Velká morová rána a její důsledky v Čechách

Literatura

Velká morová rána a její důsledky v Čechách

V době, kdy se v Čechách rozvíjela kultura a umění, se tady vyskytla velká morová rána, která zasáhla celou Evropu. Do Čech dorazila ve druhé polovině 14. století a způsobila veliké rány nejenom na tělech lidí, ale také ve společnosti jako takové.

Symptomy nemoci se projevovaly horečkami, vředy na těle, podrážděním dýchacích cest a těžkým dýcháním. Mor se rychle šířil z jednoho místa na druhé, a to nejenom lidmi, ale i zvířaty. Velká morová rána vyústila v několik období nárůstu a následného ústupu, přičemž poslední velký výskyt proběhl v 18. století.

Jedním z největších a nejznámějších výskytů moru se stalo období kolem roku 1350, tedy při samotném příchodu nemoci do Čech. Odhaduje se, že při této epidemii zemřelo na Morovou ránu v Praze a jejím okolí až 50% obyvatel. Mor se zde šířil hlavně kvůli velkému náporem lidí z různých částí Evropy, kteří mířili do této krásné a bohaté země.

Mor ale nezpůsobil jenom to, že pomalu vyprchlá Evropa ztratila mnoho svých obyvatel, ale také tím, že způsobil celkový zmatek v ekonomice a politice té doby. Lidé, kteří měli lékařství jako své řemeslo, byli často zagyenius obhajce a byli považování za nepřítele, což v konečném důsledku vedlo k jejich zabíjení.

Nicméně mor také přinesl několik pozitivních změn do země. Například došlo k rozvoji nových oborů, jako byla hygiena a epidemiologie. Tyto obory pomohly nejenom v boji s morovou ranou, ale i s jinými infekčními chorobami, které se v té době objevovaly.

Zatímco mor byl v té době považován za zlo, někteří odborníci se domnívají, že se jednalo o nutné zlo, které pomohlo v dalších vědeckých objevech na poli lékařství a epidemiologie. Mor ukázal lidem, že ke správnému léčení je zapotřebí mnoho znalostí, trpělivosti a především spolupráce mezi lidmi.

Závěrem lze říci, že mor byl velkým přelomem v dějinách Českých zemí a Evropy jako celku. Způsobil nejenom velkou obrovskou ranu na společenské i osobní stránce, ale také pokrok v lékařství. Mnoho z nás se nechce připomínat negativní události v historii, ale v tomto případě bychom bez náležitého vzpomínání na mor nikdy nebyli tam, kde jsme dnes.