Bryan BirchInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bryan Birch. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bryan Birch, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bryan Birch a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bryan Birch. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bryan Birch! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bryan Birch, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bryan John Birch (narozený 25. záí 1931 v Burton-upon-Trent ) je britský matematik, který se zabývá íslem teorie. Je profesorem na Oxfordské univerzit .

Birch získal doktorát v roce 1958 od Johna Casselsa v Cambridge ( Geometrie ísel ). V té dob psobil hlavn jako student Harolda Davenporta , kde získal dleité výsledky metodou Hardy-Littlewoodovy metody analytické teorie ísel (Birchova vta, formy lichých stup v racionálních íslech mají nuly pro dostaten velký poet promnných) . On je nejlépe známý pro dohad vytvoený Birch a Swinnerton-Dyer v roce 1960 s Peterem Swinnerton-Dyer o aritmetických informací, které vyplývají z chování zeta funkce eliptických kivek na jedné z jejich nul. Birch a Swinnerton-Dyer podpoili jejich domnnku rozsáhlými poítaovými výpoty. Domnnka je dodnes otevená a je dleitým motorem pi vývoji aritmetické algebraické geometrie. Birch také pracoval na Heegner body eliptických kivek a algebraické K-teorie (Birch- Tate dohadu). Pro explicitní výpoet s modulovými formami v kontextu poítaové algebry pedstavil dleité symboly modul, které vyvinul zejména John E. Cremona, který s ním v roce 1981 doktoroval na toto téma.

Birch je lenem Královské spolenosti od roku 1972 . V roce 1993 získal Senior Whitehead cenu a v roce 2007 De Morgan medaile z na Londýnské matematické spolenosti . Pro rok 2020 získala Birch silvestrovskou medaili Královské spolenosti. V roce 1966 byl pozván jako eník na Mezinárodní kongres matematik v Moskv (Rational Points on Eliptic Curves). Je lenem Americké matematické spolenosti .

V roce 1977 vydal sebraná díla Harolda Davenporta.

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. ^ John E. Cremona: Algoritmy pro modulární eliptické kivky. 2. vydání. Cambridge University Press, Cambridge et al. 1997, ISBN 0-521-59820-6 .

Opiniones de nuestros usuarios

Milan Fišer

Informace poskytnuté o proměnné Bryan Birch jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Tereza Fiala

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Bryan Birch, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Ondrej Janeček

Pěkný článek z Bryan Birch.

Denisa Veselá

Konečně článek o Bryan Birch, který se snadno čte.