Buck Rogers (TV seriál)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buck Rogers (TV seriál). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buck Rogers (TV seriál), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buck Rogers (TV seriál) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buck Rogers (TV seriál). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buck Rogers (TV seriál)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buck Rogers (TV seriál), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Televizní seriál
Nmecký titul Buck Rogers
Originální název Buck Rogers v 25. století
BuckRogers.svg
Zem výroby Spojené státy
pvodní jazyk Anglitina
Rok (y) 1979-1981
délka 45 minut
Epizody 37 za 2 sezóny
ánr Sci Fi
idea Glen A. Larson
hudba Stu Phillips ,
Glen A. Larson
První vysílání 20. záí 1979 ( USA )

První vysílání v nmeckém jazyce
24. kvtna 1985 v So.1
obsazení

Buck Rogers je americký sci-fi série zaloené na Buck Rogers - komiks od Philipa Francise Nowlan a Richard Calkins , který od roku 1979 do roku 1981 v Universal Studios byl vytvoen a ve dvou obdobích.

spiknutí

Kapitán astronaut William 'Buck' Rogers je zmrzlý pi nehod se svým Shuttle Ranger 3 . Ve vesmíru se pohybuje po dobu 500 let, dokud ji v roce 2491 nenalezne a nerozmrazí kosmická lo Draconské íe. Je mu umonno vrátit se na Zemi, ale bez jeho vdomí se pouívá k tomu, aby zjistil, jak prorazit obranu Zem. Na Zemi je zpoátku zamován za drakonického pióna, ale me pesvdit editelství Zem o své nevin a úspn bojovat s Drakoniány se pozemskými jednotkami. Od té doby pomáhá pilotce Wilm Deeringové chránit Zemi ped nebezpeím. Ve druhé sezón jsou oba spolu se svým novým spoleníkem Hawkem pevedeni do vesmírné lodi Searcher . Bucka vdy doprovází robot Twiki. To obvykle nosí Dr. Theopolis kolem, AI nadlidské inteligence v kulatém prhledném pouzde.

Charisma

Pilot pro sérii byl uveden jako první v beznu 1979 v amerických kinech od roku, a to zejména ve Spojených státech, sci-fi boom vyvolaný prvních Star Wars -Spielfilm Star Wars zvítzil. Velmi úspná byla v kinech také filmová adaptace pilotního filmu Kampfstern Galactica (také Larsonova produkce). Samotná série pokraovala v americké televizi od záí 1979. Ale stejn jako u Kampfstern Galactica se hodnocení postupem asu sniovalo, take koncepce obou sérií byla mezi obdobími revidována. Teprve na jae 1981 se zaala vysílat druhá sezóna. I zde kvóty zaostaly za oekáváním, take série byla z programu po osmi epizodách staena.

Také v Nmecku byl pilotní film pvodn uveden do nmeckých kin v ervenci 1979 a nkolikrát se opakoval na ARD a v programech tetích stran od roku 1982 . Tehdejí mladý soukromý hlasatel Sat.1 (tehdy jet pod názvem PKS) zaal 25. kvtna 1985 vysílat 13 vybraných epizod, které se tam opakovaly v roce 1986. Od 3. ervna 1989 ukázal nmecký soukromý hlasatel RTLplus kompletní sérii, kterou bylo moné znovu vidt v letech 1990 a 1991. Uchýlili se vak k jiným hlasovým hercm, take se reproduktory v prbhu série nyní mnily. Od roku 2000 byla série uvedena nkolikrát na rzných placených televizních programech a také na free-to-air televizi.

Seznam epizod

sezóna 1

.
( Celkem )
Ne
( sv. )
Nmecký titul Originální název První vysílání v USA První vysílání v nmin (D)
1 1 Zpátky ke hvzdám - 1. ást Probuzení - 1. ást 20. záí 1979 4. záí 1990 (RTLplus)
2 2 Zpt ke hvzdám - 2. ást Probuzení - ást 2 20. záí 1979 11. záí 1990 (RTLplus)
3 3 Vistula - The Deadly Menace - 1. ást Planeta otrok - 1. ást 27 zá 1979 18. záí 1990 (RTLplus)
4. místo 4. místo Vistula - Smrtící hrozba - 2. ást Planeta otrok - 2. ást 27 zá 1979 25 zá 1990 (RTLplus)
5 5 Black Jack ve vesmíru Vegas ve vesmíru 7. íjna 1979 3. kvtna 1985 (so.1)
6. 6. Spiknutí planet - 1. ást Dj zabití msta - 1. ást 11. íjna 1979 25.dubna 1985 (so.1)
7. 7. Spiknutí planet - ást 2 Dj zabití msta - 2. ást 18. íjna 1979 26.dubna 1985 (so.1)
8. 8. Návrat Kampfgeschwader 69 69. Návrat boj 25. íjna 1979 2. íjna 1990 (RTLplus)
9 9 Smrtící riziko Nespoutaná ena 1. listopadu 1979 10. kvtna 1985 (so.1)
10 10 Vesmírná past Planeta amazonských en 8. listopadu 1979 16. íjna 1990 (RTLplus)
11 11 Malý prezident Cosmic Wiz Kid 15. listopadu 1979 24. kvtna 1985 (so.1)
12 12 Nebezpené objetí Útk z Wedded Bliss 29. listopadu 1979 17. kvtna 1985 (so.1)
13 13 Plavba ke hvzdám Výletní lo ke hvzdám 27. prosince 1979 9. íjna 1990 (RTLplus)
14 14 Vorvonovo smrtelné sousto Vesmírní upíi 3. ledna 1980 23. íjna 1990 (RTLplus)
15 15 Krom pilota Vechno nejlepí k narozeninám Buck 10. ledna 1980 30. íjna 1990 (RTLplus)
16 16 Pekelný výlet do minulosti Výbuch za babku 17. ledna 1980 31. kvtna 1985 (so.1)
17 17 Na poslední vteinu Ardala se vrací 27. ledna 1980 6. listopadu 1990 (RTLplus)
18. den 18. den Nebezpená vc Twiki chybí 31. ledna 1980 14. ervna 1985 (so.1)
19 19 Olympijský syndikát olympiáda 7. února 1980 7. ervna 1985 (so.1)
20 20 Jennifer Sen o Jennifer 14. února 1980 21. ervna 1985 (so.1)
21 21 Rocker galaxie Vesmírní rockei 21. února 1980 28. ervna 1985 (so.1)
22 22 Smrtící duel Buckv duel na smrt 20. bezna 1980 20. listopadu 1990 (RTLplus)
23 23 Let skrz vír - 1. ást arodjnice z války - 1. ást 27. bezna 1980 27. listopadu 1990 (RTLplus)
24 24 Let skrz vír - ást 2 arodjnice z války - 2. ást 27. bezna 1980 4. prosince 1990 (RTLplus)

série 2

.
( Celkem )
Ne
( sv. )
Nmecký titul Originální název První vysílání v USA První vysílání v nmin (D)
25 1 as sokola - 1. ást Time of the Hawk - 1. ást 15. ledna 1981 11. prosince 1990 (RTLplus)
26 2 as sokola - ást 2 Time of the Hawk - ást 2 15. ledna 1981 18. prosince 1990 (RTLplus)
27 3 Odee-x a Atavars - 1. ást Journey to Oasis - Part 1 22. ledna 1981 15. ledna 1991 (RTLplus)
28 4. místo Odee-x and the Atavars - Part 2 Journey to Oasis - Part 2 22. ledna 1981 22.01.1991 (RTLplus)
29 5 Janovus XXVI Stráci 29. ledna 1981 19. února 1991 (RTLplus)
30 6. Útok dinosaur Mark of the Saurian 5. února 1981 12. ervence 1985 (so.1)
31 7. Subatomová oscilace Zlatý mu 19. února 1981 5. února 1991 (RTLplus)
32 8. Krystaly Krystaly 5. bezna 1981 26. února 1991 (RTLplus)
33 9 Hororová planeta Satyr 12. bezna 1981 5. ervence 1985 (so.1)
34 10 Slunení trpaslíci Shgoratchx! 19. bezna 1981 8. ledna 1991 (RTLplus)
35 11 Stráce Goral Goralská ruka 26. bezna 1981 12. února 1991 (RTLplus)
36 12 Vrate se do minulosti Svdectví zrádce 9. dubna 1981 5. bezna 1991 (RTLplus)
37 13 Dorianovo tajemství Dorianovo tajemství 16. dubna 1981 29. ledna 1991 (RTLplus)

Publikace

V roce 2008 se série objevila v Nmecku na DVD ve dvou sadách devíti a pti disk. K tomu byl pouit nmecký televizní materiál. V roce 2015 byla tato verze znovu vydána; opt ve standardním rozliení, ale nyní v krabicích, kadý s pouze dvma disky Blu-ray (SD na Blu-ray). V roce 2017 vyla celá ada v Blu-ray boxu v HD. U nkterých epizod byly také nabízeny alternativní verze.

Divadelní verze je k dispozici na DVD s nmeckým a anglickým soundtrackem od ervence 2013. Do té doby byl k dispozici pouze jako VHS .

Ve Velké Británii vyly ob sezóny Buck Rogers - s celkem 37 epizodami - na VHS, DVD a Blu-ray.

rozliný

Buck Rogers byl poprvé natoen v roce 1939 jako 12dílný seriál matiné. Délka jedné epizody byla asi 20 minut. Zde Buster Crabbe , který byl ji povaován za Flash Gordona , hrál roli Bucka. Tento seriál ji byl v Nmecku vysílán nkolikrát ve tetích programech . Crabbe také dlal portrét na "Visle," kde jeho jméno role bylo "brigádní Gordon". Dalí americký televizní seriál se objevil od roku 1950 s Kemem Dibbsem v hlavní roli. Od roku 1951 byl Dibbs nahrazen Robertem Pastanem . Nahrávky v této druhé sérii jsou nyní povaovány za ztracené.

Nkteí známí herci hostovali v seriálu. Mezi nimi Jack Palance (Vistula - The Deadly Menace) a Jamie Lee Curtis (A Deadly Risk).

média

Krom ady broovaných román od Luebbe-Verlag a Goldmann byly k dispozici také poítaové hry pro tuto sérii. Ve Spojených státech se objevila komiksová série.

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. a b Buck Rogers (1979): Episodenguide. fernsehserien.de, pístup 23. ledna 2013 .

Opiniones de nuestros usuarios

Ellen Miková

Konečně článek o Buck Rogers (TV seriál), který se snadno čte.

Milena Jeřábková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Buck Rogers (TV seriál).

Alex Linhart

Záznam o Buck Rogers (TV seriál) pro mě byl velmi užitečný.

Vanda Mrázek

Článek o Buck Rogers (TV seriál) je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Daniela Turková

Tento záznam o Buck Rogers (TV seriál) je velmi zajímavý.