Brüx (Neustadt poblí Coburgu)



Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Brüx (Neustadt poblí Coburgu). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Brüx (Neustadt poblí Coburgu), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Brüx (Neustadt poblí Coburgu) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Brüx (Neustadt poblí Coburgu). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Brüx (Neustadt poblí Coburgu)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Brüx (Neustadt poblí Coburgu), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Brus
Velké okresní msto Neustadt poblí Coburgu
Výka : 460 m nad moem NN
Oblast : 1,91 km²
Obyvatelé : 63  (2020)
Hustota zalidnní : 33 obyvatel / km²
Zalenní : 1. ervence 1968
Zalenno podle: Horská vesnice
PS : 96465
Pedíslí : 09568
Brus
Brus

Brüx je okres horofranského msta Neustadt bei Coburg v okrese Coburg .

umístní

Brüx je asi dvanáct kilometr severozápadn od Coburgu na malé ploin, asi 110 metr nad údolím Itz na západ a Röden na východ a jihu. Sousedními místy na náhorní ploin jsou Rüttmannsdorf , Höhn a Weimersdorf . Tyto tyi vesnice jsou také známé jako horské vesnice v Coburgské oblasti. K Höhnu vede obecní silnice.

píbh

Brüx byl poprvé zmínn v dokumentu v roce 1149. Würzburský biskup Siegfried von Truhendingen potvrdil , e nov zaloený kláter Mönchröden dostal vesnici se vemi právy Hermann Sterker , purkrabí z Meißenu a jeho bratr hrab Sterker. Hrázová pehrada nad bainatou oblastí v oblasti koridoru Müß dala Brüxovi název místa. Pehrada byla souástí staré obchodní cesty, která vedla z Coburgu pes Rüttmannsdorf , Brüx andschichtshöhn do Steinheid a dále do Erfurtu.

V roce 1618, ped ticetiletou válkou , bylo v týmovém rejstíku deset zdatných mu. V roce 1636 byla obec pustá, ale do deseti let se vzpamatovala.

Patící do stedovkého kostela Meeder , o Brüxe se od roku 1529 starala farnost Neustadt. V roce 1906 byl na cest do Brüxu poloen hbitov a v roce 1910 zde byl vysvcen horský kostel. V roce 1912 byla farnost zmnna na Mönchröden .

Dti Brüxové pvodn chodily do koly v asi pt kilometr vzdáleném Neustadtu. Od roku 1743 mly tyi horské vesnice uitele, který stídav uil na jednom ze statk a ml zde stravování a ubytování. Od roku 1842 byla v Höhner Forsthaus kola. 13. záí 1902 byla v Höhnu slavnostn otevena nová kolní budova. V roce 1969 byla kola uzavena a vyuování nejprve probíhalo ve kolním spolku Mönchröden-Einberg, od roku 1977 v Neustadtu.

V referendu 30. listopadu 1919 hlasovali tyi obané Brüxu pro vstup svobodného státu Coburg k durynskému státu a 19 proti. Od 1. ervence 1920 patil Brüx také do Svobodného státu Bavorsko .

Pt voják z Brüxu pilo o ivot v první svtové válce a osm ve druhé svtové válce. Pipomínají je plakety v horském kostele. V Reichstag volbách 5. bezna 1933 se NSDAP získal vech 44 hlasy odevzdané v Mostu.

1. ervence 1968 se tyi msta Brüx, Höhn, Rüttmannsdorf a Weimersdorf spojila a vytvoila novou komunitu Bergdorf , která byla 1. kvtna 1978 rozputna a zalenna do msta Neustadt bei Coburg . Od té doby je Brüx okres Neustadt.

V roce 1948 bylo v Brüxu deset obytných budov a v roce 1987 jich bylo dalích osm.

Zásobování pitnou vodou bývalo domovní studnou. Od roku 1974 byly nemovitosti pipojeny k síti pitné vody Stadtwerke Neustadt. Od roku 1924 byl dodavatelem elektiny pozemní závod v Coburgu . V roce 1997 pevzal Stadtwerke Neustadt napájení.

Populaní vývoj

rok poet obyvatel
1900 67
1925 78
1933 84
1939 69
1946 81
1950 77
1961 84
1980 77
1987 76
2013 74
2020 63

webové odkazy

Commons : Brüx  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. Helmut plachý Erich: historie msta Neustadt bei Coburg ve dvacátém století. První svazek, 1989, s. 28
  2. ^ Neustadt bei Coburg - Bulletin 2/2020. In: Web okresního msta Neustadt bei Coburg. Získaný 9. záí 2021 .
  3. a b Isolde Kalter: Brüx
  4. Coburger Zeitung, vydání . 280 z 1. prosince 1919
  5. Helmut plachý Erich: historie msta Neustadt bei Coburg ve dvacátém století. První svazek, 1989, s. 108
  6. Helmut plachý Erich: historie msta Neustadt bei Coburg ve dvacátém století. První svazek, 1989, s. 28
  7. Helmut plachý Erich: historie msta Neustadt bei Coburg ve dvacátém století. Druhý svazek, 1993, s. 130
  8. Helmut plachý Erich: historie msta Neustadt bei Coburg ve dvacátém století. První svazek, 1989, s. 378, 386
  9. a b c d e f g h i Helmut Scheuerich: Historie msta Neustadt u Coburgu ve dvacátém století, první svazek, 1989, s. 394

Opiniones de nuestros usuarios

Jonas Novotná

Záznam o Brüx (Neustadt poblí Coburgu) pro mě byl velmi užitečný.

Pavol Matějka

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Brüx (Neustadt poblí Coburgu), jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Dana Blahová

Tento záznam na Brüx (Neustadt poblí Coburgu) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.