BTG PactualInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BTG Pactual. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BTG Pactual, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BTG Pactual a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BTG Pactual. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BTG Pactual! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BTG Pactual, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BTG Pactual SA (Banking and Trading Group Pactual) je brazilská spolenost se sídlem v São Paulu , zabývající se pedevím investiním bankovnictvím a správou investic. Spolu se svými dceinými spolenostmi poskytuje adu finanních slueb vetn investiního bankovnictví, podnikových pjek, makléských a clearingových slueb, správy majetku, správy majetku, komerních a spotebitelských bankovních slueb, obchodního bankovnictví a investování do nemovitostí. Banka umouje online retailové investice prostednictvím digitální platformy BTG Pactual. Nabízí také sluby pojitní a zajitní majetku a úraz. Banka má adu dceiných spoleností v Brazílii i v zahranií, se zastoupením v mnoha zemích Latinské Ameriky, USA , Velké Británii , Lucembursku a Hongkongu

Krom toho je jednou z nejvtích správky lesních aktiv na svt s investicemi v USA, Latinské Americe, Evrop a Africe . Je povaována za jednu z pedních investiních bank na rozvíjejících se trzích, nejvtí nezávislou investiní banku a nejvtího správce aktiv v Brazílii.

Spolenost je kotována na brazilské burze BOVESPA .

píbh

Banka byla zaloena jako Broker House (Pactual) v roce 1983. V roce 1990 zaala se správou majetku. Regionální expanze zaala v roce 2002 otevením kanceláí v Recife a Belo Horizonte . V roce 2008 zaloili BTG André Esteves, Persio Arida a skupina pedchozích partner. V roce 2010 dolo k navýení kapitálu mezinárodními investory o 1,8 miliardy USD . IPO se uskutenilo v roce 2012 a generovalo výnosy 3,2 miliardy reais . Byly pijaty Celfin Capital v Chile a Bolsa Y v Kolumbii . V roce 2014 bylo oznámeno pevzetí BSI, výcarské soukromé banky. V roce 1989 zaalo bankovnictví a byla otevena kancelá v São Paulu . Pactual Asset Management byla zaloena v letech 20002001. V roce 2006 získala ást spolenosti hlavní výcarská banka UBS a pejmenovala ji na UBS Pactual. V roce 2009 byla tato ást odkoupena. Tak vznikl BTG Pactual. V roce 2013 zaaly v Brazílii psobit spolenosti BTG Pactual Seguradora a BTG Pactual Resseguradora.

Reference

  1. BPAC3.SA/ lidé. www.reuters.com, pístup 11. srpna 2021 .
  2. BPAC3.SA/finanní spolenosti. www.reuters.com, pístup 11. srpna 2021 .
  3. profil. www.reuters.com, pístup 29. ervence 2021 .
  4. ^ Profil a historie spolenosti. www.ri.btgpactual.com, pístup 29. ervence 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Darina Burešová

Stránka se mi líbí a článek o BTG Pactual je ten, který jsem hledal.

Kamil Hanus

V tomto příspěvku o BTG Pactual jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Alena Poláková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o BTG Pactual, je to velmi dobrá volba.