Bucker Bü 131Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bucker Bü 131. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bucker Bü 131, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bucker Bü 131 a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bucker Bü 131. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bucker Bü 131! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bucker Bü 131, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bücker Bü 131 Jungmann
Buecker Jungmann.jpg
Typ: Sport, výcvik a výcvik letadel
Zem designu:

Nmecká íe NSNmecká íe (nacistická éra) Nmecká íe

Výrobce:

Konstrukce letadla Bucker

První let:

27.dubna 1934

Poet kus:

piblin 4200

Bücker Bü 131 Jungmann byl první letadlo od výrobce Bücker Flugzeugbau . První let s jedním motorem dvojploníku se konala dne 27. dubna 1934. Návrháem byl véd Anders J. Andersson . Pouíval se v leteckých kolách a v nov vytvoeném letectvu , kde se stal jedním ze standardních cviných letadel.

V Nmecku bylo vyrobeno 3 000 kus, celkem bylo vyrobeno piblin 5 000 stroj (vetn licencovaných budov). Konstrukce jednomístného Bücker Bü 133 Jungmeister byla do znané míry zaloena na Bü 131 Jungmann.

Verze

 • Bü 131 V-1 : prototyp s motorem Hirth HM 60 R (80 k)
 • Bü 131 A : Originální sériová verze s motorem Hirth HM 60 R (80 k)
 • Bü 131 B : Vylepená verze s výkonnjím motorem Hirth-HM-504-A-2 (105 k)
 • Bü 131 C : jeden kus s adovým motorem Cirrus-Moth (90 k)
 • Bü 131 D : Nahrazena verze B z roku 1938. Navenek se lií tím, e má vtí zadní kolo. Motor Hirth HM 504 A-2 (105 k)

Výroba

Bücker 131 postavili v sérii Bücker, Aero v Praze a Sta (zkratka názvu neznámá).

Konstrukní údaje pro Bücker 131:

Typ 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 celkový
Bu 131 6. 65 221 194 201 462 640 105 8. 1902

V objednávce RLM bylo dodáno 223 s motorem HM 60 (ada A) a 1356 s motorem HM 504 (ada B a D), spolu 1579 Bü 131. Produkce inila 200 Bü 131 v Aeru a 15 ve Sta, zbytek v Bückeru.

výcarsko letlo celkem 84 Bü 131, z nich ti byly dovozy, tj. 81 licencovaných budov z Dornieru v Altenrheinu. Spolenost CASA ve panlsku vyrobila na základ licence 555 Bü 131. Japonská produkce byla 1037 Ki-86A a 339 K9W1. Aero postavilo v pováleném období 248 C-104. Produkci v Tate nelze pesn urit. Bylo objednáno 35 letadel, jedenáct bylo schváleno a dalích pt nebylo schváleno. Lze tedy pedpokládat výrobu kolem 16 T-131. Celková produkce modelu Bü 131 tedy inila piblin 4200 kopií.

Vývoz

Byla zahájena distribuní ada pro 97 Bü 131. Zbývající vývozy jsou pevzaty ze série RLM.

Vývoz Bückers Bü 131:

zem 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 celkový
Maarsko 20 17 1 39 40 101 26 244
Portugalsko 2 1           3
Rumunsko 6. 4. místo 3 11       24
Jiní Afrika 2 7. 5 2       16
Uruguay 1     1       2
Brazílie   2 3 9       14
výcarsko   3           3
Finsko   1 1         2
panlsko   28 25   40     93
Japonsko   5   14       19
védsko     3 1       4. místo
Bulharsko     12         12
Chile       1       1
Nizozemská východní Indie       6.       6.
Chorvatsko           10   10
CELKOVÝ 31 68 53 84 80 111 26 453

Výroní zpráva spolenosti Bücker zmiuje dalí vývoz do roku 1938: Rakousko 2, Nizozemsko 1, Jugoslávie 1, Polsko 1, SR 1, ína 1, Manchukuo 5 a 10 soukromých domácích prodej.

Uivatelé

Technické údaje (Bü 131 B)

Parametr Data
osádka 1-2
rozptí 7,40 m
délka 6,62 m
výka 2,25 m
Plocha kídla 13,50 m²
Prázdná hmota 380 kg
max 680 kg
Motor in- line motor Hirth HM 504 A-2 , 105 PS (77 kW)
Rozjezd 130 - 140 m (v závislosti na zdroji)
Pistávací dráha 120-135 m (v závislosti na zdroji)
Nejvyí rychlost 183 km / h blízko zem
Cestovní rychlost 170 km / h
maximální povolená rychlost 350 km / h
Minimální rychlost 82 km / h
max. lezecká síla blízko zem 3,2 - 3,8 m / s (v závislosti na zdroji)
Servisní strop 3000 m
Rozsah 400 km

Dnení distribuce a repliky

Vzhledem k velkému mnoství vyrobených a jeho irokému pouití jako vojenského cviného letadla je Jungmann dnes jedním z nejpopulárnjích starodávných hodin. Jeliko vak pro pvodní motor tém nezbyly ádné náhradní díly, nkteré píklady byly vybaveny motorem Lycoming boxer. Výsledkem bylo, e tato letadla mohla být zachránna ped vyazením z provozu, ale irí kryt motoru ( kapota ), který se stal nezbytným kvli pestavb, do znané míry zniil elegantní linie letadla.

Polský výrobce letadel Serwis Samolotów Historycznych v Jasienici postavil Bücker Bü 131 Jungmann vrný originálu z roku 1994. Po smrti zakladatele spolenosti Janusze Karasiewicze pi nehod ultralehkého letadla byla výroba v roce 2006 opt zastavena.

Polská spolenost Air Res Aviation ve Rzeszow obnovila výrobu Jungmann , ím pokraovala v práci Janusze Karasiewica. První stroj s eským motorem LOM M332 AK byl dokonen v roce 2012. V souasnosti (2021) se stále vyrábjí repliky s rznými motory.

Výrobce B&F Technik FK Leichtflugzeuge Speyer ve spolupráci s eskou spoleností Podeva Air vyrábí repliky Bücker 131 Jungmann pod typovým oznaením FK131 Jungmann s motorem Walter Mikron III C UL, které lze provozovat bu jako experimentální letadlo nebo jako ultralehká letadla . Motor této repliky má výkon 82 koní, co je tém stejný výkon jako u motoru Bücker 131A (80 k), ale s výrazn lepími hodnotami spoteby. Podle výrobce letové vlastnosti a vlastnosti do znané míry odpovídají originálu.

Viz také

Seznam typ letadel

literatura

 • Erwin König: Bücker Bü 131 "Jungmann". Píbh legendárního kolního dvoupatra. In: Profil letadla . 27. Airplane Publication GmbH, Illertissen.

webové odkazy

Commons : Bücker Bü 131  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. ^ Federální archiv / Vojenský archiv Freiburg, RL 3: Výrobní programy a pevzetí letectvem; Msíní produkce 1931 a 1940.
 2. Finanní prostedky ze výcarského letectva
 3. valka.cz
 4. ^ Federální archiv / Vojenský archiv Freiburg, RL 3: Export letadel do spátelených a spojeneckých zemí v letech 1936 a 1942; Bundesarchiv Berlin: Bückers Flugzeugbau, výroní zpráva za roky 1933 a 1938.
 5. airhistory.org.uk
 6. a b c Tincopa, Amaru: Axis Aircraft in Latin America, o. O. 2016, s. 301 f.
 7. airhistory.org.uk
 8. Domovská stránka historických letadel, Jasenieca http://www.planeclassic.com/ ( Memento ze dne 31. ledna 2009 v internetovém archivu )
 9. Informace o replice Jungmann ( memento z 2. ledna 2013 v internetovém archivu ) na webu Air Res Aviation, pístupné 6. ledna 2013.
 10. ^ Web Air Res Aviation zur Jungmann. Citováno 7. dubna 2021 (anglicky, polsky).
 11. Web výrobce FK131 Jungmann. Zpístupnno 7. dubna 2021 (nmecky, anglicky).

Opiniones de nuestros usuarios

Adam čížková

Skvělý příspěvek o Bucker Bü 131.

Maxim Turková

Potřeboval jsem najít něco jiného o Bucker Bü 131, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Bucker Bü 131 se mi líbil.

Aneta Pokorný

V tomto příspěvku o Bucker Bü 131 jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Zlata Holý

Skvělý objev tohoto článku o Bucker Bü 131 a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.