Rozbor díla Zločin a trest

Rozbor díla Zločin a trest

"Zločin a trest" je jedno z nejznámějších děl ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského. Tento román se řadí mezi klasická díla světové literatury a stále bývá oblíbeným čtením mezi studenty i dospělými. V tomto rozboru se budeme věnovat hlavním prvky této knihy a zajímavostem, které se v ní vyskytují.

Postavy

Hlavním hrdinou románu "Zločin a trest" je Raskolnikov, student filologické fakulty. Raskolnikov je velmi chudý a žije v malém bytě. Jeho situace ho nutí přemýšlet o tom, jak by mohl zlepšit svůj životní styl. Ve snu se mu zjevuje nápad spáchat vraždu lichvářky. Raskolnikov si myslí, že tím, že ji zabije, udělá něco dobrého pro společnost. Tak si také postupně plánuje celou vraždu, ale nakonec to nevyjde podle jeho představ.

Dalšími významnými postavami v této knize jsou Sofia Semjonovna Marmeladovová, která je dcerou alkoholika, dále paní Rževská, s níž se Raskolnikov dříve setkával, a jeho nejbližší přátelé Dmitrij Prokofijič Razumichin a Arkadij Ivanovič Svidrigajlov. V této knize také potkáváme Porfirije Petroviče, který je vyšetřovatelem a na stopě vrahovi.

Děj

Děj knihy "Zločin a trest" se odehrává v Petrohradu v polovině 19. století. Raskolnikov, který se živí psaním dopisů pro studenty, přemýšlí o tom, jak by mohl změnit svůj život. Jednoho dne se rozhodne zabít lichvářku a vzít si její peníze. Tento plán se mu podaří uskutečnit, ale nakonec je jej vlastní svědomí přinutí ke zpovědi.

Hned poté, co zabil lichvářku, se Raskolnikov setkává s Sofií Semjonovnou Marmeladovovou. Ta se též ocitá v nepříjemné situaci. Pro svoji rodinu potajmu vykonává prostituci, což již nemůže snášet. Raskolnikov se za ni zaujímá a snaží se jí pomoci. Své peníze ji daruje a snaží se jí pomoct dostat se z bídy.

Mezitím, co Policejní komisař Pyotr Petrovič, který je vědom Raskolnikovova podezření coby vraha, jim stále více zarostá do zápěstí, Raskolnikov se snaží rozklíčovat účel a smysl své vraždy. Jeho motivací k vraždě byly teorie, které se snažil vysvětlit prostřednictvím filozofie. Chtěl dokázat, že někdo, kdo je vynikající, může být osvobozen od zákonů a může prostě popřít údajně morální příkazy. V průběhu knihy se u Raskolnikova postupem času projevují stále výrazněji symptomy šílenství, až do extrému ve scéně, kdy na ulici téměř zabije mladou lasičku.

Odhalení vraha

Raskolnikov se nakonec přesto dobrovolně vyda o policii a je vězněn. V tomto vězení se nakonec rozhodne pro změnu a více odpovědnosti. Raskolnikov začne chápat, že jeho původní teorie byla naprosto mylná a neopodstatněná. Celý dosavadní život se dotýkal války ducha a srdce: víra v existenci a závaznost morálních zákonů proti touze jedince nechat se unést svou výjimečností. Nakonec se Raskolnikov nikdy nemohl přimět převzít jakousi předurčenou úlohu tzv. vynikajícího jedince, opozice morálních předsudků a jedinci prahou modifikující se svědomí. V přesvědčení, že to bylo jeho hrdinstvím se pokusit o vraždu, čeká Raskolnikov ve vězení svůj osud ni jako pokání za vraždu, kterou spáchal, ale jako pokání za celkové přesvědčení, které zahrnuje nejen vraždu, ale i důsledky stejně jako dobrou vůli.

Závěr

Kniha "Zločin a trest" je skvělým dílem, které stále dokáže zaujmout čtenáře a přináší kromě zajímavého příběhu i velké dávky filozofie a několik společenských témat. Dostojevskij v této knize dokázal velmi zdařile zachytit, jak funguje lidská mysl a jak se projevují obavy a strachy. Celkově jde o silný příběh, který dokáže čtenáře vtáhnout a nechat ho přemýšlet i po dočtení. Tato kniha se stala základním kamenem realistické literatury v Rusku a patří mezi klasická díla světové literatury.