Die HardInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Die Hard. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Die Hard, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Die Hard a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Die Hard. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Die Hard! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Die Hard, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Film
Nmecký titul Die Hard - A Good Day to Die for
Originální název Dobrý den na to, zemít tce
Název písma-die-slow-a-good-day-to-die.jpg
Zem výroby Spojené státy
pvodní jazyk Anglitina
Rok vydání 2013
délka 98 minut
Vkové hodnocení FSK 16
JMK 14
Ty
editel John Moore
skript Peskoit Woods
Výroba Alex Young
Wyck Godfrey
hudba Marco Beltrami
Fotoaparát Jonathan Sela
stih Dan Zimmerman
obsazení
chronologie

  Pedchdce
Die Hard 4.0

Die Hard - A good day to die (pvodní název A Good Day to Die Hard ) je americký akní film z roku 2013 reiséra Johna Moora . Je to pátý díl série Die Hard . Stejn jako v pedchozích tyech filmech hlavní roli Johna McClana opt hraje Bruce Willis . Film se v mnoha zemích otevel 14. února 2013. Premiéra se ale uskutenila 7. února 2013 v Hongkongu a Singapuru.

spiknutí

Ruský politik Viktor Chagarin plánuje zabít vzn Jurije Komarova, pokud nepedá tajný spis urený k jeho obvinní.

Kriminalista John McClane se dozví, e jeho syn Jack má v Rusku potíe, protoe jménem Komarova provedl pokus o atentát. John se rozhodne, e mu pome. Kdy dorazil do Moskvy , vidl, jak se soudní budova stala obtí útoku na Komarova. Jack uniká s Komarovem a je konfrontován Johnem. Jack ho obviní, e pivedl misi k nezdaru. Po krátké hádce je následuje Alik a jeho asistenti. Mete v bezpeném dom CIA útoit, kde John dozví, e jeho syn pracuje pro CIA.

Do budovy vtrhnou Chagarinovi mui, agent CIA Mike Collins umírá. Trio si razí cestu ke Komarovov dcei Irin, která se vak jeví jako zrádkyn. Komarov je vzat jako rukojmí, John a Jack jsou spoutáni a zbiti. Mohou se vak osvobodit a uprchnout ped Alikem z Mil Mi -24P Hind - vypálena bojová helikoptéra . Nicmén, dva mohou nakonec uniknout pes leení a stavební suové trubky, piem Jack je zrann.

Ped známými eenskými gangstery Treff ukradne limuzínu s etnými stelnými zbranmi v kufru a vydá se na Ukrajinu do Pripyatu , msta duch v ernobylské jaderné elektrárn, kde jsou Alik, Irina a Komarov. Kdysi tam, je zejmé, e tam nikdy nebyl soubor, ale e to bylo vdy o weapons- tíd uranem 235 s obrovskou trní hodnoty (jednu miliardu dolar), který Komarov a Chagarin odvedla z jaderné elektrárny a zde skryté. Komarov zabije Alika a informuje Chagarina, e byl podveden ke zrad Komarova. Bhem telefonátu Chagarina zabije zabiják z Komarova.

John a Jack najdou Komarova a zatknou ho, ale osvobodí ho Irina a dalí stoupenec. Komarov a Irina chtjí s uranem v Mil Mi -26 Halo - únik transportního vrtulníku , ale jsou pronásledováni McClaneem. Johnovi se podaí zastavit Irininu helikoptéru tím, e ho vyvede z rovnováhy pomocí nákladního auta, které je upevnno v podpalubí . Mezitím Jack zabije Komarova tím, e ho vyhodí z budovy, ale je pitom zastelen. Irina, okovaná smrtí svého otce, se pokusí obma pomstít zniením celé budovy helikoptérou. Zeme pi tom, zatímco John a Jack se zachrání skokem do kalue vody.

John a jeho syn odletí dom do New Yorku a na letiti je potká Lucy, Johnova dcera a Jackova sestra.

Drobnosti

Z filmu vyplývá, e Komarov a Chagarin byli zodpovdní za ernobylskou jadernou katastrofu odstranním materiálu ureného pro zbran . Je správné, e pouitý typ reaktoru RBMK byl navren a vhodný pro tbu materiálu ureného pro zbran bhem probíhajících operací, ale tento typ pouití neml nic spoleného s havárií v roce 1986. Píinou byl spíe následný bezpenostní test za nevhodných podmínek, katastrofické konstrukní chyby a vícenásobné lidské chyby v pípad vícenásobného masivního poruení bezpenostních pedpis.

Výroba

Produkce 92 milion dolar byla oficiáln oznámena v roce 2010. Skip Woods, který ji díve napsal scénáe k filmm jako X-Men Origins: Wolverine nebo The A-Team , byl potvrzen jako scenárista.

Pvodn ml reírovat Noam Murro , ale John Moore ho nahradil, protoe byl zaneprázdnn pokraováním 300 .

Pro roli Jacka McClana byli hlasití Fox Studios vlastn první Liam Hemsworth , Aaron Paul , James Badge Dale a DJ Cotrona . Nakonec ale roli dostal Jai Courtney .

Natáení zaalo 23. dubna 2012 v Budapeti . Dalími místy byly Blehrad a Hajmáskér, vesnice ve Veszprémské up .

Film vydlal 67 349 198 $ v Americe a 304 654 182 $ po celém svt. To ho adí na páté místo v sérii Die Hard v Americe a pináí zadní ást k dnenímu dni. Celosvtov dosáhl na 3. místo. V roce 2013 bylo v nmeckých pokladnách napí republikou napoítáno 1 547 104 návtvník, ím se film stal 15. místem mezi nejnavtvovanjími filmy roku.

Recenze

Film byl do znané míry kritizován kritiky. Rotten Tomatoes má 15 procent hodnocení na 231 recenzí.

Role nevrlého Johna McClana udlala z televizního vtipálka Bruce Willise ( Model a Snoop ) jednu z nejvtích akních hvzd 20. století na konci 80. let. e za ta léta neztratil nic ze svého nakopaného postoje, nedávno demonstroval sebezniujícím zpsobem v seniorské pehlídce Sylvestera Stalloneho The Expendables 2. Pro skladbu Die Hard-A Good Day to Die si nyní 58letý kluk oblékl své legendární tílko s jemným ebrováním a ukázal se ve pikové akní form. Ale jak geniální byla podívaná za 100 milion dolar, podmanivá pítomnost Bruce Willise má jen málo proti Jai Courtney & Co. Krom toho jsou nkteré poítaové efekty jako takové jasn rozpoznatelné a kriminální hlavní plán není nic jiného ne originální. [...] Závr: Velkolepý a zábavný comeback akní legendy Johna McClana, který by si pál tvrdího pomocníka a protivníka.

- Kino

"Akní film bez ironie, který pouze klié naráí na rozdíly mezi americkým a ruským zpsobem ivota a nejasn naznauje motiv kamaráda jako problematický vztah otce a syna." S cílovou destinací ernobyl se film, který nemá zájem o horory a dsledky nejhorího scénáe, zcela ponoí do fantastického prostedí.

"Tupé, výbuné kino s prmrnými akními scénami, které si nezaslouí být nazýváno tvrdým filmem." Pouze Bruce Willis si stihl pimen dobrou postavu.

- filmfutter.com

Moné pokraování

V roce 2015 bylo oznámeno pokraování a byl vypracován scéná, který by v 70. letech obsahoval dj s mladým Johnem McClaneem. Uvedené tituly byly Die Hard: Year One a McClane . 21st Century Fox mezitím oznámil vydání kolem roku 2019/2020, ale toto datum bylo vyputno a projekt je od té doby ve vývojovém pekle .

webové odkazy

Commons : A Good Day to Die Hard  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

podprné dokumenty

 1. Osvdení o vydání hry Die Hard - A Good Day to Die . Dobrovolná samoregulace filmového prmyslu , leden 2013 (PDF; íslo testu: 137 008 K).
 2. Ukazatel vku pro Die Hard - Dobrý den pro smrt . Komise pro média mládee .
 3. Poátení data podle internetové filmové databáze
 4. Dobrý den, jak tvrd zemít, mezinárodní data vydání. Citováno 20. íjna 2012 .
 5. ^ A Good Day to Die Hard (2013). In: Box Office Mojo . 14. února 2013. Citováno 17. února 2013 .
 6. John Moore na Direct Die Hard 5. In: IFTN. Citováno 2. záí 2011 .
 7. Die Hard hledá syna Bruce Willise a po tyi herce. In: Deadline Hollywood. 04.11.2011, Citováno 04.11.2011 .
 8. Die Hard 5 hraje hvzdu Spartaka jako syna Johna McClana. In: Entertainment Weekly . 22. února 2012. Citováno 22. února 2012 .
 9. Místo natáení podle internetové filmové databáze
 10. BorsOnline - Sztárhírek - Pletyka - Zloin - Politika - Sport - Celeb - Éles fegyverrel lttek Bruce Willisék. In: Borsonline.hu. 14. ervna 2012, pístup 2. ervence 2012 .
 11. Index - Kultúr - Éles lszert használt Bruce Willis koptere. In: Index.hu. 14. ervna 2012, pístup 2. ervence 2012 .
 12. - http://www.boxofficemojo.com/movies/id=diehard5.htm
 13. - http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/id=diehard.htm
 14. KINOaktuell: Co jste chtli: Münsterv kinematografický rok 2013, C. Lou Lloyd, Filminfo . 4, 23.-29. ledna 2014, s. 24f
 15. Dobrý den k tké smrti. In: Rotten Tomatoes . Fandango, pístup 15. srpna 2021 .ablona: Rotten Tomatoes / Údrba / Wikidata oznaení odliné od nastaveného názvu
 16. Die Hard - A Good Day to Die for. In: kino . Získaný 15. srpna 2021 .
 17. Die Hard - A Good Day to Die for. In: Lexikon mezinárodních film . Filmová sluba , pístupná 2. bezna 2017 . 
 18. Recenze filmu Die Hard - A good day to die (2013) , Arthur Awanesjan na filmfutter.com
 19. Len Wiseman: Len Wiseman, DIE HARD: Year One still image / teaser. In: Twitter. 14. íjna 2015, pístup 14. íjna 2015 .
 20. Nick Romano: Nový film Die Hard s oficiálním názvem McClane. In: Entertainment Weekly. 3. záí 2018, pístup 5. listopadu 2018 .
 21. ^ Disney vyhrává: Comcast sniuje svou nabídku pro 21st Century Fox. In: CNN Money. 19. ervence 2018, pístup 5. listopadu 2018 .

Opiniones de nuestros usuarios

Petr Davidová

Tento příspěvek na Die Hard mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Viktor štěpánková

Informace poskytnuté o proměnné Die Hard jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Stanislav Blažková

Děkuji za tento příspěvek na Die Hard, přesně to jsem potřeboval.