Dopis holubiceInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Dopis holubice. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Dopis holubice, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Dopis holubice a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Dopis holubice. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Dopis holubice! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Dopis holubice, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Dopis holubice
Dopisové holuby

Dopisové holuby

Systematika
Tída : Ptáci (aves)
Objednávka : Holubí ptáci (Columbiformes)
Rodina : Holubi (Columbidae)
ánr : Geofaps
Typ : Dopis holubice
Odborný název
Geophaps scripta
( Temminck , 1821)

Písmeno Holub ( Geophaps scripta ), také volal koroptve holuba nebo blue-eyed holub , je druh holub pták. Vyskytuje se u dvou poddruh výhradn v Austrálii. Pestoe se jeho populace sníila v dsledku zvyujícího se pasení hospodáských zvíat, nepovauje se to za ohroené.

Vzhled

Dopisový holub dosahuje délky tla 28 centimetr a je tém stejn velký jako mstský holub . Tvar písmene holubice více pipomíná koroptev, není zde ádný genderový dimorfismus. Nominátní tvar má svtle modrou oní krouek, který vedl k nmeckým názvem Blaubrillentaube. V poddruhu poloostrova Geophaps scripta vyskytujícím se na severu oblasti je oní krouek ervený.

Peí je peván edohndé. Pouze na kídlech peí se rozsvítí na lutohndou barvu. Zadní peí mají bledé lemy. Hrudník a bicho jsou modroedé. Peí na bocích a bocích hrudníku je bílé. Hrdlo a obliej jsou erné a bílé. Zobák je erný, duhovka je tmav hndá.

Distribuce, stanovit a chování

Dopisová holubice se vyskytuje ve východní Austrálii. Usadila se tam z Queenslandu do Nového Jiního Walesu . Je to pták otevené krajiny a radji je u vody. Stejn jako vechny druhy Geophaps je vysoce pizpsoben ivotu na zemi. Kdy je ohroen, nelétá zpoátku oteven, ale tlaí se na zem, pak se snaí neustále uniknout nebezpeí a letí jen tehdy, pokud se i nadále cítí ohroen.

Dopisní holuby jsou pozemní chovatelé. Hnízdo je jen mlká prohlube na zemi lemovaná stonky. Spojka se skládá ze dvou vajec. Inkubaní doba je 17 dní.

Udrování v lidské péi

Dopisové holuby byly do Evropy dovezeny ji v roce 1882 a byly poprvé vystaveny v antverpské zoo . Na rozdíl od úzce souvisejících Spinifex a Red-eyed Pigeons je kompatibilní s ostatními obyvateli voliéry. Pesto se jedná o relativn zídka chovaný druh, který pro svou pohodu vyaduje mimo jiné vyhívaný úkryt.

podprné dokumenty

Individuální dkazy

  1. a b Rösler, s. 171
  2. Rösler, s. 172

literatura

webové odkazy

Commons : Letter Pigeon ( Geophaps scripta )  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Martina šindelářová

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Dopis holubice napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Dana Málek

V tomto příspěvku o Dopis holubice jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Jitka Vávrová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Dopis holubice.

Eduard Hanák

Pěkný článek z Dopis holubice.