BT GroupInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BT Group. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BT Group, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BT Group a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BT Group. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BT Group! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BT Group, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BT Group a British Telecommunications , nebo BT pro krátké , je Britská telekomunikaní spolenost . BT Group je holdingová spolenost ze skupiny a pouze vyuívá jeho desku , zatímco shodný British Telecommunications plc také zahrnuje vekerou svou innost a majetek.

Djiny

Spolenost byla zaloena jako spolenost Electric Telegraph Company v roce 1846 a je nejstarí spoleností na svt v oboru. Bývalá státní telefonní spolenost byla privatizována za vlády Margaret Thatcherové v roce 1984 Telecommunication Act 1984.

BT je poskytovatel komunikaních eení a slueb a je zastoupena ve 180 zemích. Obchodní aktivity se soustedí na síové a IT sluby; regionální, národní a mezinárodní telekomunikaní sluby; irokopásmové a internetové produkty a sluby a konvergentní produkty a sluby, které spojují pevné a mobilní sít. Na celém svt pracuje pro skupinu BT piblin 105 800 zamstnanc ( FTE ).

Za rok konící 31. bezna 2018 dosáhla spolenost BT Group obratu 23,723 miliard GBP.

Na zaátku roku 2015 se spolenosti Deutsche Telekom a Orange ve Francii dohodly na prodeji svého britského spoleného podniku Everything Everywhere Ltd. nebo zkrácen EE na skupinu BT . Souhlas orgán pro hospodáskou sout s tím byl udlen v lednu 2016 bez jakýchkoli podmínek. Od té doby drí Deutsche Telekom 12% ve skupin BT, co z nj iní nejvtího kotvícího akcionáe. Nová dceiná spolenost je i nadále nejvtím britským bezdrátovým operátorem. Po pevzetí se ji známá zkratka stala novým názvem spolenosti EE Limited .

struktura

Skupina BT v zásad zahrnuje:

 • Globální sluby: eení a sluby pro velké podnikové zákazníky, mezinárodn aktivní (díve BT Ignite )
 • Spotebitel: Telefonní a internetové sluby (pevné i mobilní) pro koncové uivatele ve Velké Británii
 • Podnik: Telefonní, internetové a IT sluby pro malé a stední podniky a veejné instituce ve Velké Británii
 • Openreach: síová infrastruktura, velkoobchodní sluby pro BT a dalí síové operátory ve Velké Británii

V ebíku zveejnném v beznu 2014 spolenost Gartner ji po desáté zaadila spolenost BT na vedoucí pozici na trhu v oblasti poskytovatel globálních síových slueb.

BT v Nmecku, Rakousku a výcarsku

V Nmecku nyní BT zastupuje spolenost BT Germany se sídlem v Mnichov, která patí do globální poboky. BT (Germany) GmbH & Co. OHG vznikla z bývalého Viag Interkom , díve spoleného podniku mezi BT, VIAG a norským Telenorem. V roce 2002 byla spolenost Viag Interkom rozdlena na divizi pevných linek (dnení BT Germany) a divizi mobilních telefon, kterou na zaátku roku 2006 pevzala panlská Telefónica a nyní psobí pod názvem Telefónica Germany (znaka: o2).

BT se zamuje hlavn na velké nadnárodní spolenosti v Nmecku a nabízí jim síová a komunikaní eení. Mezi zákazníky, kteí jsou asto obsluhováni na nkolika kontinentech, patí etné spolenosti DAX. BT je také pedním poskytovatelem podnikových bezpenostních slueb IT.

V Rakousku spolenost BT zastupuje spolenost BT Austria GmbH se sídlem ve Vídni, která patí spolenosti BT Germany.

Ve výcarsku psobí BT pod názvem BT Switzerland Ltd. se sídlem ve Wallisellenu poblí Curychu a pobokami v Bernu , Basileji a enev .

Individuální dkazy

 1. a b Pedstavenstvo. Zpístupnno 19. ervna 2019 .
 2. Výroní zpráva a formulá 20-F 2012. (pdf; 6,7 MB) BT Group plc, 9. kvtna 2012, str. 160, 176 , pístup k 24. íjnu 2012 (britská anglitina).
 3. BT - výroní zpráva za rok 2018. Zpístupnno 6. listopadu 2018 .
 4. Tisková zpráva na adrese: btplc.com, pístup 6. listopadu 2018.
 5. Miliardová dohoda : Telekom smí prodávat britský podnik v oblasti mobilní komunikace. In: Spiegel Online . 15. ledna 2016, zpístupnno 30. prosince 2016 .
 6. Magic Quadrant pro globální poskytovatele síových slueb ( Memento 6. dubna 2014 v internetovém archivu )
 7. výcarsko. In: BT Global Locations. BT Group plc, zpístupnno 11. ervence 2012 (UK English).

webové odkazy

Commons : BT Group  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Bohdan Richterová

Myslel jsem, že už o BT Group vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Juraj Zeman

Tento článek o BT Group mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.