Büchig (Bretten)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Büchig (Bretten). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Büchig (Bretten), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Büchig (Bretten) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Büchig (Bretten). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Büchig (Bretten)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Büchig (Bretten), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Büchig
Msto Bretten
Erb bývalé obce Büchig
Výka : 196 m
Oblast : 4,3 km²
Obyvatelé : 1456  (30. dubna 2018)
Hustota obyvatelstva : 339 obyvatel / km²
Zaloení : 1. ledna 1974
PS : 75015
Pedíslí : 07252

Büchig je jedním z devíti okres velkého okresního msta Bretten v okrese Karlsruhe v Bádensku-Württembersku . Büchig hranií s okresy Bauerbach, Neibsheim a Bretten. Má 1456 obyvatel (k 30. dubnu 2018).

Djiny

Vesnice Büchig se nachází severn od Bretten, zasazená do krajiny Kraichgau. 1. ledna 1974 se obec Büchig poblí Brettenu stala tvrtí velkého okresního msta Bretten.

První doloená zpráva o Büchigu pochází z roku 1290. Dva dokumenty z let 1290 a 1296, které obsahov patí, poprvé zmiovaly název místa. Zmiuje se o farm z buku - kterou Heinrich von Eberstein dal bratrm Heinrichovi a Johannovi, zvaným Wurme zu Bretten, jako léno. Název místa sahá do staronmeckého buoh nebo do stedonmeckého buoch, co znamená bukový les, les, les s velkou populací strom.

Z pvodn ist venkovské vesnice, vzdálené od hlavních dopravních os, se v pováleném období, zejména vak v edesátých a sedmdesátých letech, vyvinula pvabná obytná komunita vesnického charakteru. Na jedné stran byl dvodem váný úpadek zemdlství, dnes zbývají pouze dva zemdlci na plný úvazek, z nich kadý obdlává 80 a 120 ha. Zbývající zemdlskou plochu vyuívá piblin 10 farem na vedlejí koleji. Celková rozloha je 430 ha, z toho 80 ha les.

Náboenství

V Büchigu ijí peván katolití obané. Patí do farnosti Heilig Kreuz.

erb

Erb, který byl zaloen od roku 1911, sahá a k kulaté skvrnité peeti, která se pouívala v 18. století. První dkazy pocházejí z roku 1760. Na peeti byla podkova, kvtina a andlská hlava. Podkova byla kdysi povaována za symbol vesnice a byla pipevnna k hraniním kamenm okresu. Vzhledem k tomu, e erby by mly být udrovány jednoduché a prosté, podkova byla ji pijata jako hlavní symbol v koneném ujednání. Podkovu jako obsah erbu lze povaovat za výrazný právní symbol ve srovnání se sousedními komunitami nebo za astný symbol erbu. Místo patilo kláteru Speyer od 15. století do roku 1803. Bylo tedy zejmé, e pro erb byly pouity bílé a modré barvy. V ernobílém zobrazení jsou rzné barvy erbu oznaeny rznými heraldickými rafy. V Büchigov pípad je bílá pro stíbro a vodorovná rafování pro modrou.

Události

 • Národní turnaj U-13 s juniorskými týmy z bundesligových klub
 • "Kerwe"
 • Vánoní trh
 • Karnevalová událost
 • Sportovní festival
 • Píspvky máje
 • Kvtnový festival 1. kvtna
 • Lesní festival hudebního sdruení v den Nanebevstoupení
 • Pamtní turnaj Huberta Kecka
 • Oktoberfest Musikvereinu
 • Díkvzdání
 • Zimní oslavy sborové a hudební spolenosti stídav kadý rok

vzdlání

V Büchigu je základní kola a mateská kola.

Individuální dkazy

 1. ^ Federální statistický úad (ed.): Historický obecní registr pro Spolkovou republiku Nmecko. Zmny názv, hranic a klíových ísel v obcích, krajích a správních obvodech od 27. kvtna 1970 do 31. prosince 1982 . W. Kohlhammer, Stuttgart / Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1 , s. 482 .

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Ella Stanková

Skvělý objev tohoto článku o Büchig (Bretten) a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Michael Danková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Büchig (Bretten), je to velmi dobrá volba.

Denisa Beneš

Děkuji. Pomohl mi článek o Büchig (Bretten).