Bryn KenneyInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bryn Kenney. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bryn Kenney, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bryn Kenney a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bryn Kenney. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bryn Kenney! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bryn Kenney, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bryn J. Kenney (narozen 1. listopadu 1986 v Long Beach , New York ) je profesionální americký pokerový hrá .

Kenney je povaován za jednoho z nejlepích turnajových hrá na svt. ivými turnaji hraním pokeru vydlal tém 56,5 milionu dolar , co z nj iní nejúspnjího hráe pokeru, pokud jde o finanní odmny turnaj. Získal nejvíce prize money ze vech hrá na PokerStars Championship , PokerStars Caribbean Adventure a Triton Super High Roller Series . Kenney vyhrál náramek na World Series of Poker v roce 2014, je hlavní událost na Aussie Millions Poker Championship v roce 2019 a etné Super High Roller událostí, vetn dvou titul kadý na European Poker Tour a Triton Super High Roller Series . V srpnu 2019 vyhrál Triton Million for Charity, nejvyí prize money, která kdy byla vyplacena v pokerovém turnaji o více ne 20,5 milionu amerických dolar.

Od 23. srpna do 29. listopadu 2017 byl Kenney na vrcholu svtového ebíku pokeru 14 týdn v ad. V rámci 50. roníku World Series of Poker byl v ervnu 2019 jmenován jedním z 50 nejlepích hrá pokerové historie .

Vzdlání a rodina

Kenney absolvoval stední kolu ve svém rodném mst v roce 2004 . ije v New Yorku . Jeho mladí bratr Tyler (* 1989) se také iví jako pokerový hrá. Kenney chodil s pokerovou hrákou Ana Marquez .

Pokerová kariéra

On-line

Kenney hraje online na platform PokerStars pod pezdívkou BrynKenney . Kadý získal titul na jarním mistrovství online pokeru v letech 2010 a 2014 a druhé místo obsadil kadý na mistrovství svta online pokeru v letech 2013 a 2017 . Jen tyto tyi výsledky mu vynesly prize money tém 1,3 milionu  amerických dolar .

ít

Kariéra

20072013: zaátky

Kenney se od roku 2007 úastní prestiních ivých turnaj . Na konci íjna 2007 Kenney inkasoval na mistrovské akci North American Poker Championships v rámci World Poker Tour v Niagara Falls a obsadil 31. místo z 504 hrá za zhruba 35 000  kanadských dolar . V ervnu 2008 byl poprvé úspný na World Series of Poker (WSOP) v hotelu Rio All-Suite Hotel and Casino na Las Vegas Strip a umístil se v penzích na turnaji ve variant No Limit Hold'em . Na WSOP 2010 Kenney vydlal více ne 400 000 $ ve tyech umístních v hotovosti, piem jeho nejvtí vítzství bylo 28. v hlavní události . Na zaátku roku 2011 dosáhl finálového stolu na super high roller turnaji PokerStars Caribbean Adventures (PCA) na Bahamách a turnaj dokonil na tetím míst za svou dosud nejvyí penní výhru 643 000 $.

Celkov ml Kenney do konce roku 2013 turnajové výhry tsn pod 3,5 milionu amerických dolar.

20142018: Úspný super vysoký válec
Kenney na WPT Alpha8 Florida (2015)

Na World Series of Poker 2014 se Kenney dostal ke tem finálovým stolm a vyhrál smíený turnaj o 10 hrách . Za to zvítzil nad 444 dalími hrái a obdrel náramek a cenu pes 150 000 amerických dolar. Od poloviny prosince 2014 do poloviny ledna 2015 Kenney vydlal více ne 1,5 milionu dolar za jeden msíc hraním dvou finálových stol na Las Vegas Strip a jednoho finálového stolu a jedenáctého místa na PCA na Bahamách pi vysokých válených akcích . Na WSOP 2015 mu tsn unikl zisk druhého náramku a skonil na druhém míst na akci za tém 300 000 $ v prize money. Na zaátku roku 2016 Kenney vyhrál turnaj PCA v super high rolleru , ve kterém u v pedchozím roce skonil tetí. Za to porazil pole 57 hrá a zajistil si své dosud nejvyí prize money pes 1,6 milionu amerických dolar. Na zaátku ervna 2016 se dostal na finálový stl na Super High Roller Bowl v Aria Resort & Casino na Las Vegas Strip a turnaj dokonil na estém míst za 800 000 $. V listopadu 2016, Kenney skonil na druhém míst v Triton Super High Roller Series Main Event v Filipínách pro asi 1,4 milionu $ v prize money. Od dubna do listopadu 2016 také hrál jako týmový manaer New York Rounders po boku svého bratra v Global Poker League , ale se svým týmem postoupil do play -off. Na konci dubna 2017, Bryn Kenney vyhrál Super High Roller a na ampionátu PokerStars v Monte-Carlo a získala cenu necelých 1,8 milionu  eur . V polovin záí 2017, on také pevládal na tetím pípad se Poker Masters v ARIA Resort & Casino a získal finanní odmnu z 960,000 amerických dolar. S výhrami pes jeden milion amerických dolar z pti akcí Poker Masters skonil Kenney v závod o Purple Jacket druhý za Steffenem Sontheimerem . Celkov Kenney vydlal v roce 2017 turnajovým pokerem více ne 8,5 milionu dolar, co je více ne kterýkoli jiný hrá. Dlouho také vedl ebíek GPI Player of the Year a teprve v polovin prosince 2017 ho Adrián Mateos odsunul na druhé místo. Za to obdrel na konci února 2018 ocenní GPI Americký hrá roku na American Poker Awards v Los Angeles . V beznu 2018 Kenney skonil na pátém míst v Super High Roller Bowl China v Macau za odmnu tém 1,5 milionu amerických dolar. V polovin dubna roku 2018 obsadil páté místo v 100k Super High Roller ásti na PartyPoker Millions v Barcelon za 340.000 eur. Na WSOP 2018 skonil Kenney pátý v první high roller akci za necelých 650 000 $.

Celkov ml Kenney do konce roku 2018 turnajové výhry více ne 25 milion $.

Od roku 2019: Pejdte na íslo 1 v seznamu penz vech dob

Na zaátku února 2019, Kenney vyhrál Main Event na Aussie Millions Poker Championship v Melbourne a obdrel finanní odmnu tém 1,3 milionu australských dolar kvli dohod s dalími dvma hrái  . O dva týdny pozdji se také pevládal v sedmém pípad v USA Poker Open v ARIA Resort & Casino a zajistil výhru 450.000 dolar. Na zaátku bezna 2019 obsadil Kenney tvrté místo na tetí akci série Triton v Jeju-do v Jiní Koreji , která byla zaplacena za ekvivalent piblin 500 000 amerických dolar. O ti dny pozdji skonil druhý v hlavní události série a získal odmnu více ne 3 miliony dolar z dohody s Timothy Adamsem . V kvtnu 2019 vyhrál Kenney do tí dn dva turnaje Triton Series v Budv v erné Hoe , co mu vyneslo výhru více ne 4 miliony dolar. Zaátkem srpna 2019 dosáhl v Londýn na Triton Million for Charity , který má buy-in milion liber nejdraího pokerového turnaje na finálovém stole . Tam skonil na druhém míst poté, co prohrál heads-up s Aaronem Zangem , ale díky dohod obdrel nejvyí výhru v pokerovém turnaji v pepotu více ne 20,5 milionu amerických dolar. S tím se Kenney ujal vedení v All Time Money List , který od té doby drí.

Kenneyho ivé výhry z turnaj v roce 2019 pesáhly 30 milion dolar, co z nj iní suverénn nejvíce prize money ze vech hrá pokeru. Touto ástkou vytvoil nový rekord v turnajových výhrách do jednoho roku a v srpnu pekonal pedchozí rekord 25,4 milionu amerických dolar, který Justin Bonomo vyhrál v roce 2018.

Pehled penních odmn

rok Odmna (v $ ) Vítzství na turnajích
2007 00.071 387 -
2008 00.083,497 -
2009 00.066 386 -
2010 00.569,009 -
2011 01,195,492 1
2012 00.487 657 1
2013 00.845,141 1
2014 01 281 367 2
2015 02 099 904 1
2016 05 207 847 3
2017 08 501 897 5
2018 05,269,289 2
2019 30,321,411 5
2020 00.399,221 -
2021 00 000,000 -
celkový 56 403 501 21

webové odkazy

Commons : Bryn Kenney  - sbírka obrázk

Individuální dkazy

 1. a b c d e Bryn Kenney v databázi Global Poker Index, pístup 2. ervna 2016.
 2. a b c Bryn Kenney v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 3. a b Seznam vech dob v databázi Hendon Mob Poker, pístup 9. ledna 2018.
 4. Seznam vech dob PokerStars Championship v databázi Hendon Mob Poker, pístup 20. íjna 2017.
 5. Atlantis Resort & Casino (Paradise Island) All Time Money List v databázi Hendon Mob Poker, pístup 15. prosince 2018.
 6. Triton Rankings na triton-series.com, pístup 7. srpna 2019 (anglicky).
 7. Aaron Zang vyhrál Triton Million - Pomocná ruka na charitu (13 779 491 GBP); Bryn Kenney je nyní první na seznamu penz vech dob na pokernews.com 4. srpna 2019, pístup 4. srpna 2019.
 8. WSOP odhaluje seznam 50 nejvtích hrá v historii pokeru , pokernews.com, pístup 27. ervence 2019.
 9. Tyler Kenney v databázi Global Poker Index, pístup 2. ervna 2016.
 10. 15 nejúspnjích pokerových pár na svt na pokerzeit.com 11. února 2013, pístup 9. ervence 2018.
 11. BrynKenney v databázi PocketFives, pístup 2. ervna 2016.
 12. Hodnocení BrynKenney Poker na pokerstars na playerscope.com, pístup 20. íjna 2017.
 13. North American Poker Championships (C $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 14. 39. svtová série pokeru (WSOP) 2008 ($ 5,000 No Limit Hold'em) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 15. 41. svtová série pokeru (WSOP) 2010 (mistrovství svta 10 000 $ - No Limit Hold'em) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 16. PCA - 2011 ($ 100,000 + 500 No Limit Hold'em - Super High Roller Event) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 17. 45. svtová série pokeru (WSOP) 2014 (1 500 $ 10-herní mix (událost . 63)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 18. 46th World Series of Poker (WSOP) 2015 ($ 5,000 No Limit Hold'em (Event # 2)) in the Hendon Mob Poker Database, accessed June 2, 2016.
 19. PCA - 2016 ($ 100,000 # 1 No Limit Hold'em - Super High Roller 8 -Handed) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 20. Super High Roller Bowl s 888poker (300 000 $ No Limit Hold'em) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 2. ervna 2016.
 21. Triton Super High Roller Series (HK $ 490 000 + 10 000 No Limit Hold'em Main Event) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 13. listopadu 2016.
 22. ^ New York Rounders na webových stránkách Global Poker League, pístup 2. ervna 2016.
 23. PokerStars Championship pedstavilo kasino Monte -Carlo (100 000 No Limit Hold'em - Super High Roller Eight Max (událost 15)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 30. dubna 2017 (anglicky).
 24. Poker Masters ($ 50,000 No Limit Hold'em - událost . 3) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 17. záí 2017.
 25. Steffen Sontheimer prohlauje, e Poker Masters Purple Jacket po druhém vítzství série, sundá událost . 5 za $ 1,512,000 na pokernews.com 21. záí 2017, pístup 25. záí 2017.
 26. Bryn Kenney je nejvtím vítzem ivých turnajových penz roku 2017 s hotovostí 8,5 mil. $ Na webu highstakesdb.com 31. prosince 2017, pístup k 1. lednu 2018.
 27. Adrian Mateos vítzí v hodnocení GPI 2017 Player of the Year na hochgepokert.com 22. prosince 2017, pístup k 1. lednu 2018.
 28. Poker Awards: Polk nic nedostane, Neeme vyhraje dvojnásobek na pokerfirma.com 23. února 2018, pístup 24. února 2018.
 29. Super High Roller Bowl China (2 000 000 HK + 100 000 No Limit Hold'em - Super High Roller Bowl) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 22. bezna 2018.
 30. partypoker Millions Grand Final Barcelona (100 000 EUR + 1 000 No Limit Hold'em - 100 000 EUR Super High Roller . 6) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 12. dubna 2018.
 31. 49. svtová série pokeru (WSOP) 2018 ($ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller (událost . 5)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 5. ervna 2018.
 32. 2019 Aussie Millions Poker Championship (A $ 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event # 11) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 5. února 2019.
 33. 2019 US Poker Open ($ 25,000 No Limit Hold'em - USPO # 07 25K NLH (událost . 7)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 21. února 2019.
 34. Triton Poker Super High Roller Series - Jeju (500 000 HK $ No Limit Hold'em - 6runí den 1 (událost . 3)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 5. bezna 2019.
 35. Triton Poker Super High Roller Series - Jeju (2 000 000 HK $ No Limit Hold'em - Triton Super High Roller Series Jeju 2019 Main (událost . 6)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 9. bezna 2019.
 36. Triton Poker Super High Roller Series - erná Hora (500 000 HK $ No Limit Hold'em - 6runí (událost . 2)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 11. kvtna 2019.
 37. Triton Poker Super High Roller Series - Montenegro (HK $ 1 000 000 No Limit Hold'em - Triton Montenegro Main Event (událost . 5)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 11. kvtna 2019.
 38. Triton Poker Super High Roller Series - Londýn (1 050 000 GBP No Limit Hold'em - Triton Million for Charity (událost . 2)) v databázi Hendon Mob Poker, pístup 3. srpna 2019.
 39. Seznam penz 2019 v databázi Hendon Mob Poker, pístup 8. srpna 2019.
 40. Statistiky pokeru Justina Bonoma v databázi Hendon Mob Poker, pístup 8. srpna 2019.

Opiniones de nuestros usuarios

Denisa špačková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Bryn Kenney, je to velmi dobrá volba.

Natalie Soukup

Děkuji za tento příspěvek na Bryn Kenney, přesně to jsem potřeboval.

Ivo Machová

V tomto příspěvku o Bryn Kenney jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.