BublavaInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bublava. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bublava, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bublava a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bublava. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bublava! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bublava, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bublava
Bublavský znak
Bublava (eská republika)
Paíský plán ukazatel b jms.svg
Základní data
Stát : eská republikaeská republika eská republika
Region : Karlovarský kraj
Okres : Sokolov
Oblast : 614,9832 ha
Zempisná poloha : 50 ° 22 '  severní íky , 12 ° 30'  východní délky
Výka: 735  m nm
Obyvatelé : 404 (1. ledna 2019)
PS : 357 22
SPZ : K.
struktura
Postavení: místní komunita
Okresy: 1
správa
Starosta : Igor Jirsík (od roku 2018)
Adresa: Bublava 389
358 01 Kraslice
íslo obce: 560308
Webové stránky : www.obecbublava.cz
Umístní Bublavy v okrese Sokolov
mapa

Bublava ( nmecky  Schwaderbach ) je obec v Karlovarském kraji (Karlsbader Region) v eské republice .

zempis

Geografická poloha

Místo se nachází v západních Kruných horách , na eském Vogtlandu poblí saských hranic v Okresu Sokolov (okres Falkenau). Na severu se tyí 936 m vysoká Kamená (Aschberg), její nejvyí bod je v obci. Na jihu je Olovný vrch , 802 m, s rozhlednou a horskou chatou . Místem protéká Bublavský potok ( Schwaderbach ) , který mu dal název.

Sousední komunity

Skládací kladivo
Klingenthal Sousední komunity Stíbrná (Silberbach)
Kraslice (Graslitz)

Pímí sousedé Bublavy jsou na jihu Kraslice (Graslitz) s okresem Tisová (Eibenberg) a na jihovýchod Stíbrná (Silberbach). Na západ, pes hranici se Saskem, je Klingenthal ve Vogtlandkreis .

píbh

První písemná zmínka o vesnici, která byla zaloena jako devná uhlí, pochází z roku 1601. Pozdji byla tba hospodáským základem pro obyvatele tohoto místa. Po svém úpadku se pádelna bavlny pesthovala do Schwaderbachu s adou domácích tkalc. Ekonomický rozmach po roce 1870 umonil zvýení potu obyvatel. Mnoho z nich nalo uplatnní ve výrob hudebních nástroj v Graslitzu nebo v sousedním Klingenthalu. Se zaátkem dvacátého století se rozvinul cestovní ruch. Poetné návtvníky pilákaly zejména zimní sporty. Obec, která díve patila Graslitzm, obdrela v roce 1883 nový kostel, ale Graslitz byl vylenn a v roce 1908.

Po mnichovské dohod bylo toto místo pidáno k Nmecké íi a a do roku 1945 patilo do tvrti Graslitz .

Populace drasticky poklesla kvli vyhotní nmecké populace po skonení druhé svtové války.

Populaní vývoj

rok poet obyvatel
1869 2410
1880 2692
1890 3194
1900 3,447
1910 3914
rok poet obyvatel
1921 3 695
1930 4,106
1950 675
1961 668
1970 533
rok poet obyvatel
1980 363
1991 260
2001 336
2011 344

Kultura a památky

ekonomika

Bublava je dnes nejlépe známá svým lyaským a snowboardovým areálem na Olovném vrchu.

V roce 1999 obec zadala zízení stediska volného asu s názvem Aquapark. Stavba zaala, ale nikdy nebyla dokonena kvli pozastavení plateb státní dotace. Dnes tato nemovitost stojí v obci jako zícenina investice a zpsobuje Bublav velké finanní problémy kvli oteveným poadavkm stavební firmy.

webové odkazy

Commons : Bublava  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. http://www.uir.cz/obec/560308/Bublava
  2. eský statistický úad - Poet obyvatel eských obcí k 1. lednu 2019 (PDF; 7,4 MiB)
  3. Historický lexikon obcí eské republiky - 1869-2015. eský statistický úad, 18. prosince 2015, pístup dne 14. února 2016 (esky).
  4. lánek o procesu ped okresním soudem v Sokolov na adrese http://aktualne.centrum.cz , pístup 9. kvtna 2010

Opiniones de nuestros usuarios

Vanessa Novotná

Skvělý objev tohoto článku o Bublava a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Sylvie Mašek

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Bublava napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.