BTA bankaInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BTA banka. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BTA banka, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BTA banka a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BTA banka. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BTA banka! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BTA banka, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BTA Bank ( kazaské , ruský ) je bývalý kazaský úvrová instituce a dnení finanní spolenost se sídlem v Almaty . V prbhu finanní krize se banka dostala do znaných ekonomických potíí a v únoru 2009 ji musel zachránit kazaský stát. V roce 2014 byl prodán Kazkommertsbank a podnikateli Kenges Raqyschew . V ervnu 2015 dobrovoln vrátila bankovní licenci a od té doby pokraovaly innosti správy dluhu spolenosti bývalá banka.

innosti

Banka pracuje v korporátním a retailovém bankovnictví a dalích oblastech finanního prmyslu. Ruská banka a kazaská Temirbank jsou ve vlastnictví banky. BTA Bank má dceiné spolenosti v Gruzii , Blorusku , Arménii , Ukrajin a Turecku . BTA Bank také vlastní nkolik dalích finanních spoleností.

píbh

Poátky banky

Historie banky BTA sahá a do roku 1925, kdy ruská Prombank otevela oddlení v Kazachstánu. 7. ervna 1932 bylo rozhodnutím vlády kazaské SSR rozhodnuto o otevení poboky regionální banky v Almaty na základ aktiv Prombank. To by mlo pedevím financovat rozvoj stavebnictví a elektroenergetiky.

Dne 24. ervence 1991 byla Turanbank usnesením vedení Kazaské socialistické sovtské republiky zaloena jako akciová spolenost. Pedsedou nové banky s celkem 66 pobokami byl Oraz Beysenov. V srpnu 1992 byla kazaská vláda Vnesheconombank pejmenována na Banku zahraniních ekonomických aktivit Republiky Kazachstán Alem Bank Kazachstán. V prbhu let psobila Alem Bank jako vládní dealer pi shromaování zahraniních dluhopis v rámci státních záruk.

Dne 15. ledna 1997 se vláda Kazachstánu rozhodla restrukturalizovat dv úvrové instituce Turanbank a AlemBank Kazachstán. Ob banky byly sloueny do banky TuranAlem a umístny pod kazaské ministerstvo financí jako uzavená akciová spolenost. 1. íjna 1998 byla spolenost privatizována pemnou na otevenou akciovou spolenost.

V kvtnu 2005 byl novým pedsedou pedstavenstva zvolen kazaský manaer a podnikatel Muchtar Äbljasow (2005-2009). Pod jeho vedením zaala BTA Bank agresivn pokraovat ve svých plánech dosáhnout finanního úspchu na trzích Spoleenství nezávislých stát . V roce 2006 se mu podailo získat majoritní podíly v Temirbank a v pojiovací spolenosti Insurance company London-Almaty.

V únoru 2008 banka zmnila svj název na BTA Bank. Byla to nejvtí banka v Kazachstánu z hlediska celkových aktiv, kapitálu a zisku.

Finanní krize

V prbhu globální finanní krize narazila banka BTA na znané potíe. Na zaátku roku 2008 banka nahromadila dluh kolem 17 miliard USD a byla de facto v platební neschopnosti. Aby zachránil banku ped bankrotem, koupila kazaská státní holdingová spolenost Samruk-Kazyna staré akcie BTA Bank a vydala nové akcie. V roce 2009 Samruk-Kazyna získala 75,1 procenta akcií a poskytla jí 251,3 miliardy tenge dalího kapitálu. Dne 20. dubna 2009 banka konen zastavila vekeré splácení dluh, nae ratingová agentura Standard & Poors sníila úvruschopnost na nejnií úrove D. Dne 25. záí bylo pozastaveno obchodování s kmenovými akciemi na kazaské burze cenných papír .

V letech 2009 a 2010 byly uinny pokusy o restrukturalizaci nemocného ústavu. Dluh mohl být sníen na 4,2 miliardy amerických dolar, podíl Samruk-Kazyna se zvýil na 81,48. V roce 2011 se finanní situace a likvidita zhorily natolik, e byl zahájen druhý restrukturalizaní proces. Po spolenostech Lehman Brothers a Dubai World byla restrukturalizace jednou z nejvtích restrukturalizací finanní instituce bhem finanní krize. Na konci roku 2012 vlastnila spolenost Samruk-Kazyna celkem 97,3 akcií banky.

V únoru 2014 bylo oznámeno, e BTA Bank a Kazkommertsbank se spojí a do konce roku se stanou nejvtí bankou ve Stední Asii. Kazkommertsbank pevezme 46,5 procenta akcií BTA od kazaské státní holdingové spolenosti Samruk-Kasyna a souasný pedseda dozorí rady Kenges Raqyshev , jeden z nejvtích kazaských soukromých investor, koupí dalích 46,5 procenta . Kazkommertsbank a Raqyshev získají kadý své akcie za 72 miliard tenge (zhruba 465 milion amerických dolar).

Skupina BTA

Skupina BTA mla v Asii a Evrop následující dceiné spolenosti (od dubna 2014):

 • BTA-Kazan OJSC ( Kazan , Rusko )
 • BTA Bank PJSC ( Kyjev , Ukrajina )
 • BTA Bank CJSC ( Minsk , Blorusko )
 • BTA Bank JSC ( Tbilisi , Gruzie )
 • BTA Bank CJSC ( Jerevan , Arménie )
 • ekerbank TA. ( Istanbul , Turecko )
 • BTA Ipoteka JSC ( Almaty , Kazachstán )
 • SPF UlarUmit JSC (Almaty, Kazachstán)
 • Zhetysu Pension Assets Investment Management Organization JSC (Almaty, Kazachstán)
 • BTA Securities JSC (Almaty, Kazachstán)
 • SLIC BTA Bank BTA Zhizn JSC (Almaty, Kazachstán)
 • BTA Insurance SC of the BTA Bank JSC (Almaty, Kazachstán)
 • Pojiovací spolenost London-Almaty (Almaty, Kazachstán)
 • Národní akciová spolenost JSC Oranta (Kyjev, Ukrajina)
 • Titan-Inkassatsia LLP (Almaty, Kazachstán)
 • AlemCard LLP (Almaty, Kazachstán)

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. ^ O Turan Bank (1991-1997). BTA Bank, zpístupnno 27. dubna 2014 .
 2. O BTA Bank JSC (od roku 2008). BTA Bank, zpístupnno 27. dubna 2014 .
 3. Deutsche Allgemeine Zeitung: BTA-Bank: Velkou úlevou ( Memento v originálu od 7. ervna 2015 do internetového archivu ) Info: archiv odkaz se automaticky vloí a dosud nebyly kontrolovány. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / deutsche-allgemeine-zeitung.de
 4. O BTA Bank JSC (od roku 2008). BTA Bank, zpístupnno 25. dubna 2014 .
 5. Handelszeitung: Kazachstán: Náhlý konec zlatých as
 6. Kazkommerzbank a BTA-Bank se spojí do konce roku 2014. (Ji není k dispozici online.) Delegace nmeckého podnikání pro Stední Asii, archivována od originálu 25. dubna 2014 ; Citováno 25. dubna 2014 . Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a jet nebyl zkontrolován. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / Zentralasien.ahk.de
 7. ^ BTA Group. (Ji není k dispozici online.) BTA Bank, archivována od originálu 25. dubna 2014 ; zpístupnno 27. dubna 2014 (anglicky). Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a jet nebyl zkontrolován. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / bta.kz

Opiniones de nuestros usuarios

Zdenka Zeman

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o BTA banka napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Darina Kozáková

Opravit. Poskytuje potřebné informace o BTA banka.

Bohdan Dušek

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o BTA banka, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Marika Burešová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné BTA banka napsáno, dává hodně důvěry.