BuchfartInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buchfart. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buchfart, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buchfart a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buchfart. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buchfart! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buchfart, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

erb Mapa Nmecka
Buchfart
Mapa Nmecka, poloha obce Buchfart zvýraznna

Základní data
Stát : Durynsko
Kraj : Výmarská zem
Komunita managementu : Mellingen
Výka : 258 m n. M NHN
Oblast : 7,21 km 2
Obyvatel: 196 (31. prosince 2020)
Hustota zalidnní : 27 obyvatel na km 2
PS : 99438
Pedíslí : 03643
SPZ : AP, APD
Komunitní klí : 16 0 71 009
Adresa
mstské správy:
Výmar Str. 7
99438 Buchfart
Starosta : Oliver Karls
Umístní obce Buchfart v okrese Výmarská zem
Am Ettersberg Nauendorf Vollersroda Hetschburg Frankendorf Ilmtal-Weinstraße Ilmtal-Weinstraße Ettersburg Rannstedt Obertrebra Ballstedt Hammerstedt Oettern Eberstedt Kleinschwabhausen Wiegendorf Kiliansroda Bad Sulza Mechelroda Kapellendorf Grammetal Großheringen Lehnstedt Umpferstedt Buchfart Döbritschen Rittersdorf Hohenfelden Neumark Niedertrebra Tonndorf Schmiedehausen Großschwabhausen Mellingen Klettbach Magdala Kranichfeld Apolda Bad Berka Blankenhainmapa
O tomto obrázku

Buchfart je obec na jihu okresu Weimarer Land a souást správní komunity Mellingen .

zempis

Buchfart se nachází asi 17 kilometr jihozápadn od okresního msta Apolda a asi 7 kilometr jin od msta Výmar v údolí Ilm . Nejvyí výka je Balsamine ( 340,6  m nm ), co je podhorské z Romberka ( 379,9  m nm ), který vak ji patí do koridoru okresu Výmarské z Legefeld .

píbh

Na severním behu Ilmu pitahovala oblast na Prallhangu osídlení ji v neolitu a pozdji, jak dokazují archeologické nálezy.

Místní název Buchfart odkazuje na dleitý brod v bukovém lese. Místo bylo poprvé zmínno v roce 1348 s bydlitm Lutolfa von Heitingsburg v Buchverte . V této dob mli hrab z Orlamünde nadvládu v Buchfartu, který piel hrabatm ze Schwarzburgu v roce 1395. Skalní hrad a Buchfarter Ilmfurt podle veho slouily staré silnici, která stoupala po strmém svahu údolí Ilm hned vedle hradu; oprné zdi a zbytky zaputných cest byly údajn v podrostu v 19. století rozpoznatelné. Lesy kolem Buchfartu a Hetschburgu , bohaté na zv, byly oblíbeným lovitm výmarského dvora.

Hrad Buchfart pilákal i badatele. Ji v roce 1551 vystoupil mineralog a odborník na tbu Georgius Agricola do komor skalního hradu, protoe ml ivou jistotu, e tam kdysi ili troglodyti - trpaslií podzemní tvorové. V roce 1822 místní badatel Karl Gräbner nkolik dní zkoumal legendární hradní komplex a vydal knihu Starý Bergschloß Buchfart ve Výmarském velkovévodství.

Atrakce

Skalní hrad

Skalnaté útesy naproti poloze Buchfartu se v dsledku postupné eroze neustále mní. Skalní hrad, který se tam nachází, je v literatue oznaován také jako jeskynní hrad . Rozíení zaízení pravdpodobn zaalo ji v 10. století. Je povaován za zvlátní prvek v durynské zámecké krajin. Komplex sestával z asi dvanácti komnat a chodeb, které sahaly a 40 metr nad dno údolí. Dívjí pístupovou situaci a vnjí zdi ji nelze rekonstruovat. V dobách nejvtí slávy hrad nabízel nejlepí monou ochranu ped útoníky, ale na druhou stranu ivotní podmínky uvnit hradu byly rozhodn extrémní. Zaízení bylo oputno ji v roce 1440. Píroda mezitím zniila významnou ást hradu. V roce 2009 byly nutné rozsáhlé zajiovací práce na skalní stn; lovk nyní doufá, e zachránil velkou ást zbývajících ruin.

Ilmský most a mlýn

Mlýnský jez, mlýn Pfeiffer a dm most pes Ilm v Buchfartu

Krytý devný most pes Ilm, postavený v letech 1816 a 1818, je dalím pohledem na msto. (Do roku 1613 byl most kamenný.) Uvedený most je 43 metr dlouhý, ti metry iroký a má svtlou výku 3 metr 05 metr. Most je stále prjezdný. Návrh pochází od weimarského stavebního dstojníka Carla Friedricha Christiana Steinera . Vedle mostu je památkov chránný vodní mlýn. Soubor je jedním z nejoblíbenjích fotografických motiv.

Vesnický kostel

Kostel Buchfarter Naim drahým enám je v podstat gotickou stavbou ze 14. století. Hlavní lo vak pochází z 18. století. V roce 1870 byla na kostele provedena generální oprava.

Oblastní turistické stezky

Buchfartem prochází Goetheho turistická stezka Weimar-Großkochberg a Drei-Türme-Wanderweg, která vede z vesnice pímo do sousedního Paulinenturmu poblí Bad Berka .

Balzámy

Malebné kouzlo údolí Ilm poblí Buchfartu vedlo k jeho oznaení jako chránná krajinná oblast Middle Ilm Valley . ivý turismus zde zaal ji v 18. století. Nad skalním hradem postavil v roce 1894 hostinec Güntsches Ruh Balduin Zorn. V roce 1924 byl znien poárem. Souasná výletní restaurace Balsamine byla postavena v roce 1931. To dostalo jeho poetický název po svatojánského strom zde vysázeny , která jist zaujme místo s jejich sladké, psobivjí vn na jae.

Osobnosti

webové odkazy

Commons : Buchfart  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. Populace komunit z durynského státního statistického úadu  ( nápovda k tomu ).
  2. Michael Köhler: Durynské hrady a opevnné prehistorické a rané historické obytné prostory . Jenzig-Verlag Köhler, Jena 2001, ISBN 3-910141-43-9 , Buchfart, s. 73 .
  3. a b Durynský skanzen Hohenfelden (ed.): Na cest v údolí Ilm. Zajímavosti a informace pro turisty i místní . MFB-Verlagsgesellschaft, Eisenach 1998, ISBN 3-931431-10-X , Buchfart, s. 43-44, 48-49 .
  4. a b Ernst Leissling: Prostední Ilmtal . Greifenverlag, Rudolstadt 1966, s. 186-187 .
  5. Heiko Laß: Lovecké a rekreaní hrady. Umní a kultura dvou suverénních stavebních úkol. Zobrazeno na durynských stavbách 17. a 18. století = lovecké a potovací paláce 17. a 18. století v Durynsku . Michael Imhof, Petersberg 2006, ISBN 3-86568-092-5 , s. 410411 (Souasn: Aachen, Technická univerzita, disertaní práce, 2004).
  6. Buchfartv most. Brückenweb, 2020. Z Brueckenweb.de, pístup 26. bezna 2021.
  7. Turistická informaní kancelá Bad Berka: leták Drei-Türme-Weg (Cesta tí ví).

Poznámky

  1. Z restaurace je také vidt Bärfangsgrund. Zda tam medvdi skuten ili, ji nelze prokázat.

Opiniones de nuestros usuarios

Ellen Dostalová

Konečně článek o Buchfart, který se snadno čte.

Marketa Dvořák

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Buchfart.

Adolf Urban

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Buchfart napsáno, dává hodně důvěry.

Tamara Kraus

V tomto příspěvku o Buchfart jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.