BSV Bad BleibergInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BSV Bad Bleiberg. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BSV Bad Bleiberg, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BSV Bad Bleiberg a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BSV Bad Bleiberg. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BSV Bad Bleiberg! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BSV Bad Bleiberg, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BSV Bad Bleiberg je rakouský fotbalový klub z korutanského msta Bad Bleiberg . Hrál od roku 2000 do roku 2003 v druholigové 1. divizi a poté pokraoval kvli finanním potíím v satelitním klubu FC Korutany s názvem BSV Juniors Villach .

píbh

Spolenost byla zaloena v roce 1952 s klubovými barvami erveno-bílo-erná. Krom sporadických postup do nií ligy (v té dob v oblasti Korutanského fotbalového svazu, tvrté nejvyí úrovn výkonnosti v Rakousku), tým nikdy významn nepispl. Kdy 23. bezna 1997 Bleiberger, o kterého se starala ikona SK Austria Klagenfurt , jmenovit Peter Hrstic , zvítzil ve he venku na SV ASKÖ St. Egyden 1: 0 v 1. tíd B (5. liga) , nikdo netuil, e to bude start série 69 soutních her v ad bez poráky a souvisejícího postupu do 1. divize (druhé nejvyí rakouské ligy). To usplo v mistrovském titulu a postupu do malé ligy. Tam byla sezóna 1997/98 opt uzavena titulem. Poprvé se BSV vyvihl do korutanské regionální ligy , kde v letech 1998/99 znovu nastoupil titul, co znamenalo postup do stední tídy regionální ligy . A také zde bylo moné vyhrát ampionát ped ASKÖ Pasching v první sezón 1999/2000 . 4. záí 1999 skonila série neporaených na 0: 1 u výe zmínné ASKÖ Pasching. V následující sezón 2000/01 v 1. tíd druhé divize se Bad Bleiberger tém probojoval do Bundesligy , protoe na postup do finále ampionátu chybly pouhé dva body od mistra FC Kärnten . Tým si íkal Bleiberger Wölfe. Sportovní pokrok byl do znané míry dosaen známými zahraniními hrái, piem tehdejí prezident klubu Egon Putzi psobil jako úspný podnikatel (mikroprocesory atd.) Jako velkorysý finanník. Putzi také udroval dobré kontakty s fotbalovým klubem SV Austria Salzburg , kde se také stal prezidentem klubu - co mlo za následek zvýené pestupy hrá mezi tmito dvma kluby, piem byli podepsáni nkteí hrái z Hondurasu.

V následujícím druholigovém roníku 2001/02 hrál klub dobe a skonil tetí a zpsobil senzaci, zejména v poháru ÖFB , protoe druhá divize byla zastavena pouze 3: 2 v semifinále Sturmem . V následujícím roce se dostali na titulní stránky vítzstvím 2: 0 v poháru proti Rapidu . Ale v sezón 2002/03 musel klub sestoupit s devátým místem. Soupe se jmenoval FC Blau-Weiß Linz . Na domácí pd ve Villachu (stadión Lind) - tíbínový stadion Bad Bleiberger se ve druhé divizi vzdal - pro hosty to bylo unavené 0: 2, ve druhé etap zaostávali v pestávce 1: 2. V senzaním závod o vyrovnání zajistili ligu 4: 2.

Sdruení bylo v obrovských finanních potíích, Egon Putzi sdruení bu chtl, nebo u nemohl podporovat. Teprve po mnoha letech se Putzi proslavil sponzorováním fotbalového klubu, kdy mezitím éf spolenosti v jiné poboce (Etoxx) zaal podporovat fotbalový klub Villacher SV Villacher SV .

Po sestupových hrách klub pevzal FC Kärnten a v následující sezón hrál jako satelitní klub pod novým názvem BSV Juniors Villach ve druhé ad, pejmenované na Erste Liga, piem domácí zápasy se tém vdy konaly v Bad Bleibergu. O pejmenování na BSV Juniors bylo rozhodnuto na valné hromad 5. ervence 2003, na které byly obsazeny nejdleitjí pozice v klubu. Sportovní editel byl Alfred Mölzer , manaer Josef Zauchner a trenér Angelo Devescovi . Franz Koloini , vedoucí protokolu od guvernéra Jörga Haidera , psobil jako pedseda - a hru bylo nutno hrát se siln zetíhleným týmem. V íjnu byl vyhozen trenér Devescovi, zatím ho pevzal Alfred Mölzer. 10. listopadu 2003 byl podepsán Hannes Haubitz , který byl proputn jako trenér FC Kärnten a na konci íjna . Stejn jako sponzorský klub FC Kärnten byli junioi odsunuti ke sportu (to bylo stanoveno ji ti kola ped koncem). Krátce po skonení sezóny 2003/04 se klub rozpadl kvli nedostatku finanních zdroj, a tak se vzdal místa, na které ml nárok v Middle Regional League. Poté bylo proti sdruení zahájeno konkurzní ízení. Dne 4. íjna 2004 se konalo první setkání vitel u krajského soudu v Klagenfurtu s nepokrytými pohledávkami ve výi 450 000 EUR a neexistovala ani vyhlídka na jejich uplatnní. Nelze pouít ani systém svtlomet, který byl postaven v Bleibergu, protoe byl mezitím nainstalován na stadionu Villach.

Od sezóny 2006/07 hraje nástupnický klub BSV Bad Bleiberg opt v dolní komoe (prozatím ve 2. tíd B, poslední lize korutanského fotbalového svazu). Jako ampióni sezóny 2008/09 byli postoupeni do 1. tídy (hráli ve skupin B), kde zstali ti roky. Od 2012/13 se bojový tým ocitl opt v 2. Tída B , pro sezónu 2015/16 je BSV v 2. Tída C (dvod: zvýení potu skupin ze ty na pt za úelem splnní zempisných podmínek).

Jak 11. srpna 2015 informovala online stránka Kleine Zeitung Kärnten, 9. srpna 2015 byl gangem zastelen Walter López, jeden z legioná tehdejího druholigového klubu, kdy opustil fotbalový stadion v guatemalském pohraniním mst La Mesilla .

úspchy

Individuální dkazy

  1. Bývalý rakouský kicker výstel

Opiniones de nuestros usuarios

Vojtech Bendová

Skvělý příspěvek o BSV Bad Bleiberg.

Jaromir Jaroš

Záznam o BSV Bad Bleiberg pro mě byl velmi užitečný.

Radoslava Macek

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné BSV Bad Bleiberg napsáno, dává hodně důvěry.