Buk weevilInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buk weevil. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buk weevil, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buk weevil a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buk weevil. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buk weevil! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buk weevil, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Buk weevil
Dosplý buk weevil

Dosplý buk weevil

Systematika
Podele : Curculioninae
Kmen : Rhamphini
Sub tribus : Rhamphina
ánr : Orchestry
Podrod : Salius
Typ : Buk weevil
Odborný název
Orchestes fagi
( Linnaeus , 1758)
Orchestes fagi up.jpg Orchestes fagi front.jpg
Orchestes fagi side.jpg Orchestes fagi under.jpg
Rzné pohledy

Buchenspringrüssler ( Orchestes fagi ) je brouk z eledi o brouky (Curculionidae). Brouk ije na evropských bucích a me tam být velmi bný.

funkce

Dosplí brouci jsou 2 a 2,5 mm dlouhé. Jsou ernohndé barvy a mají jemné edé vlasy. Nohy a antény jsou erven zbarveny, ty jsou otoné uprosted kufru. Zadní nohy jsou zesílené na stehnech. Larva je bílá, bez nohou, bez oí a zakivené bicho.

ekologie

Bukový weevil ije na erveném buku. Jeho doba letu trvá od dubna do záí, generace jsou roní.

V bukových oblastech má tendenci se mnoit, co pokozuje lesnictví. Po pezimování pod krou buku nebo v zemi lze na jet mladých bukových listech vidt dlky brouka. Snoí se také listové stonky, listy o chvíli pozdji spadnou. Vejce jsou pozdji jednotliv kladena na spodní stranu listu na stední ebro. Mezi kvtnem a ervnem jí larva kanál ve stedním behu, ze kterého je mezi dvma boními ebry vytvoen hlubinný dl , který se po dosaení okraje list promní v vesmírný dl , kde se na konci kvtna / zaátku ervna larva zakuklí ve sférickém kokonu . . Je-li napadení silné, listy zhndnou a pokození pipomíná pokození mrázem. Existuje také defoliace korun. Pi silném napadení vypadají koruny a okraje porostu z dálky nahndlé.

Pokození související s lesnictvím vzniká zniením asimilaní hmoty, co má za následek mitelné pírstkové ztráty. Me také utrpt reprodukce buk, protoe vrtání do vajeníku iní oechy buku sterilními. Protiopatení jsou drahá kvli odporu brouk a dávají smysl pouze pi omlazení buku a plodinách ovocných strom (které jsou nkdy také zamoené).

Taxonomie

V literatue lze najít následující synonyma :

  • Rhynchaenus fagi ( Linnaeus , 1758)

Individuální dkazy

  1. a b Wolfgang Schwenke: Prvodce lesní zoologií a ochranou lesa ped zvíaty . Parey, Hamburg, 1981. ISBN 3-490-06816-5 . Str. 86
  2. a b c d Stefan Ebner a Andreas Scherer: Nejdleitjí lesní kdci. Hmyz, houby, drobní savci. Leopold Stocker Verlag , Graz, Stuttgart 2001. ISBN 3-7020-0914-0 . 110 a 112
  3. ^ Günter Hartmann, Franz Nienhaus a Heinz Butin : Barevný atlas pokození lesa . Diagnostika chorob strom. 2. pepracované a rozíené vydání. Ulmer, Stuttgart 1995, ISBN 3-8001-3351-2 , s. 207
  4. ^ Markus Schardt, Bernhard Fauster, Axel Gruppe & Reinhard Schopf: Vliv polohy list na frekvenci napadení a vývojovou úspnost Rhynchaenus fagi L. (Coleoptera: Curculionidae) na buku (Fagus sylvatica L.) . Sdlení Nmecké spolenosti pro obecnou a aplikovanou entomologii (DGAAE) . 15, s. 4144, k dispozici online (soubor PDF; 344 kB)

webové odkazy

Commons : Japonský bukový weevil ( Orchestes fagi )  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

literatura

Opiniones de nuestros usuarios

Patrik Málek

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Buk weevil, je to velmi dobrá volba.

Josef Kašparová

Informace o proměnné Buk weevil jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.

Eliska šindelářová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Buk weevil.