Buchrain LUInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buchrain LU. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buchrain LU, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buchrain LU a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buchrain LU. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buchrain LU! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buchrain LU, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

LU je zkratka pro kanton Luzern ve výcarsku a pouívá se, aby nedolo k zámn s jinými polokami názvu BuchrainF .
Buchrain
Bukrainský znak
Stát : výcarskovýcarsko výcarsko
Kanton : Kantonská vojtkaKantonská vojtka Lucern (LU)
Volební obvod : Zem Lucern
BFS . : 1052i1 f3 f4
PS : 6033 (Buchrain)
6035 (perly)
UN / LOCODE : CH BHR
Souadnice : 668 888  /  216 375
Výka : 458  m nad moem M.
Rozsah výky : 411483 m n. M M.
Oblast : 4,80  km²
Obyvatelé: 6361 (31. prosince 2019)
Hustota obyvatelstva : 1325 obyvatel na km²
Podíl cizinc :
(obyvatelé bez
výcarského obanství )
20,0% (31. prosince 2019)
Webová stránka: www.buchrain.ch
Poloha obce
Bannalpsee Ägerisee Lauerzersee Rotsee Sarnersee Soppensee Seelisbergsee Vierwaldstättersee Wichelsee Zugersee Kanton Aargau Kanton Nidwalden Kanton Obwalden Kanton Schwyz Kanton Uri Kanton Zug Kanton Zürich Wahlkreis Entlebuch Wahlkreis Hochdorf Wahlkreis Luzern-Stadt Wahlkreis Luzern-Stadt Wahlkreis Sursee Amt Willisau Adligenswil Buchrain LU Dierikon Ebikon Gisikon Greppen Honau LU Horw Kriens Malters Meggen LU Meierskappel Root LU Schwarzenberg LU Udligenswil Vitznau WeggisMapa Buchrainu
O tomto obrázku
w w

Buchrain ( výcarsko-nmecký : Bueri ) je obec ve volebním Lucerne-Land v v kantonu Lucern ve výcarsku .

zempis

Obec Buchrain se nachází na východním úpatí Hundsrück hbet, zasazené mezi Reuss a Rontal . Obec Perlen je také souástí Buchrainu.

Nejvyí bod v komunit je na Hundsrücke v nadmoské výce 484  m. M. , nejhlubí na Reuss ve výce 412  m nad moem. M.

Obec Buchrain hranií s Emmen na západ, Eschenbach na severozápad, Inwil na severu, Root na východ, Dierikon na jihovýchod a Ebikon na jihu .

populace

V roce 1850 ml Buchrain 312 obyvatel, mezi lety 1870 a 1880 pak prudce vzrostl z 324 na 701 obyvatel. Do roku 1960 trval stabilní mírný rst na 1 395 obyvatel. U píleitosti sítání lidu v roce 2000 bylo napoítáno 4 976 lidí. V Buchrainu nyní ije 6361 lidí, vetn 3 174 mu a 3 187 en (k 31. prosinci 2019).

Zdroje: 17981837: helvétské a kantonální sítání; Federální úad pro statistiku; Výsledky sítání lidu od 1850 do 2000, 2010 ESPOP, od roku 2011 STATPOP

jazyky

88,0% obyvatel uvádí jako svj hlavní jazyk nminu. Krom toho jsou kvli imigraci nejdleitjími jazyky (od roku 2000) srbochorvattina (3,5%), albántina a italtina (kadý 1,8%).

Náboenství - oznaení

A do zaloení moderního výcarska byla populace uzavena, ímský katolík. To se zmnilo s imigrací z jiných kanton ve výcarsku a ze zahranií. 67,3% populace jsou ímtí katolíci ; 13,5% evangelický reformovaný ; 5,6% muslim ; 4,0% pravoslavných kesan a 6,3%, kteí se nepiznávají (od roku 2000).

Pvod - státní píslunost

Na konci roku 2019 mla komunita 6361 obyvatel. Z toho bylo 5 090 oban výcarska a 1271 (= 20,0%) obyvatel jiných národností . Nejvtí skupiny pisthovalc pocházejí z Nmecka (206 osob), Itálie (166), Kosova (142), Srbska (98), Portugalska (52), Turecka (47), Severní Makedonie (46), Eritreje (43) a Bosna a Hercegovina (39), Rakousko (31) a Maarsko (30).

vzdlání

Pro kolní vzdlávání jsou k dispozici Dorfschulhaus (primární úrove), Haus Dorfhalde (mateská kola), Wüesthuus (mateská kola a hudební kola) a kolní centrum Hinterleisibach (mateská kola, základní kola, stední kola a stední kola, otevená v roce 1989). 4. etapa kolního stediska Hinterleisibach byla otevena 2. ervna 2007. Patí sem tetí tlocvina a nové atny, dv hit na pláový volejbal, skatepark, umlý trávník, dalí uebny a nové hledit.

V Buchrainu (kolní rok 2017/2018) navtvovalo 125 dtí sedm tíd mateských kol v obci, Dorfhalde, Hinterleisibach a Wüesthaus. kolní budovy Dorf a Hinterleisibach nabídly 410 ákm základních kol (ve 24 tídách) a kolní budova Hinterleisibach vzdlávací píleitost pro 167 ák stedních kol (v 11 tídách). Studenti dojídjí do msta Lucerne za stedními kolami a univerzitou.

Uni se sídlem v Buchrainu

kolní rok
(2017/2018)
mateská kolka Základní kola Stední kola,
vechny úrovn
Celkov
Oddlení 7. 24 11 42
Studenti 125 410 167 702

z komunity a sousedních komunit; Zdroj LUSTAT

Uni s bydlitm v Buchrainu

kolní rok
(2017/2018)
mateská kolka Základní úrove Základní kola Stední kola,
úrove A / B
Stední kola,
úrove C
Integrovaná
stední kola
Celkov
Studenti 127 0 422 133 36 6. 724

bydlící v obci; Zdroj LUSTAT

ekonomika

V roce 2016 bylo v Buchrainu 278 pracovi s 2 337 zamstnanci. Procento lidí zamstnaných v zemdlství za posledních nkolik desetiletí prudce pokleslo. Zemdlství nabízí pouze 2,48% pracovní síly (58 osob) v 8 podnicích. Prmysl a obchod s 69 spolenostmi a 1 215 zamstnanci a sektor slueb s 201 pracoviti a 1 064 zamstnanci jsou dnes mnohem dleitjí. Nejvtím zamstnavatelem v komunit je Wirth & Co AG, strojírna a lakovna. V roce 2000 bylo dojídjících 841 vlak a v roce 1977 dojídli (hlavn do msta Lucern, Ebikon a kantonu Zug).

provoz

Obec Buchrain je s veejnou dopravou spojena autobusovou linkou (Lucerne-) Ebikon-Buchrain-Perlen (-Gisikon-Root) ( linka VBL 22). Od zmny jízdního ádu 12. prosince 2004 má Buchrain vlastní zastávku S-Bahn na elezniní trati Zug - Lucerne .

Obcí prochází kantonální silnice z Inwilu do Ebikonu a dálnice A14 , na kterou je od 22. ervna 2011 napojen Buchrain.

Djiny

Nádvoí klátera Murbach

Historie Buchrainu je stará více ne 1000 let. Zpoátku Buchrain byl dinghof (zemdlské nemovitosti k pronájmu s pronajímateli úedníky, kteí, mimo jiné, také vybíraných zájem a vykonávána píslunosti ) z benediktinského klátera sv Leodegar v Lucernu . V roce 840 byl kláter ztratil svou nezávislost a stal se probot z klátera Murbach v Alsasku . "Buorren" byl poprvé zmínn jako vesnice v roce 1178.

Rakouská vláda

V roce 1291 se opat z Murbachu dostal do velkých finanních potíí a musel prodat své lodnice králi Rudolfu von Habsburgovi . Buchrain se tedy dostal pod rakouskou vládu a byl pidlen k Vogtei Rothenburg. V roce 1332 se Lucern pipojil ke Konfederaci, mnoho Buchrainer sympatizovalo s Lucernem a bojovalo na stran Konfederace v bitv u Sempachu v roce 1386. Buchrain pak el do Luzernu spolu s Rothenburg Bailiwick.

Obchodní cesty, poutní místo a restaurace

Ve stedovku se Buchrain nacházel na jedné z nejdleitjích obchodních cest pes výcarsko, která vedla od prsmyk Grimsel a Brünig do Luzernu a a k Rýnu . O dleitosti této obchodní cesty svdí hrady Nünegg, Richensee, Hallwil a Lenzburg . V roce 1455 bylo v dokumentu uvedeno vysvcení buchrainerského kostela, co vedlo k rzným kláterm v sousedství. Patronka proti poáru, svatá Agáta, byla uctívána . V roce 1759 byla otevena zavedená restaurace Adler s obchodními právy. Od roku 1807 do roku 1811 byla místnost v Adleru dokonce pouívána jako uebna pro výuku . kolní kronika uvádí, e Buchrain vlastnil jednu z nejstarích vesnických kol v kantonu Lucern.

Prmyslový rozvoj

Srpna Bell, výrobce stroj, zaal o prmyslový vývoj Buchrain v roce 1862 s výstavbou Reuss kanálem a elektrárny Perlen . Byly postaveny továrny, byla postavena celulózka a papírna Perlen , která je dodnes velmi dleitá . V roce 1883 byla továrna konen pipojena k elezniní síti s vlakovým nádraím Gisikon .

V roce 1907 byl postaven první most pes Reuss a trajektová doprava, která byla doposud tak dleitá, mohla být zastavena. Nakonec autobusové spojení z Luzernu pes Buchrain do Perlenu, které zaalo fungovat v roce 1928, usnadnilo dopravu .

politika

Obecní rada

Buchrain mstská rada je sloena takto:

 • Ivo Egger ( SP ): starosta
 • Heinz Amstad ( FDP ): stavební dozor
 • Patrick Bieri (FDP): finanní editel
 • Stephan Betschen (FDP): sociální editel
 • Mirjam Urech ( CVP ): vedoucí vzdlávání

Kantonální volby

Ve volbách Cantonal Rady pro 2019 v kantonu Lucern, podíl hlasování v Buchrain bylo: FDP 28,8%, CVP 16,4%, SVP 16,1%, SP 15,0%, GLP 12,3%, GPS 7,9%.

Volby do národní rady

Ve výcarských parlamentních volbách v roce 2019 byl podíl hlas v Buchrainu: SVP 24,1%, CVP 20,5%, FDP 19,3%, SP 13,6%, glp 11,4%, GPS 9,3%.

Turistické atrakce

Farní kostel sv. Agáty a Jakobusa d. A. První kostel byl na tomto míst umístn ji v roce 1257. V ímskokatolickém farním kostele sv. Agáty, který navrhli curytí architekti Naef, Studer a Studer z let 197172, byl organický tvar interiéru kostela zapsán jasn itelný kubický tvar. K vystavené betonové budov jsou pipevnny kaple, sochaská zvonice i vchod a schodit, barevné doplky zdrazují tuto aditivní kompozici.

Pravidelné akce

Bueri Chilbi: Kadý poslední poslední íjnový víkend se koná Bueri Chilbi v Buchrainu. Akce trvá dva dny a koná se v areálu vesnické kolní budovy od roku 1972. Tuto akci poádají aktivisté STV Buchrain.

literatura

 • Lucernské obce a jejich erby. Chapelle-sur-Moudon 1987 ISBN 2-88114-006-8
 • Umlecké památky výcarska. Kantonská vojtka; Svazek 1. Basilej 1946.
 • 100 let perel 18731973. Výroní publikace, 1973.
 • Barbara Hennig, André Meyer: The Art Monuments of the Canton of Lucerne, Volume II: The Office of Lucerne. Venkovské komunity. Upraveno Spoleností pro historii výcarského umní GSK. Bern 2009 (Umlecké památky výcarska, svazek 116). ISBN 978-3-906131-90-0 . Str. 46-64.

webové odkazy

Commons : Buchrain  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. FSO Generalized Boundaries 2020 . U pozdjích slouení farností jsou výky shrnuty na základ 1. ledna 2020. Zpístupnno 17. kvtna 2021
 2. Veobecné limity 2020 . V pípad pozdjích fúzí komunit budou oblasti kombinovány od 1. ledna 2020. Zpístupnno 17. kvtna 2021
 3. Regionální portréty 2021: klíové údaje pro vechny obce . V pípad pozdjích obecních fúzí jsou údaje o potu obyvatel shrnuty na základ roku 2019. Zpístupnno 17. kvtna 2021
 4. Regionální portréty 2021: klíové údaje pro vechny obce . V pípad pozdjích obecních fúzí bylo procento cizinc shrnuto na základ stavu z roku 2019. Zpístupnno 17. kvtna 2021
 5. Trvalé obyvatelstvo podle kategorie národnosti, pohlaví a obce ( upomínka na originál od 1. ledna 2015 v internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. (Trvalé obyvatelstvo)  @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.bfs.admin.ch
 6. Trvalé obyvatelstvo podle kategorie národnosti, pohlaví a obce
 7. Zdroj: Robert Gubler, Populaní vývoj a ekonomické zmny v kantonu Lucern, tabulka závr 1
 8. Bilance obyvatel s trvalým pobytem podle demografických sloek, institucionální struktury, národnosti a pohlaví (Federální statistický úad, STAT-TAB)
 9. Zahraniní obyvatelstvo podle národnosti, rezidenního stavu a typu populace (statistika LUSTAT Lucerne)
 10. Poet tíd a student
 11. LUSTAT, strana 241
 12. ^ Sdruení obcí Lucern: Volby do obecních zastupitelstev 2020. Pístup k 17. dubnu 2020 .
 13. https://www.lustat.ch/files_ftp/daten/kt/0003/w173_302t_kt0003_gd_d_2019.html Kantonální volby: síla stran v roce 2019
 14. Trvalé obyvatelstvo podle kategorie národnosti, pohlaví a obce
 15. Christa Zeller: Prvodce výcarskou architekturou 1920-1990; Svazek 1: Severovýchod a stední výcarsko. Curych: Werk Verlag 1996. ISBN 3-909145-11-6 . 227

Opiniones de nuestros usuarios

Sylvie Urbanová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Buchrain LU napsáno, dává hodně důvěry.

Tamara Machová

Stránka se mi líbí a článek o Buchrain LU je ten, který jsem hledal.

Otto Kozáková

Potřeboval jsem najít něco jiného o Buchrain LU, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Buchrain LU se mi líbil.