hra s etzy
 • Konec-zaátek - Dva hrái se stídají pi pojmenovávání slov, piem koncové písmeno pedchozího slova musí být prvním písmenem dalího slova. Obvykle se dá urit pedmt, nap. B. povaha, profese apod.
 • Lingo / Word Mastermind - podobn jako v klasické logické he Mastermind si hrá vybere slovo (obvykle krátké, 46 písmen dlouhé), které musí jeho protivník uhodnout vyslovením slov stejné délky (asto v daném ase). První hrá poté oznaí písmena, která jsou v tomto okamiku uhodnutelným slovem (nap. Podtrítkem nebo tverekem kolem písmene), stejn jako písmena, která se také vyskytují ve slov, které se má uhodnout, ale na jiném míst ( nap. vlnovkou pod písmenem nebo kruhem kolem písmene). Oponent se snaí piblíit slovu, které má být uhádnuto, pi kadém dalím pokusu o hádání (který je asto omezen na uritý poet).
 • Formace slov - je dáno delí slovo a hrái pak musí vytváet nová slova s danými písmeny daného slova. Na rozdíl od anagram lze pouít pouze ást písmen, ale nelze pouít ádná písmena, která se v pvodním slov neobjevují.

Písmové hry jsou asto nabízeny také jako vzdlávací hry pro dti, aby se upevnil proces tení, nebo pro dosplé, které podporují uení cizího jazyka, jako vzdlávací podpora.

tajemství

literatura

 • Hanna Sörensen: Hry s dopisy (= mj pítel Conni. ). S obrázky od Uli Velte. Carlsen, Hamburg 2005, ISBN 3-551-18436-4 .
 • Frans Coninx, Petra Stumpf: Dopisní hry. Zvuková cviení pro základní kolu. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-79012-0 .

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Josef Polák

Tento záznam na Dopisová hra mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Valentina Dvořáková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Dopisová hra, je to velmi dobrá volba.

Adriana červenková

Toto je dobrý článek o Dopisová hra. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Dana Navrátil

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Dopisová hra.