Buchanan Hills (Antarktida)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buchanan Hills (Antarktida). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buchanan Hills (Antarktida), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buchanan Hills (Antarktida) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buchanan Hills (Antarktida). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buchanan Hills (Antarktida)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buchanan Hills (Antarktida), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Buchanan Hills
umístní Ellsworthland , západní Antarktida
ást Heritage Range , pohoí Ellsworth
Buchanan Hills (Antarktida)
Buchanan Hills
Souadnice 79 ° 39   j. . , 82 ° 55   zd

Tyto Buchanan Hills jsou skupinou drsných vrchol v západní Antarktidy Ellsworthova zem . Tyí se na sever od ledovce Union v Heritage Range v pohoí Ellsworth . Driscoll Glacier tee na západ, The Nimbus Hills a Samuel Nunatakker na východ .

Poradní výbor pro antarktických jména pojmenoval v roce 1966 poté, co Roger Buchanan, je biolog ze v USA antarktického výzkumného programu , který pracoval v Antarktid v antarktickém lét roku 1964/65.

Individuální dkazy

  1. a b Buchanan Hills ( anglicky ) In: Informaní systém o zempisných jménech . Geologický przkum Spojených stát . Citováno 16. ervence 2010.

Opiniones de nuestros usuarios

Ladislav šťastná

Potřeboval jsem najít něco jiného o Buchanan Hills (Antarktida), což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Buchanan Hills (Antarktida) se mi líbil.

Adolf Hájek

Článek o Buchanan Hills (Antarktida) je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Matej Urbánková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Buchanan Hills (Antarktida), je to velmi dobrá volba.

Daniela Kadlecová

Konečně článek o Buchanan Hills (Antarktida), který se snadno čte.