BSS 01Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BSS 01. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BSS 01, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BSS 01 a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BSS 01. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BSS 01! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BSS 01, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BSS 01
Computerspielemuseum-14 (16948383310) .jpg
Bílá BSS 01 s ernými pádly a ernými tlaítky
Výrobce VEB polovodiový závod Frankfurt (Oder)
Typ stacionární herní konzole
Hlavní procesor Ne
Grafický procesor Ne
Pamová média ádný (integrované 4 hry, 2 dalí po renovaci)
Ovlada 2 pádla pevn pipevnná ke konzole
Sluba online ádný
Prodané jednotky asi 1000
pedchdce ádný
nástupce BSS 02 (plánováno, ale nikdy nezveejnno)
informace pouze herní konzole postavená v NDR

BSS 01 (odvozeno od slova B ILD s chirm s Piel 01 , nazývané také televizní hry nebo RFT TV hry ( RFT je zkratka pro rozhlas a telekomunikaní techniky )) byl vyvinut v letech 1979 a roce 1981 kombinují mikroelektroniku v Erfurt Stacionární herní konzole postavená v NDR patící továrn na polovodie VEB  ve Frankfurtu (Oder) . Vzhledem k vysoké vyvolávací cen 500, 550 nebo 620 marek v NDR se do soukromých domácností dostal jen zídka. Systém je tzvPong konzole a je proto jednou z první generace konzolí . BSS 01 je jedinou herní konzolí vyrábnou v NDR a v NDR se prodávala pouze v letech 1980 a 1984.

Byl plánován nástupce s názvem BSS 02, pravdpodobn s barevným namísto ernobílého výstupu videa, ale výroba herních konzolí v NDR byla ukonena ve prospch rádiových budík. Není známo, zda existují prototypy, nárty nebo podobn BSS 02.

Vývoj a íení

V 80. letech mly videohry v NDR seznámit dti a mláde s touto technologií a ukázat NDR jako progresivní zemi. BSS 01 byl postaven v letech 1979 a 1981 jako souást výroby spotebního zboí v polovodiovém závod ve Frankfurtu (Oder). Základem pro to byl okruh videohry AY-3-8500-7 pong importovaný z nesocialistické ekonomické oblasti od americké spolenosti General Instrument , na kterém bylo est rzných variant pong ( tenis ( pong klon), fotbal , squash , cviení) ) byly pouity a dv stelecké hry) byly uloeny.

BSS 01 mla maloobchodní cenu 500, 550 nebo 620 marek v NDR (to v té dob odpovídalo asi polovin prmrného msíního píjmu v NDR), a proto byla vtinou dodávána do center mládee, volnoasových a vzdlávacích institucí, kde mohly být hrány zdarma byly postaveny. Podle katalogu z roku 1984 vak byla cena konzoly v roce 1984 sníena na 330,00 znaek. Konzole byla prodávána výhradn v NDR od roku 1980 do roku 1984. V první sériové výrob BSS 01 bylo vyrobeno a prodáno celkem asi 1 000 jednotek systému; ji neprobíhala ádná sériová výroba.

V závislosti na mnoství materiálu se mohou verze konzoly od sebe mírn liit, napíklad barvou pouzdra (bílá nebo erná), pádly (bílá, edá nebo erná) nebo tlaítky pouitými vpravo (lutá, oranová nebo erná), piem tlaítka na levé stran jsou vdy erná a vypína vpravo nahoe je vdy ervený. Z neznámého dvodu je na títku vlevo nahoe u nkterých verzí konzole uvedeno TV hra a u jiných TV hra RFT. Vechna zaízení mají na spodní stran vybrání nálepku se sériovým íslem pro správný ovlada. Ty jsou oznaeny vlote a pod sériové íslo písluné konzoly. Dnes se za vysoké ceny prodávají pouze jednotlivé kopie, kopie s originálním obalem jsou obvykle vzácnjí a draí. V Centru pro umní a média v Karlsruhe mete hrát na starém kesle ve stylu 80. let na trubkové televizi s BSS 01.

Technologie a hry

Konzole je pipojena k obrazovce pomocí anténní zásuvky. Obraz je reprodukován s 312 ádky a obnovovací frekvencí 50 Hz ernobíle na kanálu 3 (VHF). BSS 01 je napájen integrovanou napájecí jednotkou (220 volt, 2 watty). Zvukové efekty jsou penáeny prostednictvím piezového bzuáku zabudovaného do konzoly (ARZ 090), nikoli prostednictvím televizoru. Konzola je dlouhá piblin 32,5 cm, vysoká piblin 5,5 cm a iroká piblin 17,5 cm a váí piblin 1,3 kg.

Obvod AY-3-8500-7 pouitý pro konzolu ji byl pouit v rzných západních konzolách Pong a odpovídající hry jsou také integrovány do BSS 01. S konzolou lze hrát tyi rzné varianty pongu, které byly pojmenovány tenis , fotbal , squash a pelota . První ti hry lze hrát pouze se dvma hrái; není k dispozici ádný poítaový protivník, protoe BSS 01 nemá CPU . Hra pelota je urena pro jednoho hráe. Tyto dv stelecké hry lze vak hrát pouze s lehkou zbraní, která nebyla pro BSS 01 nikdy oficiáln nabízena. Zasahováním do hardwaru je moné takovou lehkou zbra pipojit k BSS 01, co umouje ob hry. Pokud pi vypnuté konzole není stisknuto ádné z tlaítek pro výbr hry a poté je konzola zapnuta, aktivuje se asto skrytá, handicapovaná verze fotbalu obsaená v ipu AY-3-8500-7, ve které se vpravo Runí hrá má dalí pálku pímo ped sebou, pravého útoníka, co ztuje hru levému hrái. Mí se vhazuje bu run, nebo automaticky, v závislosti na nastavení. Ovládá se pomocí otoného ovladae na pádle , které je pevn spojeno s konzolou pomocí kabelu. Po 15 bodech je kadá hra u konce a lze ji restartovat. Na konzole jsou dva sloupce mechanických tlaítek, pomocí kterých mete provádt rzná nastavení hry, jako je úhel vychýlení, rychlost míe, velikost hole, vkládání míe a nulová poloha (pravý sloupec), zapínání a vypínání konzoly a výbr her ( levý sloupec).

Viz také

Individuální dkazy

 1. a b c d e OLD-COMPUTERS.COM: Muzeum. Citováno 18. dubna 2019 .
 2. a b Herní konzole Screen game 01. 18. února 2017, pístup 5. íjna 2019 .
 3. a b c d e f g videoherní zaízení BSS01 Rzné polovodiové závody Frankfurt / Od. Citováno 6. ledna 2019 .
 4. a b Jan Bojaryn: BSS 01: Jak NDR vychovala socialistické potomstvo vlastní konzolí. In: Základní deska. 27. bezna 2015, pístup 6. ledna 2019 .
 5. Christian Huberts: Poly-Play, BSS 01 & KC85-4-Hry pro socialismus. 3. íjna 2016, pístup 6. ledna 2019 .
 6. Screenová hra 01. In: mediengeschichten. 12. ervence 2011, pístup 6. ledna 2019 .
 7. a b Rft Bss 01. Citováno 6. ledna 2019 .
 8. ^ Süddeutsche de GmbH, Mnichov Nmecko: chytání pixel pomocí Pittiplatsch. Citováno 12. kvtna 2019 .
 9. a b pongmuseum.com - a mí byl hranatý ... RFT - televizní hra BSS 01 vyrobená v DDR - NDR. Citováno 6. ledna 2019 .
 10. RFT screen game 01 - BSS01 - Retro-Konsolen.de. Citováno 6. ledna 2019 .
 11. Screenová hra 01. In: zkm.de. ZKM | Centrum umní a médií, pístup 27. dubna 2020 .
 12. Stránka obrázku Pong. 25. záí 2015, pístup 6. ledna 2019 .
 13. a b www.robotrontechnik.de - Historie výpoetní techniky v NDR. Citováno 26. kvtna 2020 .
 14. pongmuseum.com - a mí byl hranatý ... RFT - televizní hra BSS 01 vyrobená v DDR - NDR. Citováno 6. ledna 2019 .

literatura

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Eva Holub

Tento příspěvek na BSS 01 mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Stella Kohoutová

Pěkný článek z BSS 01.

Josef Pešek

Článek o BSS 01 je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Aneta Blažek

Tento záznam o BSS 01 bylo přesně to, co jsem chtěl najít.