Stověžatá Praha: od středověku až po moderní dobu

Literatura

Stověžatá Praha: od středověku až po moderní dobu

Právě ty vyhlížíš ze střech Prahy – věže kostelů, zvonice, vodárenské věže, věže radnic a další. V Praze stojí podle posledního sčítání více než 500 věží. Jsou jimi charakteristické městské obrysy, tak jak je známe dnes. Tyto věže a střechy však nejsou jen charakteristickým znakem města, ale také dokládají historii Prahy a její vývoj od středověku až po současnost.

Středověk

V době středověku byly věže Prahy středem městského života. Nejprve byly zbudovány věže obranné, které chránily městské brány. Později byly stavěny i věže kostelní a radniční. Věže byly také symbolem moci. Věže kostelů byly pokryty zlatem nebo jinými kovy, aby ukázaly přepych a bohatství města.

Z počátku se věže stavěly jednoduše, pouze z kamene a dřeva. Mnoho věží však bylo poškozeno požáry a povodněmi, což vedlo k novým stavebním technologiím. Významné byly zahradní věže s lodžiemi, které se stavěly na pozvání bohatých občanů a umožňovaly jim pozorovat celou Prahu z výšky.

Renesanční doba

V době renesance se výstavba věží stala ještě výraznější. V té době byly věže využívány nejen k obraně města, ale také k použití jako observatoře. Ti, kteří se zajímali o astronomii, mohli pozorovat oblohu z výšky a soustředit se na pozorování hvězd.

Barokní éra

V době baroka se Praha stala jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě. Věže se staly ještě většími a honosnějšími než dříve. Kromě toho byly v této době stavěny nové a větší katedrály, jako například chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, který se stal symbolem pražské architektury.

Roku 1784 bylo zrušeno nezávislé město Malá Strana a věže byly ponechány vápnem přetvořeným v barvě.

Moderní doba

V moderní době se Praha stále více a více rozrůstala. Věže a stavby byly předmětem nových inovací a technologií. Moderní neoklasicistní budovy na Václavském náměstí ukazují, jak se architektura mění v čase.

V průběhu let se veřejné budovy a kancelářské budovy staly místem pro více věží. Zároveň se výstavba stala ještě větší a výraznější. V průběhu 20. století se Praha stala symbolem moderního designu a architektury.

V současné době se výstavba věží a budov v Praze neustále vyvíjí. Moderní stavby zahrnují nejmodernější technologie a výstavní prostory. Přesto se však i v současné době zachovává tradice vpisu nápisů na kamenné desky pod okenními římsami.

Údržba

Věže a střechy jsou stále důležitými stavebními prvky Prahy. Mnoho z těchto staveb je starých, a proto musí být pečlivě udržovány. O věže se starají speciální odborníci, a to jak z hlediska restaurace, tak z hlediska bezpečnosti.

Ke zpevnění celé stavby a zajištění bezpečnosti jsou používány i speciální potahy a ochranné prvky, které jsou ukryty pod fašádami či ornamenty. Moderní technologie umožňují, aby například potahy byly téměř neviditelné, ale velmi účinné.

Závěr

Věže a střechy Prahy jsou nejen charakteristické městské obrysy, ale také dokládají historii města a jeho vývoj od středověku až po současnost. Stavby Prahy jsou stále významnými monumenty a dokládají krásu města, jeho architekturu a vliv evropské kultury.

Přestože se věže a střechy Prahy neustále mění a vyvíjejí, pozůstávají ze starých a nových staveb, které říkají tolik o historii Prahy a jejích obyvatel. Tyto stavby udržují tolik historie a umožňují turistům, aby se ponořili do dějin a kultury Prahy, jaké neexistují v žádném jiném místě.