BSI OSS Security SuiteInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BSI OSS Security Suite. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BSI OSS Security Suite, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BSI OSS Security Suite a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BSI OSS Security Suite. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BSI OSS Security Suite! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BSI OSS Security Suite, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BSI OSS Security Suite ( BOSS ) byla kompilace bezplatného bezpenostního softwaru, který zdarma poskytl ke staení Federální úad pro informaní bezpenost (BSI).

Tento software byl pouit ke kontrole zabezpeení systém v sítích . BOSS v podstat stavl na Nessu , ale od verze 3.0 také OpenVAS a pouíval jej ke skenování zranitelných míst v jakémkoli poítai v sítích. K dispozici je také snadno pouitelné grafické rozhraní v nmeckém jazyce. Místní kontroly na poítaích GNU nebo Linux lze provádt také centráln.

Místní bezpenostní software jako TIGER , John-The-Ripper , Tripwire , lsof , ClamAV Antivirus a Chkrootkit lze ovládat pomocí SLAD (Security Local Auditing Daemon) . Tímto zpsobem lze také cílové systémy zevnit intenzivn kontrolovat na slabá místa nebo ji úspné útoky. Monost centrálního ízení a hodnocení by mla výrazn zjednoduit audit zabezpeení celé organizace .

Po verzi 3.0 ji software nebyl udrován. Místo toho BSI doporuuje pouít OpenVAS .

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. Otevený systém pro hodnocení zranitelnosti ( upomínka na originál ze 6. záí 2015 v internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte prosím pvodní a archivovaný odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate. na webových stránkách BSI; Citováno 3. záí 2015  @ 1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.bsi.bund.de

Opiniones de nuestros usuarios

Radovan šmídová

Tento záznam na BSI OSS Security Suite mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Filip Matoušek

Konečně článek o BSI OSS Security Suite, který se snadno čte.

Tobias Prokopová

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o BSI OSS Security Suite, ale moc se mi líbil.

Miriam Beran

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné BSI OSS Security Suite napsáno, dává hodně důvěry.