Bucklin volbyInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bucklin volby. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bucklin volby, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bucklin volby a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bucklin volby. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bucklin volby! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bucklin volby, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bucklin voleb je volební proces z rodu preferenních voleb , s ní je jeden vítz urí.

Volii adí kandidáty podle svých preferencí. Pokud má kandidát absolutní vtinu prvních preferencí, je zvolen. Jinak se k prvním preferencím pidají druhé preference vech voli. Pokud kandidát dosáhl absolutní vtiny, je vítzem. Jinak se hodnotí dalí úrove preferencí, dokud kandidát nedosáhne absolutní vtiny.

Popis metody hlasování

Bucklinovy volby lze popsat jako iterativní aplikaci následujících dvou krok na kadou hodnost preferenního poadí (poínaje 1. a vzestupn):

  1. Poítání : K pedchozím hlasm kadého kandidáta se pidá poet voli, kteí je umístili na aktuální pozici.
  2. Podmínka vítzství : Pokud má kandidát hlas absolutní vtiny voli, proces je ukonen. Vítzem je kandidát s nejvtím potem hlas.

Je teba poznamenat, e nkolik kandidát me dosáhnout absolutní vtiny souasn, protoe absolutní vtina v zásad souvisí s potem voli, zatímco poet sítaných hlas se zvyuje s kadou dalí iterací. Pokud existuje nkolik kandidát s nadpoloviní vtinou, vyhrává kandidát s vyím potem hlas.

rozíení

Ve volbách v Bucklin je pevn stanoveno, e do potu z kadého hlasovacího lístku je zahrnut pesn jeden kandidát na kolo. Voli proto musí na svém hlasovacím lístku uvést písné celkové poadí kandidát.

Bucklinovy volby lze zobecnit tak, e se ponechá na volii, aby rozhodl, kteí kandidáti budou zahrnuti do potu, ve kterém kole, tj. Umoní volii piadit stejnou hodnost nkolika kandidátm a také zcela vynechat hodnosti.

Toto zobecnní Bucklinových voleb se nazývá rozsudek vtiny .

píklad

Zvate volbu se tymi kandidáty A, B, C a D a následujícími preferencemi 14 voli:

íslo 2 3 4. místo 5
pedvolby 1. A 1. B 1. C. 1. D
2. D 2. C. 2 B 2. A.
3. C. 3. D 3. A. 3. B.
4. B. 4. A. 4. D 4. C.

S prvními hlasy se získá následující výsledek:

1 kolo
kandidát 1. místo Celkové hlasy
A. 2 2
B. 3 3
C. 4. místo 4. místo
D. 5 5

Jeliko ádný z kandidát nedosáhl nadpoloviní vtiny (8 hlas), pidávají se sekundární preference voli:

2. kolo
kandidát 1. místo 2. místo Celkové hlasy
A. 2 5 7.
B. 3 4. místo 7.
C. 4. místo 3 7.
D. 5 2 7.

ádný kandidát stále nemá hlasy nadpoloviní vtiny voli (8 hlas), proto se hodnotí preference voli vi tetím stranám:

3. kolo
kandidát 1. místo 2. místo 3. místo Celkové hlasy
A. 2 5 4. místo 11
B. 3 4. místo 5 12
C. 4. místo 3 2 9
D. 5 2 3 10

Nyní má kandidát absolutní vtinu hlas a proces je peruen. Ve skutenosti vichni tyi kandidáti proli nadpoloviní vtinou souasn. Vítzem je kandidát B, protoe má v tomto okamiku nejvyí hlasovací hodnotu.

vlastnosti

V teorii sociální volby existuje nkolik kritérií pro stanovení kvality volebního systému, mezi n patí Bucklinovy volby následovn:

Bucklinovy volby splují kritérium vtiny, kritérium vzájemné vtiny a kritérium monotónnosti.

Bucklinovy volby poruují kritérium Condorcet, nezávislost na alternativách klon, kritérium pozdjí nekodnosti, kritérium úasti, kritérium konzistence, kritérium obrácené symetrie, kritérium Condorcet poraeného a nezávislost na irelevantních alternativách.

Viz také

Individuální dkazy

  1. ^ Kolektivní rozhodnutí a hlasování: potenciál pro veejnou volbu , Nicolaus Tideman, 2006, s. 204
  2. Tideman, 2006, tamté

Opiniones de nuestros usuarios

Alexander Novak

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Bucklin volby, ale moc se mi líbil.

Sylvie Richter

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Bucklin volby napsáno, dává hodně důvěry.

Agata Pavlíčková

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Bucklin volby, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.