Chlapci z KarlínaInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Chlapci z Karlína. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Chlapci z Karlína, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Chlapci z Karlína a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Chlapci z Karlína. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Chlapci z Karlína! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Chlapci z Karlína, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Jako tzv chlapc Karlín , esky karlíntí kluci, skupina komunistických funkcioná a stoupenci vdce pozdjí strany Klement Gottwald , který pevzal vedení v KS v roce 1929 a následn Stalinized to se nazývají v eskoslovensku Bolevizace CPC se zapsala do historie.

Název a sloení

Název Buben von Karlín je neformální název pro skupinu kolem Gottwaldu. Je odvozen z praské tvrti Karlín, kde sídlil sekretariát KPTsch a kde pracoval Gottwald. Pvodn to pouil zakladatel strany Bohumír meral a starí generace starého stranického vedení k ponkud zlomyslnému zpochybnní raného vku píznivc Gottwalda. Pozdji byl název obecný a byl pouíván k oznaení funkcioná, kteí iniciovali a ídili bolevizaci strany.

Krom Gottwalda do skupiny patili Rudolf Slánský , Jan verma , Václav Kopecký , Jaromír Dolanský , Viliam iroký , Pavel Reiman , Bruno Köhler a dalí.

píbh

CPT, která byla zaloena a v roce 1921 rozkolem od sociálních demokrat, si zachovala relativní nezávislost na KSSS, která se setkala s kritikou Moskvy. Gottwald, který se siln orientoval na Stalinovu osobu, se rozhodl postavit stranu na linii loajální k Moskv. Píleitost se naskytla v únoru 1929 na 5. stranickém kongresu CPch, který byl svolán spn a bez skuteného upozornní. S pomocí svých stoupenc pevzal vedení strany a byl zvolen do ústedního výboru, politbyra a generálního tajemníka. Následoval kurz stalinizace uvnit strany, bn známý jako bolevizace.

eský historik Ladislav Niklíek o skupin uvedl, e rozhodnutí Kominterny postavili nad zájmy eskoslovenského státu.

Individuální dkazy

  1. Karel Pacner: Historie: V Moskv se uíme zakroutit vám krk , in: Neviditelný pes (editor Ondej Neff), zde na portálu online vydání deníku Lidové noviny , 23. prosince 2009, online na: neviditelnypes.lidovky.cz/ ...
  2. tyiadvacet sjezd eských komunist , lánek na tyden.cz, 16. kvtna 2008, online na: tyden.cz / ...
  3. Klement Gottwald , ivotopis portálu kanceláe prezidenta eské republiky, online na adrese: hrad.cz / ...
  4. Klement Gottwald , portál Osobnosti.cz, online na: panovnici.cz / ...
  5. Václav Drchal: Malý vítzný únor. Na pátém sjezdu komunist Gottwaldova strana "zbolevizoval" , portál Euro.cz, publikovaný pod zátitou Mladé fronty , 10. bezna 2019, online na: euro.cz / ...
  6. Komunistická strana eskoslovenska (KS), bolevizace KS , encyklopedické klíové slovo portálu Totalita.cz, online na: totalita.cz / ...
  7. ^ Jacques Rupnik: Djiny Komunistické strany eskoslovenska , Praha, Academia 2003, ISBN 80-200-0957-4 , s. 65.
  8. ^ H. Gordon Skilling: Gottwald a bolevizace Komunistické strany eskoslovenska (1929-1939) , in: Slavic Review 4/1961, online na: JSTOR 3004097
  9. Ladislav Niklíek: Ideolog a praxe eskoslovenského stalinismu , in: Djiny a souasnost , 3/1990, s. 46, citováno. podle: Jana Pávová: Václav Kopecký (1897-1961) - portrét komunistického politika , rigorózní práce Univerzity Karlovy v Praze, online na: is.cuni.cz / ...

Opiniones de nuestros usuarios

Oskar Benešová

Myslel jsem, že už o Chlapci z Karlína vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Cyril Svobodová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Chlapci z Karlína.

Lubomir Pechová

Informace poskytnuté o proměnné Chlapci z Karlína jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Petr Kubíček

Toto je dobrý článek o Chlapci z Karlína. Poskytuje potřebné informace bez excesů.