Büchig (Stutensee)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Büchig (Stutensee). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Büchig (Stutensee), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Büchig (Stutensee) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Büchig (Stutensee). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Büchig (Stutensee)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Büchig (Stutensee), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Büchig
Msto Stutensee
Büchigv znak
Obyvatelé : 3700
Zaloení : 1. dubna 1936
Zaloeno podle: Blankenloch
PS : 76297
Pedíslí : 0721

Büchig je souástí tvrti Blankenloch velkého okresního msta Stutensee .

Místo bylo poprvé zmínno v roce 1373 jako Buchech. Do roku 1786 to bylo pod tábem Blankenlochu a poté se stalo samostatnou obcí. 1. dubna 1936 dolo prostednictvím administrativního opatení k zalenní do Blankenloch.

Vývoj populace byla pomrn pomalá, první sítání 1709 podání markrabství Baden-Durlachu ukázala populaci 50 osob. V roce 1933 jich bylo 290. V dsledku pílivu vysídlených osob po druhé svtové válce a ekonomického zázraku se poet obyvatel náhle zvýil z roku 1945 na piblin 3670 osob. Od té doby se poet obyvatel výrazn nezvýil.

Nkterá typická píjmení, která existují ji po staletí a dodnes mají leny rodiny v Büchigu nebo Blankenlochu, jsou: Abel, Amolsch, Becker, Dörflinger, Frick (h), Gamer, Gierich, Grimm, Haisch, He (e) ger, Heidenreich, Hemperle, Hermann, Hofheintz, Kiefer, Lehmann , Mohrhardt, Nagel , Pfattheicher, Raupp, Schorb, Se (e) ger, Seitz, Ullrich.

Büchig, ovlivnný rodinou Baden-Durlach, byl a do konce druhé svtové války protestantem. To se vak zmnilo kvli velkému potu vyhnanc a Büchig získal katolickou farnost, která pvodn konala bohosluby spolen s farností Blankenloch St. Josef v Blankenloch, poté konala me v Büchigské pohební síni, a do roku 1994 základní kámen pro bylo umístno katolicko-protestantské komunitní centrum Duch svatý.

Büchig má dlouhou historii. ásten to bylo kvli jeho malému rozsahu ueteno tstí mnoha válek . Nepátelská vojska ji tedy ve ticetileté válce prola, protoe ji nebylo moné rozeznat za lesem. První a zejména druhá svtová válka vak zanechala své stopy, co dodnes dokazují válené pomníky na poest padlých voják. Na konci 19. a na poátku 20. století dolo také k mnoha emigracím, zejména do Severní Ameriky.

1. ledna 1975 pili Büchig a Blankenloch do nové komunity Stutensee.

V Büchigu je stará radnice, základní kola a dv mateské koly, nkolik obchod, nkolik emeslných firem, sportovní klub, starý a nový hbitov s pohební síní.

Blízkost Karlsruhe a napojení Büchigu na sí tramvajových linek v Karlsruhe iní obzvlát atraktivní pro lidi dojídjící do Karlsruhe ít v Büchigu.

Individuální dkazy

  1. ^ Federální statistický úad (ed.): Historický obecní adresá pro Spolkovou republiku Nmecko. Zmny názv, hranic a klíových ísel v obcích, krajích a správních obvodech od 27. kvtna 1970 do 31. prosince 1982 . W. Kohlhammer, Stuttgart / Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1 , s. 482 .

literatura

  • Heinz Bender: Michaeliskirche v markrabství Baden oblasti Blankenloch. 1976, DNB 997127317 .
  • Heinz Bender: 650 let Blankenloch: 1337 a 1987 . 1987, OCLC 311448214 .
  • Heinz Bender: Minulé a souasné události: Blankenloch, Büchig a hrad Stutensee. Vyd.: Community of Stutensee s píspvky Klause Demala a Hanspeter Gaal. Stutensee 1995, OCLC 312255068 .
  • Manfred G. Raupp: Místní rodinná kniha Staffort. Vydal Stadt Stutensee, Verlag Gesowip, Basel 2010, ISBN 978-3-906129-64-8 .
  • Walter August Scheidle: Ortssippenbuch Blankenloch - Büchig and the Stutensee 1672-1920 (= Badische Ortssippenbuch. Svazek 93). Heimat- und Museumsverein, Blankenloch-Büchig 2001, ISBN 3-00-008164-X .

webové odkazy

Commons : Büchig  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Karla Tomanová

Tento záznam na Büchig (Stutensee) mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Vladislav Machová

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Büchig (Stutensee) napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.