BooklandInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Bookland. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Bookland, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Bookland a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Bookland. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Bookland! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Bookland, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Bookland ( anglicky : Bookland ) je umlé slovo pro speciální význam prvních tí íslic 13místného ísla EAN .

EAN knihy, který je totoný s 13místným ISBN , se také nazývá Bookland EAN nebo Bookland EAN, protoe EAN obvykle zaíná zemí registrace lánku .

Ve vech knihách jsou tyto ti íslice 978 nebo 979, bez ohledu na místo vydání. Proto je eeno, e tyto lánky byly registrovány v zemi knih nebo knihy zemi . Teprve po tchto prvních tech íslicích kódu ISBN-13 / EAN-13 je íslo skupiny ISBN (1 a 5 íslic), které uruje místo vydání nebo jazykovou oblast knihy.

íselná kombinace 979 se pouívá pouze od 1. ledna 2007. Dvodem je tém úpln vyerpaný rozsah ísel pedchozího desetimístného ísla ISBN (nyní oznaovaného jako ISBN-10). 13místné íslo ISBN (ISBN-13 nebo EAN-13) zaínající íslem 979 ji nelze piadit k íslu ISBN-10, na rozdíl od ísel zaínajících íslem 978 .

Opiniones de nuestros usuarios

Emanuel Urbanová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Bookland.

Kristina Nováková

Záznam o Bookland pro mě byl velmi užitečný.

Barbora štěpán

Potřeboval jsem najít něco jiného o Bookland, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Bookland se mi líbil.

Svetlana Pavelková

Článek o Bookland je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.