BSC Raiffeisen Panthers FürstenfeldInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld
Panther Team2015 16.jpg
Klubová data
Adresa: BSC Raiffeisen Fürstenfeld
Hauptplatz 13
8280 Fürstenfeld
Webová stránka: www.panthers.at
Rok zaloení: 1955
Liga: 2. Bundesliga
Prezident: volný
Pedseda: Peter Stahl
Trenér: Flavio Priulla
Místo: Radnice ve Fürstenfeldu
Barvy at: Domácí hry: Orange.
Venkovní hry: erná
Titul vyhrál
Mistr : 2008
Druhé místo : 2010, 2002
Pohár : 2009
Superpohár : 2009
Úast na evropském poháru
Korav pohár : 1995/96 (1S-3N)

BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld jsou basketbalový klub z Fürstenfeldu ve týrsku byla zaloena v roce 1955 . První tým byl do roku 2019 zastoupen v Bundeslize.

Místo

Pantei hrají své domácí zápasy ve Fürstenfelder Stadthalle, která pojme a 2 000 lidí a byla postavena v roce 1985.

Djiny

Uitel sportu Franz Mathias pedstavil basketbal na stední kole ve Fürstenfeldu, a tedy ve Fürstenfeldu ve kolním roce 1951/52 slovy The great students to me. Na volném prostranství ped Bundesrealgymnasium a v hale byly brzy instalovány koe.

4. prosince 1955 zaregistroval Fürstenfelder basketbalové oddlení jako souást gymnastického klubu u týrské asociace. O rok pozdji se Oststeirer poprvé zúastnil ampionátu a ve druhé sezón se mu podailo postoupit z 1. tídy do regionální ligy. Byl také zaloen díví tým.

V roce 1968 se Fürstenfelder stal poprvé týrským ampionem. Klub se vak musel vzdát propaganích her, protoe chybl vhodný sál a finanní základna. Nkteí hrái poté peli na ABC Graz a ATSE Graz . V roce 1970 se scéna opakovala a z opt velmi silného týmu zstal jen malý zbytek. Spojení s nejlepími kluby se ztratilo. V roce 1972 se basketbalisté odhlásili z gymnastického klubu Fürstenfeld a zaloili BSC Spezi Fürstenfeld sponzorovaný Saischeggem . V roce 1979 byl riskován skok do ligy B. Domácí zápasy se musely hrát ve týrském Hradci, protoe v bývalém hlavním mst okresu stále nebyl vhodný sál. Následoval sestup.

Prlom piel s oivením v roce 1986 a odhodláním dvou hrá z USA Harryho Bell (1987) a Clarence Swearengena (1988), kteí v roce 1994 vedli Fürstenfeld do A-ligy a rovnou do evropského poháru. Ve svém prvním mezinárodním vystoupení tým peil první kolo, ale poté neml proti aténskému týmu svtové úrovn ádnou anci. Rok 1996 následoval dalí sestup do B-League s okamitým povýením.

Od sezóny 1997/98 je Fürstenfelder nedílnou souástí nejvyí rakouské divize. V letech 2000 a 2001 vedli Pantei , jak si nyní klub íká, vedoucí tabulku A-League déle ne 300 dní. Ve finále o mistrovský titul v roce 2002 BSC Raiffeisen Fürstenfeld podlehl styrským místním soupem Montan Bears Kapfenberg . Pátá hra finálové série ped více ne 2 000 diváky ve zcela vyprodaném Fürstenfelder Stadthalle byla ztracena a po druhém prodlouení za stavu 107: 109. Úspchy Panthers byli Johnny McNeil , Roland Miller a Aaron Mitchell .

Ped sezónou 2006/07 dolo u BSC Raiffeisen Fürstenfeld ke zmn prezidenta a zárove ke koncentraci sil. Pedsednictví a funkce pedsedy se ujal bývalý prezident GAK Harald Fischl . Jeho temi zástupci jsou jeho dva pedchdci Josef Rath a Alois Bonstingl a Helmut Jörg. Po dosaení tetího místa byl tým ped sezónou 2007/08 kompletn reorganizován. S Miljanem Goljovicem byl získán bývalý nejlepí stelec Euroligy 1999/2000.

V semifinálové sérii proti Labutím z Gmundenu zvítzili Panthers z Fürstenfeldu 3: 2. Koneným soupeem byl místní rival s Oberwart Gunners . Po vyváené sérii Raiffeisen Panthers Fürstenfeld tsn zvítzil v rozhodujícím pátém zápase na Oberwart Gunners s 89:88 a stal se tak poprvé rakouským mistrem. Point Guard Anthony Shavies byl zvolen nejlepím hráem finální série .

V sezón 2008/09 oslavil Fürstenfeld své první pohárové vítzství v historii: Panthers ve finále porazili Wels 80:79. Fürstenfeld se také setkal s Welsem v semifinále ampionátu, ale proti eventuálnímu ampionovi prohrál sérii 1: 3. Harald Fischl zpsobil rozruch, který chtl pimt své hráe, aby odstoupili ve tvrtém a posledním semifinálovém zápase, aby protestovali proti jmenování rozhodího. V tomto okamiku byli Panthers pozadu s 20 body, hra byla nakonec ztracena s pomrem 110: 125.

Na zaátku sezóny 2009, Panthers vyhrál Supercup poprvé ve svém druhém pokusu . Pantei zvítzili proti WBC Raiffeisen Wels s pomrem 77:68.

V sezón 2015/2016 se Panthers dokázali poprvé v posledních pti letech dostat na první místo v ele s Markem Carem a Garym Wareem. V ervnu 2018 byla Panthers nejprve odmítnuta bundesligová licence z dvodu nedostatku dkaz o ekonomické výkonnosti. Zpsobilost k úasti byla pozdji udlena za uritých podmínek.

V záí 2018 prezident a pedseda Karl Sommer rezignoval na své kanceláe, od roku 1991 psobil ve sdruení v rzných funkcích. Ve stejném msíci byl jako nový hlavní trenér pedstaven pedchozí asistent trenéra Adnan Bajramovic. Vedle jeho role jako nejlepího hráe týmu se sportovním editelem stal chorvatský Marko Car. V beznu 2019 byl Bajramovic ze sportovních dvod proputn a jeho nástupcem v trénerské kancelái do konce sezóny 2018/19 byl Nmec Peter Stahl , který tak nastoupil do tetího funkního období ve Fürstenfeldu, ale týmu nedokázal zabránit od hraní na konci sezóny 2018/19 poslední místo v tabulce. Stahl poté peel do kanceláe pedsedy, jeho nástupce ve funkci trenéra byl pedstaven bhem letní pestávky v roce 2019: John Griffin . V píprav na sezónu 2019/20 bylo týmu odepeno právo hrát v nejvyí lize v zemi. Klub díve suoval finanní starosti. Od té doby se Fürstenfeld objevil ve druhé lize. Po odmítnutí licence se dohodnutá spolupráce s trenérem Griffinem nenaplnila, kouovací pozici pevzal Ital Flavio Priulla.

Umístní v Bundeslize

rok pozice rok pozice
2003 6. místo 2004 11. místo
2005 6. místo 2006 11. místo
2007 3. místo 2008 1. místo
2009 3. místo 2010 2. místo
2011 4. místo 2012 7. místo

Bývalí hrái

Národní liga

V sezón 1999/2000 zaal klub také s druhým týmem, který okamit získal mistrovský titul v 1. tíd a od té doby hrál ve týrské regionální lize. Celkov byl titul regionální ligy vyhrán estkrát a týrský pohár tyikrát. Tým se skládá z bývalých nebo rezignovaných hrá z bundesligových tým v letech 1990 a 2005.

potomek

Sdruení zizuje následující mládenické týmy:

 • U10, Rea Nizamic
 • U12, Rea Nizamic
 • U14, Rea Nizamic
 • U16, Adnan Hajder
 • U19, Adnan Hajder

Individuální dkazy

 1. ^ Prezident poaduje zmny, Kleine Zeitung , 22. kvtna 2009
 2. https://derstandard.at/2000080810315/Fuerstenfeld-in-erster-Instanz-ohne-ABL-Licenseref=rec
 3. https://www.nachrichten.at/sport/mehr_sport/Basketball-Fuerstenfeld-erhielt-License-in-zweiter-Instanz;art193245,2935365
 4. ^ Prezident Karl Sommer rezignuje ( Memento ze dne 27. záí 2018 v internetovém archivu )
 5. https://www.oebl.at/abl/news/id/14258/71595
 6. Panthers opoutí trenéra Bajramovie na dovolené. In: Panthers Fürstenfeld. Citováno 20. bezna 2019 .
 7. Pit Stahl opt hlavním trenérem Panthers. In: Bundesliga / Panthers Fürstenfeld. Citováno 20. bezna 2019 .
 8. https://www.panthers.at/index.phpseitenid=3&seite=bundesliga&blnewsdetail=go&blnewsid=89&blnewsdate=1563962400
 9. ORF at / Agencies red: Nová super liga v nadcházející sezón bez Fürstenfeldu. 6. srpna 2019, pístup 6. srpna 2019 .
 10. Fürstenfeld pijímá vstupenky do 2. divize. Citováno 16. srpna 2019 .
 11. https://www.panthers.at/index.phpseitenid=3&seite=bundesliga&blnewsdetail=go&blnewsid=93&blnewsdate=1567072800

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Pavla Kohoutová

Článek o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Alenka Bartoš

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld.