BubeneInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bubene. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bubene, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bubene a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bubene. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bubene! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bubene, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bubene
Historický znak Umístní Bubenee v Praze
Základní data
Stát : eská republikaeská republika eská republika
Region : Hlavní msto Praha
Obec : Praha
Správní obvod : Praha 6 , Praha 7
Oblast : 444 ha
Zempisná poloha : 50 ° 6 '  severní íky , 14 ° 24'  východní
Obyvatelé : 21267 (31. prosince 2015)
SPZ : A.

Bubene (nmecky Bubentsch ) je okres na severu Prahy . Obec, poprvé zmínna v roce 1197, byla povýena na msto v roce 1904 a zalenna do obce v roce 1922. tvr na levém behu Vltavy je díky mnoha zeleným plochám a blízkosti centra jednou z oblíbených praských rezidenních oblastí.

Djiny

Od 19. století se v Bubenei nacházejí bohaté archeologické artefakty od neolitu po raný stedovk. Znaky pluhu z doby kamenné objevené v roce 2011 jsou nejstarí v eské republice a poukazují na prehistorické zemdlství.

Osada se pvodn jmenovala Pední Ovenec (Vorder Owenetz) . Zadní Ovenec (Hinter-Owenetz) byl název pro sousední, dnení trojský okres . První zmínka o Ovenci pochází z listiny z roku 1197, kde je uvedena jako majetek klátera Teplá . Kostel zasvcený sv. Gotthardovi je doloen pro rok 1313.

Výstavit (výstavní plocha)

V roce 1840 získal Bubene status samostatné obce. Po celou tuto dobu v této oblasti dominovalo zemdlství. Ve druhé polovin 19. století vzrostlo praské pedmstí v souvislosti s industrializací a výstavbou eleznic. V roce 1891 se se výstavit v Praze postaven u píleitosti tohoto výroí výstavy . Akoli se formáln nachází v okrese Bubene, je blíe zastavné oblasti sousedních Holeovic .

26. íjna 1904 byl Bubene povýen do msta císaem Frantikem Josefem I. a obdrel také mstský erb. Bubene se stal souástí Prahy 1. ledna 1922 v prbhu formování Velké Prahy. Spolu se zalennými msty Dejvice , Sedlec , Veleslavín a Vokovice pak Bubene vytvoil XIX. Okres Praha.

Od roku 1960 je Bubene rozdlena mezi mstské ásti Praha 6 a Praha 7 . Navzdory rozdlení stále existuje okresní identita.

Dnes je ve vilových tvrtích Bubene nkolik ambasád, vetn nizozemských, belgických, mexických a ínských.

Limity

Bubene na severu hranií s okresem Troja , na východ a jihu s Holeovicemi a na západ s Dejvicemi . Pesná hranice je následující:

 • na severu: ostrov Císaský ostrov
 • na východ: Za Elektrámou, U Výstavit
 • na jihu: po eleznici, dále Gerstnerova, Kamenická, Veletrní, Letenské námstí, Milady Horákové, Pelléova, Jaselská
 • na západ: Dejvická, Vítzné námstí, Jugoslávských partyzán, Podbabská a Roztocká.

Zelené plochy, parky

V Bubeni jsou velké zelené a otevené prostory jako Letná , Stromovka a výstavit.

architektura

Muzea, galerie

 • Muzeum Stanislava Suchards
 • Muzeum kávy Alchymista
 • Galerie Villa Pellé
 • Galerie AVU
 • Muzeum veterán Auto tangl
 • Galerie DOX
 • Galerie Scarabeus
 • Muzeum staré istírny odpadních vod

Sochy na veejných prostranstvích

Kolínský umlec Gunter Demnig poloil v Bubeni 19 kamen úrazu na památku deportovaných a zavradných oban okresu, kteí byli kvli svému idovskému pvodu pronásledováni nacistickým reimem.

Sportovní

Generali Arena je stadion AC Sparta Praha fotbalového klubu

Okres má ti hlavní sportovní zaízení:

provoz

Komplex tunelu Blanka se nachází v Bubeni .

Bubene nemá metro , ale je dostupný tramvajovými linkami: 5, 8, 12, 17, 24, 25 a 26 a také mstskými autobusovými linkami.

elezniní stanice Praha-Bubene byla postavena v roce 1850 a byla dleitou zastávkou na trati Praha - Dín , která byla v roce 1851 rozíena do Dráan . Po Praze Masarykov nádraí se jednalo o druhé vlakové nádraí postavené v dnení Praze. Stanice byla uzavena v srpnu 2014. Jeho funkce pevzala nov vybudovaná stanice Praha-Podbaba.

Osobnosti

literatura

 • Egon Erwin Kisch : Pípad náelníka tábu Redl . In: Ders.: Prague Pitaval . Nmecké vydání, Weimar 1986.

webové odkazy

Commons : Bubene  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. Nejstarí dkazy o zoraných polích objevili archeologové v Praském deníku 17. ledna 2012
 2. ^ Pední Owenetz digitalizovaná verze katastru Franziszeischer
 3. Jak vznikla Troy Oficiální webové stránky okresu Troy
 4. ^ Historie kostela sv. Gottharda Webové stránky bubenecké farnosti
 5. ^ Historický web mstské ásti Praha 6.
 6. muzeum Stará istírna Portál cestovního ruchu v Praze

Opiniones de nuestros usuarios

Matej Smejkal

Toto je dobrý článek o Bubene. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Michal Dušek

Tento záznam na Bubene mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Hubert Zelenka

Záznam o Bubene pro mě byl velmi užitečný.