bs.toInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o bs.to. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o bs.to, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se bs.to a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o bs.to. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o bs.to! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o bs.to, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Ikona zemkoule Infobox
Hoící série
Sluba videa na vyádání pro televizní seriály
jazyky Nmec
uivatel více ne 200 000 registrovaných uivatel
Registrace volitelný
On-line 2011
https://bs.to/

bs.to (zkratka pro Burning Series ) je nmecký jazyk- video-on-demand problém s volným streaming z televizních poad . Web je (meno hodnocením Alexa Internet ) na 63. míst nejnavtvovanjích web v Nmecku a na 41. míst v Rakousku .

Nabídka a statistiky

Webové stránky nabízejí více ne 4200 rzných stránek o televizních seriálech s odkazy na bezplatné penosy kadé epizody. Registrace k vyuití nabídky není nutná, ale zaregistrovalo se více ne 200 000 uivatel. Na webu je celkem více ne 17 300 epizod propojených televizních seriál a více ne 620 000 odkaz. Stovky odkaz jsou smazány kadý den. Díky této nabídce web konkuruje placeným slubám videa na vyádání, jako jsou Netflix , Prime Video apod. Mezi aktuáln nabízené hostitele videa patí Vivo, Streamtape, VOE, Vidoza, PlayTube, UPStream a VidLox. V minulosti byli souástí nabídky i dalí hostitelé videa, ale pozdji byli odstranni. 76,2% uivatel pochází z Nmecka , 14% z Rakouska , 3,9% ze výcarska , 1,4% z Lucemburska a 0,8% z Itálie .

Na hlavní stránce je chat , zobrazují se také nová vydání. Partnerským webem je spolenost cine.to, která se specializuje na filmy.

Djiny

Pozemek byl zahájen 1. prosince 2009 v burning-series.org s The Simpsons a dalích komediálních karikatur po pesunu z místa specializující se na Simpsonovi . Nabídky jsou od roku 2011 publikovány v rámci Burning-Series.to . 1. dubna 2015 se web zmnil na adresu bs.to. V té dob web ji publikoval více ne 2000 sérií. Objevují se etné falené stránky, které klamn reálným zpsobem simulují web a ádají uivatele, aby si stáhli software (vtinou obsahující poítaové viry ) nebo zaplatili. V roce 2019 byl web také pístupný na adrese burningseries.co.

Právní postavení

Na základ rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 25. dubna 2017 bylo neoprávnné streamování nabídek chránných autorským právem, které uivatel me rozpoznat jako poruení autorských práv , klasifikováno jako nezákonné. Hoící série je také ovlivnna. Samotný web vak nepsobí jako hostitel videa, ale poskytuje pouze odkazy na jednotlivé hostitele videa, na kterých lze streamy najít. Provozovatelé stránek se proto distancují od obvinní z nezákonné innosti.

Vzhledem k vysoké technické sloitosti se sledování divák ukazuje jako obtíné, co také sniuje riziko varování . Provozovatelé navíc tvrdí, e neukládají ádná data ani odkazy na pístup k IP adresám . Server se navíc nachází mimo Evropskou unii, a proto se na nj nevztahuje nmecký federální zákon o ochran osobních údaj (BDSG) ( § 1 odst. 4 BDSG). Poskytovatelé videa na vyádání se na druhé stran doporuují jako legální a bezpené alternativy, kteí získali písluné licence, a tím autorizují uivatele k legálnímu vyuívání nabídky a ochran ped pochybnými nabídkami.

Ped rozhodnutím ESD bylo streamování v nmecky mluvících zemích legální edou zónou , protoe existovala nejistota ohledn toho, jak by mla být hodnocena doasná kopie v hlavní pamti . Pouze stahování bylo tedy zjevn nezákonné. Samotný web podléhá zákonu Digital Millennium Copyright Act .

Od prosince 2018 udlují pístup k bs.to nkteí poskytovatelé, nap. B. Vodafone a blokováno spoleností UPC od 28. bezna 2019. Blokování se provádí blokem prostednictvím serveru DNS poskytovatele.

Viz také

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Statistiky. In: bs.to. Citováno 12. bezna 2021 .
 2. a b Bs.to Doprava, demografie a konkurence - Alexa. Citováno 4. záí 2018 .
 3. Nejlepí stránky v Rakousku - Alexa. Citováno 4. záí 2018 .
 4. a b Statistiky - Burning Series: Sledujte série online. Citováno 4. záí 2018 .
 5. a b Steffen Könau: kinox.to, bs.to, Streamcloud: Tito poskytovatelé stream jsou nyní konen nelegální . In: Mitteldeutsche Zeitung . ( mz-web.de [pístup 4. záí 2018]).
 6. cine.to & chill. Citováno 4. záí 2018 .
 7. Wayback Machine. 1. srpna 2009, zpístupnno 4. záí 2018 .
 8. Wayback Machine. 1. ervna 2011, zpístupnno 4. záí 2018 .
 9. Home - Burning Series: Sledujte série online. 2. dubna 2015, zpístupnno 4. záí 2018 .
 10. Novinky - Pozor uivatelé! - Burning Series: sledujte série online. Citováno 4. záí 2018 .
 11. Pípad C - 527/15 Stichting Brein proti Jack Frederik Wullems
 12. Streamování: ESD ztuje nelegální streamování film . V: ZEIT ONLINE . ( zeit.de [zpístupnno 4. záí 2018]).
 13. Katharina Kaesling: Poruení autorských práv soukromého streamování z dvodu práva Unie Bonner Rechtsjournal 2017, s. 17
 14. Burning Series a její alternativy: Je bs.to legální In: netzwelt . ( netzwelt.de [pístup 4. záí 2018]).
 15. Zprávy n-tv: pichází varování ohledn streamování In: n-tv.de . ( n-tv.de [pístup 4. záí 2018]).
 16. Burning Series: nelegální nebo ne In: computerbild.de . ( computerbild.de [pístup 4. záí 2018]).
 17. Burning Series - 11 legálních a bezplatných alternativ . In: nerdsheaven.de . ( nerdsheaven.de [pístup 3. ervence 2019]).
 18. Burning Series: Sledujte Pretty Little Liars a dalí online - je to legální In: GIGA . 20. ledna 2016 ( giga.de [pístup 4. záí 2018]).
 19. Zásady autorských práv - Burning Series: Sledujte série online. Citováno 4. záí 2018 .
 20. Vodafone blokuje pístup k Burning Series & Serienstream.to , tarnkappe.info , 19. prosince 2018
 21. Tato stránka je uzamena. 18. prosince 2015, zpístupnno 29. bezna 2019 .

Opiniones de nuestros usuarios

Roman Vaněk

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o bs.to, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Ferdinand Richterová

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o bs.to, je to velmi dobrá volba.

Ivanka Tichá

Skvělý příspěvek o bs.to.

Tibor Krausová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné bs.to napsáno, dává hodně důvěry.

Margita Hlaváček

Toto je dobrý článek o bs.to. Poskytuje potřebné informace bez excesů.